Qualifier Round 1 Overall Ranking
Rank By:
12GT
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Toshiyuki Kitai 22/4:07.977 10.975 33.511 11.272 2 / 2
2 Takeshi Kikuchi 21/4:01.460 11.304 34.023 11.498 1 / 2
3 Shigeru Kawada 21/4:05.645 11.398 34.342 11.697 2 / 2
4 Kenji Suzuki 20/4:02.408 11.655 35.227 12.120 1 / 2
5 Masahiro Egashira 20/4:05.773 11.559 35.111 12.289 1 / 2
6 Yoshihiro Nomura 20/4:07.826 11.734 35.677 12.391 1 / 2
7 Koichi Taketomi 20/4:10.587 11.568 35.366 12.529 2 / 2
8 Shinichi Kako 20/4:11.797 11.976 36.273 12.590 2 / 2
9 Takahiro Nagata 19/4:06.661 11.660 35.530 12.982 2 / 2
10 Miki Kobayashi DNS 1 / 2
12Racing MOD
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Hideo Kitazawa 28/4:05.288 8.452 25.634 8.760 2 / 3
2 Toshi Yanagisawa 28/4:08.536 8.611 26.048 8.876 2 / 3
3 Toto Ebukuro 27/4:00.651 8.648 26.103 8.913 3 / 3
4 Yoshi Yanagisawa 27/4:03.957 8.732 26.450 9.035 3 / 3
5 Naoki Kuroda 27/4:04.845 8.647 26.664 9.068 2 / 3
6 Hideyuki Koide 27/4:07.727 8.849 27.130 9.175 1 / 3
7 Shiro Saito 26/4:00.222 8.741 26.889 9.239 3 / 3
8 Masahiro Hori 26/4:05.660 9.031 27.513 9.448 3 / 3
9 Masashi Yamaguchi 25/4:03.390 9.208 27.866 9.736 3 / 3
10 Masaki Yoshida 23/4:02.158 9.447 29.358 10.529 1 / 3
11 Toshifumi Ono 23/4:04.106 9.557 29.850 10.613 2 / 3
12 Satoshi Okayama 23/4:05.554 9.374 28.606 10.676 1 / 3
13 Yutaka Kanou 23/4:09.002 9.321 29.288 10.826 1 / 3
14 Akihiro Shimizu 6/58.296 8.941 27.325 9.716 2 / 3
15 Eizo Morohashi DNS 1 / 3
12Racing Stock
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Toru Imaizumi 26/4:07.281 9.151 27.741 9.511 2 / 4
2 Tomonori Ito 26/4:09.774 9.274 28.012 9.607 1 / 4
3 Hideyuki Matsushima 26/4:10.413 9.214 28.074 9.631 3 / 4
4 Takuya Inoue 25/4:01.668 9.333 28.164 9.667 1 / 4
5 Takahiro Arie 25/4:04.776 9.288 28.217 9.791 1 / 4
6 Takahiro Kamiya 25/4:08.528 9.349 28.509 9.941 3 / 4
7 Kiyotaka Yamamoto 24/4:00.010 9.341 28.623 10.000 3 / 4
8 Hiro Nakatani 24/4:00.103 9.256 28.017 10.004 3 / 4
9 Masanori Komada 24/4:00.243 9.428 28.939 10.010 4 / 4
10 Takeshi Uemura 24/4:00.650 9.496 28.933 10.027 2 / 4
11 Toshifumi Ono 24/4:01.103 9.463 29.081 10.046 4 / 4
12 Kouji Matsuzawa 24/4:01.279 9.481 28.804 10.053 4 / 4
13 Kei Hama 24/4:06.407 9.209 28.522 10.267 1 / 4
14 Kazutaka Sera 24/4:08.819 9.541 29.167 10.367 4 / 4
15 Junya Ozeki 23/4:05.780 9.571 29.665 10.686 2 / 4
16 Sakae Koizumi 22/4:01.715 10.299 31.731 10.987 2 / 4
17 Nonchin Yasuhira 22/4:05.595 10.088 30.534 11.163 4 / 4
18 Tatsuya Moteckey 21/4:06.166 10.009 32.483 11.722 2 / 4
19 Junji Tsuzuki 17/4:02.938 10.727 32.799 14.290 2 / 4
20 Kazumi Kise 16/4:08.875 9.554 29.371 15.555 4 / 4
21 Akira Nishiguchi 11/2:39.751 12.259 39.961 14.523 1 / 4
22 Kimiya Nakazaki 3/42.020 12.575 42.020 14.007 3 / 4
23 Seiko Karasawa 1/12.080 12.080 12.080 4 / 4
24 Iwao Akiyama DNS 3 / 4
Formula
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Tatsuya Hibino 25/4:01.302 9.361 28.408 9.652 3 / 3
2 Akihiro Yokoi 25/4:01.880 9.379 28.408 9.675 3 / 3
3 Shinji Oumi 25/4:04.431 9.365 28.351 9.777 3 / 3
4 Hiro Nakatani 25/4:08.067 9.731 29.366 9.923 3 / 3
5 Yukinobu Nojiri 24/4:02.081 9.892 29.789 10.087 2 / 3
6 Toru Imaizumi 24/4:03.111 9.782 29.787 10.130 3 / 3
7 Fumio Suzuki 24/4:03.382 9.705 29.392 10.141 1 / 3
