Qualifier Round 2 Heat Sheet
1
FWD Presented by Asian On-Road Championship (Heat 1/5)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 3Hirokazu Tanei 26 38.392 (1)
2 1Jaehong Park 27 38.511 (1)
3 2Motonori Murase 28 39.319 (1)
4 6Junji Tsuzuki 29 39.335 (1)
5 4Marco Rosario 30 41.177 (1)
6 5Jihoon Kim 31 N/A
2
FWD Presented by Asian On-Road Championship (Heat 2/5)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Takao Mishina 20 37.313 (1)
2 2Tatsuhiko Narita 21 37.320 (1)
3 6Kazuo Ashizaki 22 37.660 (1)
4 5Keiji Kinoshita 23 37.807 (1)
5 4Makoto Tabe 24 37.914 (1)
6 3Toshiaki Koketsu 25 38.222 (1)
3
FWD Presented by Asian On-Road Championship (Heat 3/5)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 4Akira Sone 14 36.527 (1)
2 5Tatsuyoshi Harada 15 36.708 (1)
3 2Norihiro Kotani 16 36.711 (1)
4 6Kouhei Morita 17 36.962 (1)
5 3Syuhei Takano 18 37.062 (1)
6 7Masakatsu Kinoshita 19 37.147 (1)
4
FWD Presented by Asian On-Road Championship (Heat 4/5)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 3Takahiro Nagata 8 35.680 (1)
2 6Nobuo Tanii 9 35.682 (1)
3 5ChanSoo Kim 10 35.704 (1)
4 1Akira Morita 11 35.795 (1)
5 2Mann Huh 12 35.897 (1)
6 4Kazuhisa Nagasaki 13 36.369 (1)
5
FWD Presented by Asian On-Road Championship (Heat 5/5)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 2Kazuma Morita 1 33.799 (1)
2 3Toshiyuki Kitai 2 34.359 (1)
3 4Naoya Morita 3 34.452 (1)
4 1Kazushige Kato 4 34.849 (1)
5 5Scotty Ernst 5 35.006 (1)
6 6Keiji kobayashi 6 35.596 (1)
7 7Tsuyoshi Yoshinouchi 7 35.644 (1)
6
12Racing MOD (Heat 1/3)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 3Satoshi Okayama 11 28.606 (1)
2 2Yutaka Kanou 12 29.288 (1)
3 4Masaki Yoshida 13 29.358 (1)
4 1Toshifumi Ono 14 29.850 (1)
7
12Racing MOD (Heat 2/3)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 3Shiro Saito 6 26.889 (1)
2 1Hideyuki Koide 7 27.130 (1)
3 2Akihiro Shimizu 8 27.325 (1)
4 4Masahiro Hori 9 27.513 (1)
5 5Masashi Yamaguchi 10 27.866 (1)
8
12Racing MOD (Heat 3/3)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 2Hideo Kitazawa 1 25.634 (1)
2 4Toshi Yanagisawa 2 26.048 (1)
3 1Toto Ebukuro 3 26.103 (1)
4 3Yoshi Yanagisawa 4 26.450 (1)
5 5Naoki Kuroda 5 26.664 (1)
9
MINI (Heat 1/3)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 2Kenji Suzuki 13 38.825 (1)
2 6Yoshihiro Nomura 14 38.839 (1)
3 1Tatsuyoshi Harada 15 39.032 (1)
4 3Hirokazu Tanei 16 39.535 (1)
5 4Koichi Taketomi 17 39.643 (1)
10
MINI (Heat 2/3)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 3Keiji Kinoshita 7 37.997 (1)
2 5Takashi Haruno 8 38.049 (1)
3 1Syuhei Takano 9 38.059 (1)
4 6Tatsuya Komori 10 38.199 (1)
5 4Masakatsu Kinoshita 11 38.253 (1)
6 2Akira Ema 12 38.254 (1)
11
MINI (Heat 3/3)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 3Seiji Mizukami 1 36.213 (1)
2 5Akira Furuhashi 2 36.675 (1)
3 4Akihiko Yoshimura 3 37.201 (1)
4 1Tsuyoshi Yoshinouchi 4 37.257 (1)
5 2Nobuo Tanii 5 37.386 (1)
6 6Hidetoshi Suzuki 6 37.640 (1)
12
World GT (Heat 1/2)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 5Kouhei Morita 8 31.634 (1)
2 6Kouji Shimada 9 31.724 (1)
3 3Yasuhiro Matsushima 10 32.096 (1)
4 1Yukio Nakagawa 11 32.528 (1)
5 2Seiko Karasawa 12 33.117 (1)
