Qualifier Round 3 Heat Sheet
1
FWD Presented by Asian On-Road Championship (Heat 1/5)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Jaehong Park 22 19/4:04.525 (2)
2 2Motonori Murase 27 18/4:00.134 (2)
3 4Marco Rosario 28 18/4:07.865 (2)
4 3Hirokazu Tanei 29 18/4:10.896 (2)
5 6Junji Tsuzuki 30 17/4:01.384 (1)
6 5Jihoon Kim 31 0/0.000 (1)
2
FWD Presented by Asian On-Road Championship (Heat 2/5)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Takao Mishina 15 20/4:11.583 (2)
2 3Toshiaki Koketsu 17 20/4:12.509 (2)
3 6Kazuo Ashizaki 18 19/4:01.995 (2)
4 2Tatsuhiko Narita 19 19/4:03.081 (2)
5 4Makoto Tabe 20 19/4:03.799 (2)
6 5Keiji Kinoshita 26 19/4:11.090 (1)
3
FWD Presented by Asian On-Road Championship (Heat 3/5)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 6Kouhei Morita 9 20/4:03.949 (2)
2 2Norihiro Kotani 12 20/4:06.600 (2)
3 5Tatsuyoshi Harada 16 20/4:12.273 (1)
4 7Masakatsu Kinoshita 21 19/4:03.906 (1)
5 3Syuhei Takano 23 19/4:05.465 (2)
6 4Akira Sone 25 19/4:08.305 (2)
4
FWD Presented by Asian On-Road Championship (Heat 4/5)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 6Nobuo Tanii 7 20/4:01.417 (2)
2 1Akira Morita 8 20/4:01.995 (2)
3 2Mann Huh 10 20/4:04.033 (2)
4 5ChanSoo Kim 13 20/4:06.946 (1)
5 4Kazuhisa Nagasaki 14 20/4:08.459 (1)
6 3Takahiro Nagata 24 19/4:07.245 (1)
5
FWD Presented by Asian On-Road Championship (Heat 5/5)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 2Kazuma Morita 1 22/4:09.717 (2)
2 4Naoya Morita 2 21/4:05.063 (2)
3 1Kazushige Kato 3 21/4:10.062 (1)
4 3Toshiyuki Kitai 4 21/4:11.052 (1)
5 5Scotty Ernst 5 20/4:00.258 (1)
6 6Keiji kobayashi 6 20/4:00.744 (2)
7 7Tsuyoshi Yoshinouchi 11 20/4:04.761 (1)
6
12Racing MOD (Heat 1/3)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 3Satoshi Okayama 10 25/4:00.724 (2)
2 4Masaki Yoshida 12 24/4:00.315 (2)
3 1Toshifumi Ono 13 24/4:02.065 (2)
4 2Yutaka Kanou 14 24/4:07.366 (2)
7
12Racing MOD (Heat 2/3)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Hideyuki Koide 6 27/4:03.559 (2)
2 3Shiro Saito 7 27/4:05.775 (2)
3 2Akihiro Shimizu 8 27/4:08.009 (2)
4 4Masahiro Hori 9 26/4:05.660 (1)
5 5Masashi Yamaguchi 11 25/4:03.390 (1)
8
12Racing MOD (Heat 3/3)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Toto Ebukuro 1 28/4:03.527 (2)
2 4Toshi Yanagisawa 2 28/4:05.031 (2)
3 3Yoshi Yanagisawa 3 28/4:05.063 (2)
4 2Hideo Kitazawa 4 28/4:05.288 (1)
5 5Naoki Kuroda 5 28/4:07.030 (2)
9
MINI (Heat 1/3)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 2Kenji Suzuki 12 19/4:08.080 (2)
2 6Yoshihiro Nomura 14 19/4:13.164 (1)
3 1Tatsuyoshi Harada 15 19/4:13.324 (1)
4 4Koichi Taketomi 16 18/4:02.928 (2)
5 3Hirokazu Tanei 17 18/4:07.805 (1)
10
MINI (Heat 2/3)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 4Masakatsu Kinoshita 7 19/4:03.802 (2)
2 3Keiji Kinoshita 8 19/4:04.180 (2)
3 2Akira Ema 9 19/4:04.724 (2)
4 5Takashi Haruno 10 19/4:05.834 (2)
5 6Tatsuya Komori 11 19/4:06.537 (1)
6 1Syuhei Takano 13 19/4:09.750 (2)
11
MINI (Heat 3/3)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 3Seiji Mizukami 1 20/4:02.846 (2)
2 5Akira Furuhashi 2 20/4:03.060 (2)
3 4Akihiko Yoshimura 3 20/4:06.441 (2)
4 2Nobuo Tanii 4 20/4:18.151 (2)
5 6Hidetoshi Suzuki 5 19/4:01.643 (2)
6 1Tsuyoshi Yoshinouchi 6 19/4:01.650 (2)
12
World GT (Heat 1/2)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 5Kouhei Morita 7 23/4:07.186 (2)
2 3Yasuhiro Matsushima 9 22/4:01.586 (1)
3 6Kouji Shimada 10 22/4:05.212 (2)
4 1Yukio Nakagawa 11 21/4:00.209 (1)
5 2Seiko Karasawa 12 21/4:06.290 (2)
