Practice Round 1 Overall Ranking
Rank By:
12GT
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
1 Toshiyuki Kitai 33.602 15/2:50.457 11.166 11.364 2 / 2
2 Shigeru Kawada 34.217 15/2:54.793 11.350 11.653 2 / 2
3 Takeshi Kikuchi 34.769 15/2:57.398 11.501 11.827 1 / 2
4 Koichi Taketomi 35.242 13/2:49.063 11.681 13.005 2 / 2
5 Kenji Suzuki 35.358 14/2:57.914 11.513 12.708 1 / 2
6 Takahiro Nagata 35.494 14/2:51.897 11.745 12.278 2 / 2
7 Shinichi Kako 36.285 14/2:54.875 12.055 12.491 2 / 2
8 Yoshihiro Nomura 36.625 13/2:54.682 12.068 13.437 1 / 2
9 Masahiro Egashira 38.549 12/2:51.299 12.230 14.275 1 / 2
10 Miki Kobayashi DNS 1 / 2
12Racing MOD
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
1 Hideo Kitazawa 26.128 11/1:39.876 8.472 9.080 2 / 3
2 Naoki Kuroda 26.493 19/2:52.927 8.779 9.101 2 / 3
3 Toshi Yanagisawa 26.545 18/2:48.876 8.705 9.382 2 / 3
4 Akihiro Shimizu 26.679 19/2:55.379 8.810 9.230 2 / 3
5 Yoshi Yanagisawa 27.020 18/2:51.403 8.909 9.522 3 / 3
6 Hideyuki Koide 27.071 19/2:53.567 8.955 9.135 1 / 3
7 Toto Ebukuro 27.101 18/2:46.150 8.919 9.231 3 / 3
8 Shiro Saito 27.127 17/2:46.065 8.870 9.769 3 / 3
9 Satoshi Okayama 28.448 16/2:46.705 9.150 10.419 1 / 3
10 Yutaka Kanou 28.520 16/2:44.123 9.461 10.258 1 / 3
11 Masashi Yamaguchi 28.765 17/2:49.357 9.515 9.962 3 / 3
12 Masahiro Hori 29.963 16/2:56.139 9.479 11.009 3 / 3
13 Masaki Yoshida 31.148 16/2:52.502 10.025 10.781 1 / 3
14 Toshifumi Ono DNS 2 / 3
15 Eizo Morohashi DNS 1 / 3
12Racing Stock
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
1 Hideyuki Matsushima 28.190 17/2:57.649 9.111 10.450 3 / 4
2 Toru Imaizumi 28.396 17/2:47.389 9.225 9.846 2 / 4
3 Hiro Nakatani 28.415 17/2:57.174 9.413 10.422 3 / 4
4 Kouji Matsuzawa 28.923 17/2:53.694 9.556 10.217 4 / 4
5 Takuya Inoue 28.934 17/2:56.807 9.518 10.400 1 / 4
6 Masanori Komada 28.979 17/2:52.379 9.556 10.140 4 / 4
7 Tomonori Ito 29.104 17/2:54.894 9.458 10.288 1 / 4
8 Kei Hama 29.135 15/2:56.690 9.349 11.779 1 / 4
9 Kazumi Kise 29.368 16/2:48.542 9.542 10.534 4 / 4
10 Takahiro Kamiya 29.387 17/2:57.143 9.613 10.420 3 / 4
11 Kiyotaka Yamamoto 29.419 16/2:49.866 9.538 10.617 3 / 4
12 Junya Ozeki 29.431 17/2:54.319 9.546 10.254 2 / 4
13 Takahiro Arie 29.451 16/2:48.766 9.690 10.548 1 / 4
14 Takeshi Uemura 29.594 15/2:57.555 9.727 11.837 2 / 4
15 Kazutaka Sera 29.659 16/2:49.344 9.686 10.584 4 / 4
16 Toshifumi Ono 29.729 15/2:54.946 9.749 11.663 4 / 4
17 Seiko Karasawa 30.630 16/2:50.957 10.055 10.685 4 / 4
18 Nonchin Yasuhira 31.330 15/2:50.693 9.875 11.380 4 / 4
19 Kimiya Nakazaki 33.217 14/2:57.127 10.733 12.652 3 / 4
20 Sakae Koizumi 33.491 11/2:20.506 10.851 12.773 2 / 4