6 7Katsuhiro Shiraishi 13 35.786 (1)
13
World GT (Heat 2/2)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Akihiro Shimizu 1 29.227 (1)
2 7Takahiro Kamiya 2 30.350 (1)
3 4Hiro Nakatani 3 30.416 (1)
4 2Takeshi Kikuchi 4 31.140 (1)
5 3Akira Morita 5 31.204 (1)
6 6Yuto Tanaka 6 31.237 (1)
7 5Kazuo Ashizaki 7 31.340 (1)
14
ST Touring Presented by STAFF SERVICE ENGINEERING (Heat 1/2)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1In-mo Kang 6 32.083 (1)
2 2Sookyum Kim 7 32.658 (1)
3 3Tatsuya Komori 8 33.530 (1)
4 4Sun Jung 9 33.601 (1)
5 5Marco Rosario 10 37.682 (1)
15
ST Touring Presented by STAFF SERVICE ENGINEERING (Heat 2/2)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 5Kazuma Morita 1 30.546 (1)
2 2Akira Furuhashi 2 30.938 (1)
3 3Naoya Morita 3 31.126 (1)
4 1Kazushige Kato 4 31.415 (1)
5 4Atsushi Wakamatsu 5 31.524 (1)
16
12GT (Heat 1/2)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 5Koichi Taketomi 6 35.366 (1)
2 3Takahiro Nagata 7 35.530 (1)
3 4Yoshihiro Nomura 8 35.677 (1)
4 1Shinichi Kako 9 36.273 (1)
5 2Miki Kobayashi 10 N/A
17
12GT (Heat 2/2)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Toshiyuki Kitai 1 33.511 (1)
2 2Takeshi Kikuchi 2 34.023 (1)
3 3Shigeru Kawada 3 34.342 (1)
4 4Masahiro Egashira 4 35.111 (1)
5 5Kenji Suzuki 5 35.227 (1)
18
12Racing Stock (Heat 1/4)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 3Tatsuya Moteckey 19 32.483 (1)
2 2Junji Tsuzuki 20 32.799 (1)
3 1Akira Nishiguchi 21 39.961 (1)
4 5Kimiya Nakazaki 22 42.020 (1)
5 6Iwao Akiyama 23 N/A
6 4Seiko Karasawa 24 N/A
19
12Racing Stock (Heat 2/4)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 4Toshifumi Ono 13 29.081 (1)
2 2Kazutaka Sera 14 29.167 (1)
3 3Kazumi Kise 15 29.371 (1)
4 1Junya Ozeki 16 29.665 (1)
5 7Nonchin Yasuhira 17 30.534 (1)
6 6Sakae Koizumi 18 31.731 (1)
20
12Racing Stock (Heat 3/4)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 4Takahiro Kamiya 7 28.509 (1)
2 5Kei Hama 8 28.522 (1)
3 1Kiyotaka Yamamoto 9 28.623 (1)
4 6Kouji Matsuzawa 10 28.804 (1)
5 2Takeshi Uemura 11 28.933 (1)
6 3Masanori Komada 12 28.939 (1)
21
12Racing Stock (Heat 4/4)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 5Toru Imaizumi 1 27.741 (1)
2 3Tomonori Ito 2 28.012 (1)
3 1Hiro Nakatani 3 28.017 (1)
4 2Hideyuki Matsushima 4 28.074 (1)
5 4Takuya Inoue 5 28.164 (1)
6 6Takahiro Arie 6 28.217 (1)
22
Formula (Heat 1/3)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 3Toshinori Suzuki 10 30.166 (1)
2 4Motonori Murase 11 32.408 (1)
3 1Tatsuya Moteckey 12 32.676 (1)
4 2Ryuichi Shigematsu 13 33.144 (1)
23
Formula (Heat 2/3)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 5Toru Imaizumi 6 29.787 (1)
2 2Yukinobu Nojiri 7 29.789 (1)
3 1Marehito Ohara 8 30.063 (1)
4 3Norio Yamamoto 9 30.097 (1)
24
Formula (Heat 3/3)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Shinji Oumi 1 28.351 (1)
2 2Akihiro Yokoi 2 28.408 (1)
3 3Tatsuya Hibino 3 28.408 (1)
4 4Hiro Nakatani 4 29.366 (1)
5 5Fumio Suzuki 5 29.392 (1)
Event Stats & Details
Race Track Chubu Centrair International Airport
Registrations Entries: 130
Drivers: 98
Total Race Laps 18,530
Total Race Time 58 hours, 11 minutes, 1 second
close X