Qualifier Round 5 Heat Sheet
1
FWD Presented by Asian On-Road Championship (Heat 1/5)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 4Hajime Shijiki 22 19/4:04.265 (4)
2 3Marco Rosario 23 18/4:00.758 (3)
3 5Yoshihiro Nomura 24 18/4:10.192 (3)
4 1Ayumi Gotou 25 16/4:11.679 (3)
5 2Kim Baek Wan 26 0/0.000 (1)
2
FWD Presented by Asian On-Road Championship (Heat 2/5)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 4Takahiro Nagata 17 20/4:08.028 (4)
2 2Motonori Murase 18 20/4:08.299 (2)
3 3Tomo Yamagata 19 20/4:08.616 (2)
4 1Akira Morita 20 20/4:09.024 (3)
5 5Masakatsu Kinoshita 21 20/4:10.161 (4)
3
FWD Presented by Asian On-Road Championship (Heat 3/5)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 5Takahiro Arie 10 21/4:10.114 (4)
2 6Kazuhisa Nagasaki 12 20/4:01.589 (4)
3 2Syuhei Takano 13 20/4:02.285 (4)
4 1Hideyuki Matsushima 15 20/4:03.674 (4)
5 3Kazuo Ashizaki 16 20/4:07.869 (3)
4
FWD Presented by Asian On-Road Championship (Heat 4/5)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 2Scotty Ernst 6 21/4:04.980 (4)
2 1Kim Soo Kyum 8 21/4:07.619 (4)
3 3Heo Mann 9 21/4:08.702 (4)
4 4Satoru Gotou 11 20/4:00.447 (4)
5 6Kouhei Morita 14 20/4:02.784 (4)
5
FWD Presented by Asian On-Road Championship (Heat 5/5)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 3Kazushige Kato 1 22/4:11.225 (4)
2 4Dongwan Jo 2 22/4:11.345 (3)
3 1Kang In-mo 3 21/4:01.555 (4)
4 5Akira Furuhashi 4 21/4:02.955 (4)
5 2Norihiro Kotani 5 21/4:03.144 (4)
6 6Keiji kobayashi 7 21/4:06.902 (3)
6
MINI (Heat 1/3)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Yim Sangbin 11 18/4:02.232 (3)
2 3Yoshihiro Nomura 12 18/4:03.057 (1)
3 2Kazushige Usui 13 18/4:03.316 (2)
4 5Jacky Lau 14 18/4:05.356 (2)
5 4Toshiaki Koketsu 15 18/4:07.447 (3)
7
MINI (Heat 2/3)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Keiji Kinoshita 6 19/4:07.070 (4)
2 2Tomo Yamagata 7 19/4:07.074 (4)
3 4Takashi Haruno 8 19/4:07.477 (3)
4 5Masakatsu Kinoshita 9 19/4:10.093 (4)
5 3Hajime Shijiki 10 19/4:10.830 (3)
8
MINI (Heat 3/3)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 2Seiji Mizukami 1 20/4:07.788 (4)
2 1Toshiyuki Kitai 2 20/4:09.416 (4)
3 5Atsushi Wakamatsu 3 19/4:03.141 (4)
4 3Heo Mann 4 19/4:04.302 (2)
5 4Hidetoshi Suzuki 5 19/4:04.515 (4)
9
World GT (Heat 1/3)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 6Kouhei Morita 13 22/4:00.577 (4)
2 3Masahiro Egashira 14 22/4:03.991 (3)
3 5Osamu Morohashi 15 22/4:04.288 (2)
4 2Shinichi Saeki 16 21/4:00.467 (1)
5 4Yoshifumi Hagino 17 20/4:05.534 (2)
10
World GT (Heat 2/3)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 4Kazuo Ashizaki 7 23/4:01.711 (4)
2 1Kouji Shimada 8 23/4:02.679 (3)
3 6Akira Morita 9 23/4:05.428 (4)
4 5Yasuhiro Matsushima 10 23/4:05.767 (2)
5 2Takahiro Kamiya 11 23/4:06.175 (1)
6 3Katsuhiro Shiraishi 12 23/4:07.224 (4)
11
World GT (Heat 3/3)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 4Fumihiro Kamiya 1 24/4:05.510 (4)
2 3Takahiro Nishikawa 2 24/4:07.064 (4)
3 5Tatsuya Hibino 3 24/4:07.068 (4)
4 2Yuto Tanaka 4 24/4:08.253 (4)
5 1Hiro Nakatani 5 24/4:08.637 (4)
6 6Takeshi Harada 6 24/4:09.829 (2)
12