6 7Katsuhiro Shiraishi 13 20/3:57.298 (2)
13
World GT (Heat 2/2)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Akihiro Shimizu 1 25/4:07.544 (2)
2 4Hiro Nakatani 2 24/4:02.962 (2)
3 7Takahiro Kamiya 3 24/4:04.513 (2)
4 3Akira Morita 4 23/4:04.087 (2)
5 5Kazuo Ashizaki 5 23/4:04.982 (2)
6 6Yuto Tanaka 6 23/4:06.633 (2)
7 2Takeshi Kikuchi 8 22/4:00.490 (2)
14
ST Touring Presented by STAFF SERVICE ENGINEERING (Heat 1/2)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1In-mo Kang 6 22/4:00.781 (2)
2 2Sookyum Kim 7 22/4:08.127 (1)
3 3Tatsuya Komori 8 21/4:00.262 (2)
4 4Sun Jung 9 21/4:11.014 (1)
5 5Marco Rosario 10 19/4:00.156 (2)
15
ST Touring Presented by STAFF SERVICE ENGINEERING (Heat 2/2)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 5Kazuma Morita 1 24/4:07.994 (2)
2 3Naoya Morita 2 24/4:08.924 (2)
3 1Kazushige Kato 3 23/4:02.611 (2)
4 2Akira Furuhashi 4 23/4:02.904 (2)
5 4Atsushi Wakamatsu 5 23/4:05.972 (1)
16
12GT (Heat 1/2)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 3Takahiro Nagata 4 21/4:08.752 (2)
2 1Shinichi Kako 6 20/4:00.160 (2)
3 4Yoshihiro Nomura 8 20/4:07.826 (1)
4 5Koichi Taketomi 9 20/4:10.587 (1)
5 2Miki Kobayashi 10 0/0.000 (1)
17
12GT (Heat 2/2)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Toshiyuki Kitai 1 22/4:07.977 (1)
2 2Takeshi Kikuchi 2 22/4:11.654 (2)
3 3Shigeru Kawada 3 21/4:05.645 (1)
4 4Masahiro Egashira 5 21/4:11.285 (2)
5 5Kenji Suzuki 7 20/4:02.408 (1)
18
12Racing Stock (Heat 1/4)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 4Seiko Karasawa 18 23/4:02.440 (2)
2 3Tatsuya Moteckey 20 22/4:04.899 (2)
3 2Junji Tsuzuki 21 21/4:03.077 (2)
4 1Akira Nishiguchi 22 17/4:01.116 (2)
5 5Kimiya Nakazaki 23 4/1:03.918 (2)
6 6Iwao Akiyama 24 0/0.000 (1)
19
12Racing Stock (Heat 2/4)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 3Kazumi Kise 10 25/4:06.129 (2)
2 1Junya Ozeki 11 25/4:06.681 (2)
3 4Toshifumi Ono 13 24/4:01.103 (1)
4 7Nonchin Yasuhira 15 24/4:04.649 (2)
5 2Kazutaka Sera 17 24/4:06.655 (2)
6 6Sakae Koizumi 19 23/4:09.529 (2)
20
12Racing Stock (Heat 3/4)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 2Takeshi Uemura 6 25/4:02.275 (2)
2 4Takahiro Kamiya 7 25/4:02.887 (2)
3 3Masanori Komada 8 25/4:03.949 (2)
4 1Kiyotaka Yamamoto 12 24/4:00.010 (1)
5 6Kouji Matsuzawa 14 24/4:01.279 (1)
6 5Kei Hama 16 24/4:06.407 (1)
21
12Racing Stock (Heat 4/4)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 5Toru Imaizumi 1 26/4:03.539 (2)
2 1Hiro Nakatani 2 26/4:06.358 (2)
3 2Hideyuki Matsushima 3 26/4:09.488 (2)
4 3Tomonori Ito 4 26/4:09.774 (1)
5 4Takuya Inoue 5 25/4:01.668 (1)
6 6Takahiro Arie 9 25/4:04.776 (1)
22
Formula (Heat 1/3)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 3Toshinori Suzuki 10 24/4:10.083 (2)
2 2Ryuichi Shigematsu 11 22/4:10.767 (2)
3 4Motonori Murase 12 21/4:08.012 (2)
4 1Tatsuya Moteckey 13 14/4:10.878 (1)
23
Formula (Heat 2/3)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 2Yukinobu Nojiri 5 24/4:02.081 (1)
2 1Marehito Ohara 6 24/4:02.305 (2)
3 5Toru Imaizumi 7 24/4:03.111 (1)
4 3Norio Yamamoto 9 24/4:06.680 (2)
24
Formula (Heat 3/3)
Length: 4:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 2Akihiro Yokoi 1 26/4:07.182 (2)
2 3Tatsuya Hibino 2 26/4:08.733 (2)
3 1Shinji Oumi 3 26/4:09.143 (2)
4 4Hiro Nakatani 4 25/4:07.199 (2)
5 5Fumio Suzuki 8 24/4:03.382 (1)
Event Stats & Details
Race Track Chubu Centrair International Airport
Registrations Entries: 130
Drivers: 98
Total Race Laps 18,530
Total Race Time 58 hours, 11 minutes, 1 second
close X