Qualifier Round 2 Heat Sheet
1
FWD Presented by Asian On-Road Championship (Heat 1/5)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Takahiro Nagata 22 38.244 (1)
2 3Marco Rosario 23 40.151 (1)
3 5Yoshihiro Nomura 24 40.371 (1)
4 4Ayumi Gotou 25 53.020 (1)
5 2Kim Baek Wan 26 N/A
2
FWD Presented by Asian On-Road Championship (Heat 2/5)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 5Syuhei Takano 17 37.213 (1)
2 2Kazuo Ashizaki 18 37.261 (1)
3 1Akira Morita 19 37.329 (1)
4 3Masakatsu Kinoshita 20 37.768 (1)
5 4Hajime Shijiki 21 37.878 (1)
3
FWD Presented by Asian On-Road Championship (Heat 3/5)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 5Takahiro Arie 12 36.256 (1)
2 6Kouhei Morita 13 36.521 (1)
3 1Hideyuki Matsushima 14 36.655 (1)
4 2Motonori Murase 15 37.035 (1)
5 3Tomo Yamagata 16 37.100 (1)
4
FWD Presented by Asian On-Road Championship (Heat 4/5)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 5Keiji kobayashi 7 35.662 (1)
2 3Norihiro Kotani 8 35.678 (1)
3 1Kim Soo Kyum 9 35.812 (1)
4 2Heo Mann 10 35.950 (1)
5 4Satoru Gotou 11 36.141 (1)
5
FWD Presented by Asian On-Road Championship (Heat 5/5)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 4Dongwan Jo 1 34.131 (1)
2 1Kang In-mo 2 34.652 (1)
3 2Scotty Ernst 3 34.834 (1)
4 3Kazushige Kato 4 34.958 (1)
5 5Akira Furuhashi 5 34.961 (1)
6 6Kazuhisa Nagasaki 6 35.530 (1)
6
MINI (Heat 1/3)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 3Hajime Shijiki 11 40.422 (1)
2 5Masakatsu Kinoshita 12 40.490 (1)
3 2Tomo Yamagata 13 40.609 (1)
4 1Yim Sangbin 14 40.642 (1)
5 4Toshiaki Koketsu 15 42.427 (1)
7
MINI (Heat 2/3)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 4Takashi Haruno 6 38.784 (1)
2 1Keiji Kinoshita 7 39.123 (1)
3 2Kazushige Usui 8 39.826 (1)
4 3Yoshihiro Nomura 9 39.918 (1)
5 5Jacky Lau 10 40.315 (1)
8
MINI (Heat 3/3)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 2Seiji Mizukami 1 37.349 (1)
2 5Atsushi Wakamatsu 2 38.087 (1)
3 1Toshiyuki Kitai 3 38.500 (1)
4 3Heo Mann 4 38.517 (1)
5 4Hidetoshi Suzuki 5 38.609 (1)
9
World GT (Heat 1/3)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 2Shinichi Saeki 13 32.917 (1)
2 6Akira Morita 14 33.275 (1)
3 5Osamu Morohashi 15 33.528 (1)
4 3Masahiro Egashira 16 33.960 (1)
5 4Yoshifumi Hagino 17 37.201 (1)
10
World GT (Heat 2/3)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Katsuhiro Shiraishi 7 31.127 (1)
2 2Takahiro Kamiya 8 31.179 (1)
3 3Hiro Nakatani 9 31.261 (1)
4 4Kazuo Ashizaki 10 31.345 (1)
5 5Yasuhiro Matsushima 11 32.245 (1)
6 6Kouhei Morita 12 32.562 (1)
11
World GT (Heat 3/3)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 3Takahiro Nishikawa 1 30.569 (1)
2 5Tatsuya Hibino 2 30.763 (1)
3 4Fumihiro Kamiya 3 30.772 (1)
4 1Kouji Shimada 4 30.896 (1)
5 6Takeshi Harada 5 30.995 (1)
