Mains Heat Sheet
1
FWD Presented by Asian On-Road Championship D-Main
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Akira Morita 20 20/4:08.321 (5)
2 2Masakatsu Kinoshita 21 20/4:10.161 (4)
3 3Hajime Shijiki 22 20/4:11.393 (5)
4 4Marco Rosario 23 18/4:00.217 (5)
5 5Yoshihiro Nomura 24 18/4:10.192 (3)
6 6Ayumi Gotou 25 16/4:03.255 (5)
2
FWD Presented by Asian On-Road Championship C-Main
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Syuhei Takano 14 20/4:02.285 (4)
2 2Hideyuki Matsushima 15 20/4:02.682 (5)
3 3Tomo Yamagata 16 20/4:05.817 (5)
4 4Kazuo Ashizaki 17 20/4:06.156 (5)
5 5Takahiro Nagata 18 20/4:06.696 (5)
6 6Motonori Murase 19 20/4:08.299 (2)
3
FWD Presented by Asian On-Road Championship B-Main
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Keiji kobayashi 8 21/4:06.902 (3)
2 2Heo Mann 9 21/4:07.961 (5)
3 3Satoru Gotou 10 21/4:08.533 (5)
4 4Takahiro Arie 11 21/4:10.114 (4)
5 5Kouhei Morita 12 21/4:12.395 (5)
6 6Kazuhisa Nagasaki 13 20/4:01.589 (4)
4
MINI B-Main
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Takashi Haruno 8 19/4:07.477 (3)
2 2Masakatsu Kinoshita 9 19/4:07.525 (5)
3 3Hajime Shijiki 10 19/4:10.830 (3)
4 4Yim Sangbin 11 18/4:02.232 (3)
5 5Yoshihiro Nomura 12 18/4:03.057 (1)
6 6Kazushige Usui 13 18/4:03.316 (2)
7 7Toshiaki Koketsu 14 18/4:04.251 (5)
8 8Jacky Lau 15 18/4:05.356 (2)
5
World GT C-Main
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Kouhei Morita 13 23/4:08.221 (5)
2 2Masahiro Egashira 14 23/4:08.308 (5)
3 3Osamu Morohashi 15 22/4:02.899 (5)
4 4Shinichi Saeki 16 21/4:00.342 (5)
5 5Yoshifumi Hagino 17 20/4:00.079 (5)
6
World GT B-Main
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Kazuo Ashizaki 8 23/4:01.015 (5)
2 2Katsuhiro Shiraishi 9 23/4:02.532 (5)
3 3Akira Morita 10 23/4:04.212 (5)
4 4Yasuhiro Matsushima 11 23/4:05.767 (2)
5 5Takahiro Kamiya 12 23/4:06.175 (1)
7
12Racing MOD B-Main
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Tsutomu Ikeya 8 27/4:05.670 (3)
2 2Hideyuki Koide 9 27/4:06.642 (3)
3 3Atsushi Hasegawa 10 27/4:08.985 (5)
4 4Yutaka Kanou 11 26/4:06.269 (5)
5 5Masaki Yoshida 12 24/4:09.871 (1)
8
ST Touring Presented by STAFF SERVICE ENGINEERING B-Main
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Miki Kobayashi 8 21/4:02.913 (4)
2 2Yukio Mori 9 21/4:08.765 (5)
3 3Takahiro Nagata 10 21/4:09.222 (2)
4 4Yasuo Iwai 11 21/4:10.060 (5)
5 5Ryuhi Nishimoto 12 20/4:06.701 (5)
6 6Toshikazu Hara 13 19/4:14.065 (4)
9
12Racing Stock C-Main
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Seiko Karasawa 13 24/4:00.974 (5)
2 2Osamu Morohashi 14 24/4:04.723 (4)
3 3Tatsuya Moteckey 15 23/4:01.483 (2)
4 4Masahiro Egashira 16 23/4:01.923 (5)
5 5Shinichi Saeki 17 23/4:04.640 (5)
10
12Racing Stock B-Main
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Junya Ozeki 8 25/4:00.467 (4)
2 2Shoji Baba 9 25/4:02.707 (5)
3 3Toshiyuki Kitai 10 25/4:03.172 (4)