21 Junji Tsuzuki 35.411 13/2:56.204 11.718 13.554 2 / 4
22 Akira Nishiguchi 46.269 6/1:37.367 14.049 16.228 1 / 4
23 Iwao Akiyama DNS 3 / 4
24 Tatsuya Moteckey 1/15.275 15.275 15.275 2 / 4
Formula
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
1 Shinji Oumi 28.625 18/2:59.166 9.423 9.954 3 / 3
2 Tatsuya Hibino 28.665 18/2:54.854 9.436 9.714 3 / 3
3 Hiro Nakatani 29.235 16/2:50.228 9.680 10.639 3 / 3
4 Toru Imaizumi 29.849 17/2:51.986 9.903 10.117 3 / 3
5 Yukinobu Nojiri 29.914 17/2:54.840 9.896 10.285 2 / 3
6 Fumio Suzuki 29.938 19/3:13.121 9.899 10.164 1 / 3
7 Marehito Ohara 30.055 17/2:54.825 9.969 10.284 2 / 3
8 Akihiro Yokoi 30.445 3/30.445 9.439 10.148 3 / 3
9 Toshinori Suzuki 30.889 16/2:50.401 10.154 10.650 2 / 3
10 Norio Yamamoto 30.906 16/2:51.358 10.266 10.710 2 / 3
11 Ryuichi Shigematsu 33.501 15/2:53.400 10.964 11.560 2 / 3
12 Motonori Murase 33.688 15/3:04.208 11.019 12.281 1 / 3
13 Tatsuya Moteckey 3:02.535 3/3:02.535 11.804 60.845 1 / 3
14 Takeshi Harada DNS 1 / 3
FWD Presented by Asian On-Road Championship
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
1 Naoya Morita 34.617 14/2:48.915 11.347 12.065 5 / 5
2 Kazuma Morita 34.632 15/2:54.809 11.383 11.654 3 / 5
3 Kazushige Kato 34.659 14/2:52.098 11.452 12.293 4 / 5
4 ChanSoo Kim 35.388 14/2:48.233 11.755 12.017 3 / 5
5 Scotty Ernst 35.829 13/2:48.160 11.726 12.935 2 / 5
6 Keiji kobayashi 35.829 10/2:04.179 11.716 12.418 3 / 5
7 Nobuo Tanii 36.275 14/2:51.608 11.896 12.258 2 / 5
8 Mann Huh 36.317 13/2:41.935 11.956 12.457 2 / 5
9 Akira Morita 36.340 14/2:52.846 11.945 12.346 4 / 5
10 Jaehong Park 36.674 13/2:46.645 12.005 12.819 3 / 5
11 Kazuhisa Nagasaki 36.852 13/2:47.704 11.943 12.900 1 / 5
12 Tatsuyoshi Harada 36.922 13/2:52.070 12.206 13.236 5 / 5
13 Tsuyoshi Yoshinouchi 37.020 12/2:34.725 12.040 12.894 2 / 5
14 Toshiyuki Kitai 37.197 14/2:59.429 12.154 12.816 5 / 5
15 Norihiro Kotani 37.398 13/2:49.151 12.176 13.012 5 / 5
16 Syuhei Takano 37.400 13/2:48.802 12.360 12.985 4 / 5
17 Kouhei Morita 37.440 12/2:48.822 12.364 14.069 1 / 5
18 Toshiaki Koketsu 37.848 13/2:51.921 12.488 13.225 4 / 5
19 Kazuo Ashizaki 38.003 13/2:53.052 12.044 13.312 4 / 5
20 Makoto Tabe 38.177 12/2:46.905 12.478 13.909 1 / 5
21 Tatsuhiko Narita 38.575 13/2:53.122 12.682 13.317 4 / 5
22 Masakatsu Kinoshita 38.660 12/2:46.850 12.719 13.904 5 / 5
23 Motonori Murase 38.761 12/2:42.866 12.550 13.572 5 / 5
24 Keiji Kinoshita 39.126 13/2:53.886 12.884 13.376 1 / 5
25 Hirokazu Tanei 39.512 11/2:48.523 13.092 15.320 1 / 5
26 Takao Mishina 39.604 12/2:44.777 13.045 13.731 1 / 5
27 Junji Tsuzuki 40.320 11/2:55.835 13.111 15.985 5 / 5
28 Takahiro Nagata 42.084 11/2:43.104 12.476 14.828 3 / 5