6 2Yuto Tanaka 6 31.119 (1)
12
12Racing MOD (Heat 1/2)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 6Hideharu Seto 7 27.137 (1)
2 1Masahiro Hori 8 27.274 (1)
3 2Hideyuki Koide 9 27.310 (1)
4 5Atsushi Hasegawa 10 27.852 (1)
5 4Yutaka Kanou 11 28.372 (1)
6 3Masaki Yoshida 12 29.143 (1)
13
12Racing MOD (Heat 2/2)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Toto Ebukuro 1 25.814 (1)
2 2Hideo Kitazawa 2 26.232 (1)
3 3Toshi Yanagisawa 3 26.280 (1)
4 4Yoshi Yanagisawa 4 26.505 (1)
5 5Naoki Kuroda 5 26.523 (1)
6 6Tsutomu Ikeya 6 26.916 (1)
14
ST Touring Presented by STAFF SERVICE ENGINEERING (Heat 1/2)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 5Syuhei Takano 6 34.392 (1)
2 3Miki Kobayashi 7 35.080 (1)
3 4Takahiro Nagata 8 35.201 (1)
4 1Yasuo Iwai 9 35.979 (1)
5 2Ryuhi Nishimoto 10 37.001 (1)
6 7Masaki Yasuda 11 N/A
7 8Toshikazu Hara 12 N/A
8 6Yukio Mori 13 N/A
15
ST Touring Presented by STAFF SERVICE ENGINEERING (Heat 2/2)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 2Kazuma Morita 1 32.496 (1)
2 5Kazushige Kato 2 32.863 (1)
3 3Jang Dong Uk 3 32.991 (1)
4 1Mitsuhide Kudou 4 33.164 (1)
5 4Moon Siho 5 33.627 (1)
16
12Racing Stock (Heat 1/3)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 4Shinichi Saeki 13 30.173 (1)
2 3Seiko Karasawa 14 30.264 (1)
3 5Tatsuya Moteckey 15 30.438 (1)
4 2Masahiro Egashira 16 31.115 (1)
5 1Osamu Morohashi 17 31.327 (1)
6 6Masashi Yamaguchi 18 N/A
17
12Racing Stock (Heat 2/3)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Junya Ozeki 7 28.725 (1)
2 6Toshiyuki Kitai 8 28.845 (1)
3 3Takahiro Arie 9 28.862 (1)
4 2Kazumi Kise 10 29.191 (1)
5 4Shoji Baba 11 29.413 (1)
6 5Seiichi Mitsuo 12 29.511 (1)
18
12Racing Stock (Heat 3/3)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 2Takeshi Uemura 1 27.687 (1)
2 1Hideyuki Matsushima 2 28.012 (1)
3 3Takahiro Nishikawa 3 28.180 (1)
4 4Takahiro Kamiya 4 28.187 (1)
5 5Hiro Nakatani 5 28.314 (1)
6 6Kouji Matsuzawa 6 28.675 (1)
19
Formula (Heat 1/3)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 4Makoto Tabe 10 33.493 (1)
2 1Motonori Murase 11 33.557 (1)
3 2Ryuichi Shigematsu 12 34.693 (1)
4 3Yim Sangbin 13 35.130 (1)
20
Formula (Heat 2/3)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 2Toshinori Suzuki 6 30.688 (1)
2 1Norio Yamamoto 7 31.612 (1)
3 3Satoshi Okayama 8 31.685 (1)
4 4Tatsuya Moteckey 9 32.304 (1)
21
Formula (Heat 3/3)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Akihiro Yokoi 1 29.058 (1)
2 2Shinji Oumi 2 29.225 (1)
3 4Fumio Suzuki 3 29.479 (1)
4 5Marehito Ohara 4 29.813 (1)
5 3Hiro Nakatani 5 29.857 (1)
Event Stats & Details
Race Track Chubu Centrair International Airport
Registrations Entries: 112
Drivers: 88
Total Race Laps 16,171
Total Race Time 50 hours, 23 minutes, 30 seconds
close X