12Racing MOD (Heat 1/2)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 6Hideharu Seto 5 27/4:04.524 (4)
2 2Hideyuki Koide 8 27/4:06.642 (3)
3 1Masahiro Hori 9 27/4:06.953 (4)
4 5Atsushi Hasegawa 10 26/4:00.087 (4)
5 4Yutaka Kanou 11 26/4:06.322 (4)
6 3Masaki Yoshida 12 24/4:09.871 (1)
13
12Racing MOD (Heat 2/2)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Toto Ebukuro 1 28/4:01.765 (4)
2 3Toshi Yanagisawa 2 28/4:03.005 (4)
3 4Yoshi Yanagisawa 3 28/4:08.231 (4)
4 2Hideo Kitazawa 4 27/4:00.171 (1)
5 5Naoki Kuroda 6 27/4:04.606 (3)
6 6Tsutomu Ikeya 7 27/4:05.670 (3)
14
ST Touring Presented by STAFF SERVICE ENGINEERING (Heat 1/3)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 7Masaki Yasuda 8 21/4:04.075 (4)
2 2Ryuhi Nishimoto 11 20/4:08.358 (4)
3 6Yukio Mori 12 19/4:00.384 (4)
4 8Toshikazu Hara 13 19/4:14.065 (4)
15
ST Touring Presented by STAFF SERVICE ENGINEERING (Heat 2/3)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 5Syuhei Takano 6 22/4:10.490 (4)
2 3Miki Kobayashi 7 21/4:02.913 (4)
3 4Takahiro Nagata 9 21/4:09.222 (2)
4 1Yasuo Iwai 10 20/4:00.056 (3)
16
ST Touring Presented by STAFF SERVICE ENGINEERING (Heat 3/3)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 2Kazuma Morita 1 23/4:06.580 (4)
2 3Jang Dong Uk 2 22/4:00.795 (4)
3 5Kazushige Kato 3 22/4:03.651 (3)
4 4Moon Siho 4 22/4:04.716 (4)
5 1Mitsuhide Kudou 5 22/4:07.007 (3)
17
12Racing Stock (Heat 1/3)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 3Seiko Karasawa 13 24/4:02.994 (4)
2 1Osamu Morohashi 14 24/4:04.723 (4)
3 5Tatsuya Moteckey 15 23/4:01.483 (2)
4 2Masahiro Egashira 16 23/4:03.497 (3)
5 4Shinichi Saeki 17 22/4:03.315 (2)
6 6Masashi Yamaguchi 18 0/0.000 (1)
18
12Racing Stock (Heat 2/3)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 2Kazumi Kise 7 26/4:09.516 (4)
2 1Junya Ozeki 8 25/4:00.467 (4)
3 6Toshiyuki Kitai 9 25/4:03.172 (4)
4 4Shoji Baba 10 25/4:04.023 (4)
5 3Takahiro Arie 11 25/4:06.327 (1)
6 5Seiichi Mitsuo 12 25/4:17.735 (2)
19
12Racing Stock (Heat 3/3)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Hideyuki Matsushima 1 26/4:04.675 (3)
2 2Takeshi Uemura 2 26/4:04.877 (3)
3 3Takahiro Nishikawa 3 26/4:05.011 (4)
4 5Hiro Nakatani 4 26/4:06.541 (2)
5 4Takahiro Kamiya 5 26/4:06.604 (2)
6 6Kouji Matsuzawa 6 26/4:07.263 (3)
20
Formula (Heat 1/3)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Makoto Tabe 10 22/4:06.134 (4)
2 4Tatsuya Moteckey 11 22/4:08.521 (4)
3 2Ryuichi Shigematsu 12 21/4:06.516 (2)
4 3Yim Sangbin 13 20/4:03.042 (3)
21
Formula (Heat 2/3)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 2Toshinori Suzuki 6 24/4:07.518 (4)
2 1Norio Yamamoto 7 23/4:02.213 (2)
3 3Satoshi Okayama 8 23/4:04.930 (3)
4 4Motonori Murase 9 22/4:03.818 (4)
22
Formula (Heat 3/3)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Akihiro Yokoi 1 25/4:02.246 (4)
2 2Shinji Oumi 2 25/4:05.024 (4)
3 5Marehito Ohara 3 25/4:07.656 (4)
4 4Fumio Suzuki 4 24/4:00.067 (2)
5 3Hiro Nakatani 5 24/4:03.458 (3)
Event Stats & Details
Race Track Chubu Centrair International Airport
Registrations Entries: 112
Drivers: 88
Total Race Laps 16,171
Total Race Time 50 hours, 23 minutes, 30 seconds
close X