29 Marco Rosario 42.305 10/2:38.806 12.691 15.881 3 / 5
30 Kenichiro Yasue DNS 4 / 5
31 Akira Sone 1/13.586 13.586 13.586 2 / 5
32 Jihoon Kim DNS 2 / 5
MINI
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
1 Akira Furuhashi 36.887 13/2:42.355 12.216 12.489 1 / 3
2 Seiji Mizukami 37.110 14/2:56.985 12.282 12.642 3 / 3
3 Akihiko Yoshimura 37.699 14/2:58.076 12.512 12.720 1 / 3
4 Nobuo Tanii 37.873 13/2:49.436 12.575 13.034 2 / 3
5 Tsuyoshi Yoshinouchi 38.219 13/2:58.424 12.648 13.725 1 / 3
6 Tatsuya Komori 38.220 13/2:50.380 12.720 13.106 2 / 3
7 Masakatsu Kinoshita 38.641 13/2:50.238 12.775 13.095 2 / 3
8 Keiji Kinoshita 38.827 13/2:51.391 12.827 13.184 1 / 3
9 Akira Ema 38.829 12/2:49.328 12.880 14.111 1 / 3
10 Kenji Suzuki 39.044 13/2:54.407 12.801 13.416 3 / 3
11 Takashi Haruno 39.654 12/2:47.047 13.047 13.921 3 / 3
12 Syuhei Takano 39.708 12/2:48.499 13.033 14.042 2 / 3
13 Koichi Taketomi 39.747 12/2:44.918 12.859 13.743 3 / 3
14 Tatsuyoshi Harada 40.294 12/2:49.468 13.410 14.122 2 / 3
15 Hirokazu Tanei 40.630 12/2:52.715 13.127 14.393 2 / 3
16 Hidetoshi Suzuki 40.802 11/2:45.444 13.445 15.040 3 / 3
17 Yoshihiro Nomura 40.869 11/2:45.922 13.123 15.084 3 / 3
ST Touring Presented by STAFF SERVICE ENGINEERING
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
1 Kazuma Morita 30.669 17/2:57.691 10.131 10.452 2 / 2
2 Naoya Morita 31.244 16/2:52.133 10.401 10.758 1 / 2
3 Kazushige Kato 31.703 15/2:47.452 10.524 11.163 2 / 2
4 Atsushi Wakamatsu 31.792 15/2:49.944 10.485 11.330 1 / 2
5 Akira Furuhashi 31.857 15/2:58.674 10.233 11.912 2 / 2
6 Sookyum Kim 32.695 15/2:49.088 10.828 11.273 1 / 2
7 In-mo Kang 32.793 15/2:57.120 10.743 11.808 2 / 2
8 Sun Jung 33.167 13/2:54.346 10.866 13.411 2 / 2
9 Tatsuya Komori 34.953 14/2:53.809 11.335 12.415 1 / 2
10 Marco Rosario 1/16.484 16.484 16.484 1 / 2
World GT
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
1 Akihiro Shimizu 29.816 17/2:52.109 9.871 10.124 2 / 2
2 Hiro Nakatani 30.664 16/2:53.589 10.142 10.849 1 / 2
3 Yuto Tanaka 30.803 16/2:50.734 10.172 10.671 1 / 2
4 Kazuo Ashizaki 30.995 16/2:57.600 10.264 11.100 2 / 2
5 Takahiro Kamiya 31.127 16/2:53.206 10.249 10.825 1 / 2
6 Takeshi Kikuchi 31.581 16/2:52.393 10.380 10.775 1 / 2
7 Akira Morita 31.699 16/2:52.322 10.410 10.770 2 / 2
8 Yasuhiro Matsushima 32.198 16/2:54.645 10.667 10.915 2 / 2
9 Kouhei Morita 32.343 16/2:59.184 10.662 11.199 1 / 2
10 Kouji Shimada 32.387 15/2:55.660 10.479 11.711 2 / 2
11 Yukio Nakagawa 32.565 15/2:49.722 10.700 11.315 1 / 2
12 Seiko Karasawa 34.897 14/2:50.884 11.468 12.206 1 / 2
13 Katsuhiro Shiraishi DNS 2 / 2
14 Takeshi Harada DNS 2 / 2
close X