4 4Takahiro Arie 11 25/4:06.327 (1)
5 5Seiichi Mitsuo 12 25/4:08.864 (5)
11
Formula B-Main
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Satoshi Okayama 8 23/4:02.333 (5)
2 2Motonori Murase 9 23/4:12.123 (5)
3 3Tatsuya Moteckey 10 22/4:04.730 (5)
4 4Makoto Tabe 11 22/4:06.134 (4)
5 5Ryuichi Shigematsu 12 21/4:06.516 (2)
6 6Yim Sangbin 13 20/4:03.042 (3)
12
FWD Presented by Asian On-Road Championship A-Main
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Kazushige Kato 1 22/4:11.152 (5)
2 2Dongwan Jo 2 22/4:11.345 (3)
3 3Kang In-mo 3 21/4:01.198 (5)
4 4Akira Furuhashi 4 21/4:02.696 (5)
5 5Norihiro Kotani 5 21/4:03.144 (4)
6 6Scotty Ernst 6 21/4:04.980 (4)
7 7Kim Soo Kyum 7 21/4:05.437 (5)
13
MINI A-Main
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Seiji Mizukami 1 20/4:07.788 (4)
2 2Toshiyuki Kitai 2 20/4:09.416 (4)
3 3Atsushi Wakamatsu 3 19/4:01.075 (5)
4 4Heo Mann 4 19/4:02.641 (5)
5 5Hidetoshi Suzuki 5 19/4:03.461 (5)
6 6Tomo Yamagata 6 19/4:06.096 (5)
7 7Keiji Kinoshita 7 19/4:07.070 (4)
14
World GT A-Main
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Fumihiro Kamiya 1 24/4:05.510 (4)
2 2Hiro Nakatani 2 24/4:07.031 (5)
3 3Takahiro Nishikawa 3 24/4:07.064 (4)
4 4Tatsuya Hibino 4 24/4:07.068 (4)
5 5Yuto Tanaka 5 24/4:07.119 (5)
6 6Takeshi Harada 6 24/4:08.056 (5)
7 7Kouji Shimada 7 23/4:00.481 (5)
15
12Racing MOD A-Main
Length: 8:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Toto Ebukuro 1 28/4:00.343 (5)
2 2Toshi Yanagisawa 2 28/4:03.005 (4)
3 3Hideo Kitazawa 3 28/4:04.212 (5)
4 4Yoshi Yanagisawa 4 28/4:05.390 (5)
5 5Naoki Kuroda 5 27/4:00.814 (5)
6 6Masahiro Hori 6 27/4:03.578 (5)
7 7Hideharu Seto 7 27/4:04.407 (5)
16
ST Touring Presented by STAFF SERVICE ENGINEERING A-Main
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Kazuma Morita 1 23/4:06.580 (4)
2 2Jang Dong Uk 2 23/4:06.684 (5)
3 3Kazushige Kato 3 23/4:09.725 (5)
4 4Mitsuhide Kudou 4 22/4:00.092 (5)
5 5Moon Siho 5 22/4:04.716 (4)
6 6Syuhei Takano 6 22/4:10.450 (5)
7 7Masaki Yasuda 7 21/4:02.056 (5)
17
12Racing Stock A-Main
Length: 8:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Takahiro Nishikawa 1 26/4:03.145 (5)
2 2Hiro Nakatani 2 26/4:04.444 (5)
3 3Takeshi Uemura 3 26/4:04.463 (5)
4 4Hideyuki Matsushima 4 26/4:04.675 (3)
5 5Takahiro Kamiya 5 26/4:05.429 (5)
6 6Kouji Matsuzawa 6 26/4:07.263 (3)
7 7Kazumi Kise 7 26/4:09.516 (4)
18
Formula A-Main
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Akihiro Yokoi 1 25/4:02.246 (4)
2 2Shinji Oumi 2 25/4:05.024 (4)
3 3Marehito Ohara 3 25/4:07.656 (4)
4 4Fumio Suzuki 4 24/4:00.067 (2)
5 5Toshinori Suzuki 5 24/4:03.107 (5)
6 6Hiro Nakatani 6 24/4:03.458 (3)
7 7Norio Yamamoto 7 23/4:02.097 (5)
Event Stats & Details
Race Track Chubu Centrair International Airport
Registrations Entries: 112
Drivers: 88
Total Race Laps 16,171
Total Race Time 50 hours, 23 minutes, 30 seconds
close X