Entry List

12GT
Entries: 10
# Driver Transponder #
# Driver Transponder #
1 Masahiro Egashira 6712273
2 Shinichi Kako 9084132
3 Shigeru Kawada 3321802
4 Takeshi Kikuchi 7515359
5 Toshiyuki Kitai 2366389
6 Miki Kobayashi 7073833
7 Takahiro Nagata 8375797
8 Yoshihiro Nomura 7990180
9 Kenji Suzuki 3016681
10 Koichi Taketomi 6969508
12Racing MOD
Entries: 14
# Driver Transponder #
# Driver Transponder #
1 Toto Ebukuro 7912724
2 Masahiro Hori 4503033
3 Yutaka Kanou 4754329
4 Hideo Kitazawa 7759788
5 Hideyuki Koide 6682060
6 Naoki Kuroda 5872188/1
7 Satoshi Okayama 9226098
8 Toshifumi Ono 6338210
9 Shiro Saito 2649625
10 Akihiro Shimizu 3219409
11 Masashi Yamaguchi 6750271
12 Toshi Yanagisawa 6661202
13 Yoshi Yanagisawa 2644452
14 Masaki Yoshida 3742111
12Racing Stock
Entries: 23
# Driver Transponder #
# Driver Transponder #
1 Takahiro Arie 8335292
2 Kei Hama 4808332
3 Toru Imaizumi 5051407
4 Takuya Inoue 4519340
5 Tomonori Ito 5970181
6 Takahiro Kamiya 7892490
7 Seiko Karasawa 4416657
8 Kazumi Kise 7158454
9 Sakae Koizumi 3306847
10 Masanori Komada 3173239
11 Hideyuki Matsushima 6134161
12 Kouji Matsuzawa 6457439
13 Tatsuya Moteckey 6515829
14 Hiro Nakatani 9933555
15 Kimiya Nakazaki 5468186
16 Akira Nishiguchi 3585945
17 Toshifumi Ono 2508652
18 Junya Ozeki 3177132
19 Kazutaka Sera 3521090
20 Junji Tsuzuki 2669317
21 Takeshi Uemura 9633479
22 Kiyotaka Yamamoto 4752659
23 Nonchin Yasuhira 7788482
Formula
Entries: 13
# Driver Transponder #
# Driver Transponder #
1 Tatsuya Hibino 3372085
2 Toru Imaizumi 9085694
3 Tatsuya Moteckey 6515829
4 Motonori Murase 9955556
5 Hiro Nakatani 3355777/1
6 Yukinobu Nojiri 9918204
7 Marehito Ohara 7158846
8 Shinji Oumi 6155171
9 Ryuichi Shigematsu 8254025
10 Fumio Suzuki 3848521
11 Toshinori Suzuki 7480242
12 Norio Yamamoto 9858466
13 Akihiro Yokoi 5627370
FWD Presented by Asian On-Road Championship
Entries: 30
# Driver Transponder #
# Driver Transponder #
1 Kazuo Ashizaki 7285192
2 Scotty Ernst 7073832
3 Tatsuyoshi Harada 3221002
4 Mann Huh 6246001
5 Kazushige Kato 4111860
6 ChanSoo Kim 9548435
7 Keiji Kinoshita 7390713
8 Masakatsu Kinoshita 3251532
9 Toshiyuki Kitai 8914415
10 Keiji kobayashi 6997401
11 Toshiaki Koketsu 3730989
12 Norihiro Kotani 3332029
13 Takao Mishina 5699222
14 Akira Morita 2515791
15 Kazuma Morita 6936316
16 Kouhei Morita 3832806
17 Naoya Morita 4357937
18 Motonori Murase 1216815
19 Kazuhisa Nagasaki 7860340
20 Takahiro Nagata 7473497
21 Tatsuhiko Narita 6940885
22 Jaehong Park 3318035
23 Marco Rosario 7918231
24 Akira Sone 9190074
25 Makoto Tabe 4731830
26 Syuhei Takano 5110466
27 Hirokazu Tanei 3325527
28 Nobuo Tanii 2376533
29 Junji Tsuzuki 7772409
30 Tsuyoshi Yoshinouchi 6179522
MINI
Entries: 17
# Driver Transponder #
# Driver Transponder #
1 Akira Ema 2827189
2 Akira Furuhashi 7074773
3 Tatsuyoshi Harada 5388731
4 Takashi Haruno 2868441
5 Keiji Kinoshita 5028220
6 Masakatsu Kinoshita 3251532
7 Tatsuya Komori 2431381
8 Seiji Mizukami 7216069
9 Yoshihiro Nomura 6990306
10 Hidetoshi Suzuki 7693489
11 Kenji Suzuki 5078587
12 Syuhei Takano 3513774
13 Koichi Taketomi 3397644
14 Hirokazu Tanei 3325527
15 Nobuo Tanii 2465661
16 Akihiko Yoshimura 9566205
17 Tsuyoshi Yoshinouchi 5500639
ST Touring Presented by STAFF SERVICE ENGINEERING
Entries: 10
# Driver Transponder #
# Driver Transponder #
1 Akira Furuhashi 9190963
2 Sun Jung 4861079
3 In-mo Kang 6133081
4 Kazushige Kato 9169099
5 Sookyum Kim 2167030
6 Tatsuya Komori 2514043
7 Kazuma Morita 8861881
8 Naoya Morita 4115522
9 Marco Rosario 6067475
10 Atsushi Wakamatsu 7653879
World GT
Entries: 13
# Driver Transponder #
# Driver Transponder #
1 Kazuo Ashizaki 3778683
2 Takahiro Kamiya 1891120
3 Seiko Karasawa 5648987
4 Takeshi Kikuchi 6796461
5 Yasuhiro Matsushima 3718550
6 Akira Morita 7849007
7 Kouhei Morita 2210333
8 Yukio Nakagawa 7601350
9 Hiro Nakatani 3355777
10 Kouji Shimada 2804205
11 Akihiro Shimizu 6263830
12 Katsuhiro Shiraishi 8005267
13 Yuto Tanaka 7215655
Event Stats & Details
Race Track Chubu Centrair International Airport
Registrations Entries: 130
Drivers: 98
Total Race Laps 18,530
Total Race Time 58 hours, 11 minutes, 1 second
close X