8 Norio Yamamoto 24/4:07.825 9.927 30.097 10.326 2 / 3
9 Marehito Ohara 23/3:55.238 9.928 30.063 10.228 2 / 3
10 Ryuichi Shigematsu 21/4:04.806 10.899 33.144 11.657 2 / 3
11 Motonori Murase 19/4:03.143 10.524 32.408 12.797 1 / 3
12 Toshinori Suzuki 14/2:25.571 9.983 30.166 10.398 2 / 3
13 Tatsuya Moteckey 14/4:10.878 10.636 32.676 17.920 1 / 3
14 Takeshi Harada DNS 1 / 3
FWD Presented by Asian On-Road Championship
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Kazuma Morita 21/4:00.570 11.171 33.799 11.456 3 / 5
2 Naoya Morita 21/4:07.053 11.331 34.452 11.764 5 / 5
3 Kazushige Kato 21/4:10.062 11.508 34.849 11.908 4 / 5
4 Toshiyuki Kitai 21/4:11.052 11.338 34.359 11.955 5 / 5
5 Scotty Ernst 20/4:00.258 11.541 35.006 12.013 2 / 5
6 Tsuyoshi Yoshinouchi 20/4:04.761 11.793 35.644 12.238 2 / 5
7 ChanSoo Kim 20/4:06.946 11.748 35.704 12.347 3 / 5
8 Kazuhisa Nagasaki 20/4:08.459 11.974 36.369 12.423 1 / 5
9 Mann Huh 20/4:09.127 11.720 35.897 12.456 2 / 5
10 Kouhei Morita 20/4:10.248 12.143 36.962 12.512 1 / 5
11 Keiji kobayashi 20/4:10.533 11.802 35.596 12.527 3 / 5
12 Nobuo Tanii 20/4:11.899 11.786 35.682 12.595 2 / 5
13 Tatsuyoshi Harada 20/4:12.273 11.972 36.708 12.614 5 / 5
14 Akira Morita 19/4:00.189 11.877 35.795 12.642 4 / 5
15 Masakatsu Kinoshita 19/4:03.906 12.150 37.147 12.837 5 / 5
16 Takao Mishina 19/4:04.357 12.125 37.313 12.861 1 / 5
17 Takahiro Nagata 19/4:07.245 11.579 35.680 13.013 3 / 5
18 Syuhei Takano 19/4:07.455 11.927 37.062 13.024 4 / 5
19 Toshiaki Koketsu 19/4:09.814 12.477 38.222 13.148 4 / 5
20 Keiji Kinoshita 19/4:11.090 12.345 37.807 13.215 1 / 5
21 Jaehong Park 19/4:11.559 12.437 38.511 13.240 3 / 5
22 Norihiro Kotani 19/4:11.603 11.925 36.711 13.242 5 / 5
23 Tatsuhiko Narita 19/4:12.208 12.396 37.320 13.274 4 / 5
24 Kazuo Ashizaki 18/4:01.716 12.230 37.660 13.429 4 / 5
25 Junji Tsuzuki 17/4:01.384 12.880 39.335 14.199 5 / 5
26 Hirokazu Tanei 17/4:04.960 12.773 38.392 14.409 1 / 5
27 Marco Rosario 17/4:10.220 13.243 41.177 14.719 3 / 5
28 Motonori Murase 17/4:11.046 12.880 39.319 14.767 5 / 5
29 Akira Sone 16/3:19.504 11.737 36.527 12.469 2 / 5
30 Makoto Tabe 13/2:46.232 12.337 37.914 12.787 1 / 5
31 Jihoon Kim DNS 2 / 5
32 Kenichiro Yasue DNS 4 / 5
MINI
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Seiji Mizukami 20/4:06.168 11.754 36.213 12.308 3 / 3
2 Akira Furuhashi 20/4:07.816 12.083 36.675 12.391 1 / 3
3 Akihiko Yoshimura 19/4:00.489 12.339 37.201 12.657 1 / 3
4 Nobuo Tanii 19/4:01.841 12.392 37.386 12.728 2 / 3
5 Hidetoshi Suzuki 19/4:04.097 12.430 37.640 12.847 3 / 3
6 Akira Ema 19/4:05.175 12.646 38.254 12.904 1 / 3
7 Masakatsu Kinoshita 19/4:06.454 12.660 38.253 12.971 2 / 3
8 Tatsuya Komori 19/4:06.537 12.587 38.199 12.976 2 / 3
9 Takashi Haruno 19/4:08.096 12.532 38.049 13.058 3 / 3
10 Keiji Kinoshita 19/4:08.171 12.584 37.997 13.062 1 / 3
11 Tsuyoshi Yoshinouchi 19/4:09.372 12.260 37.257 13.125 1 / 3
12 Syuhei Takano 19/4:10.740 12.549 38.059 13.197 2 / 3
13 Yoshihiro Nomura 19/4:13.164 12.786 38.839 13.324 3 / 3
14 Tatsuyoshi Harada 19/4:13.324 12.809 39.032 13.333 2 / 3
15 Hirokazu Tanei 18/4:07.805 13.014 39.535 13.767 2 / 3
16 Kenji Suzuki 18/4:11.582 12.737 38.825 13.977 3 / 3
17 Koichi Taketomi 17/4:00.416 12.792 39.643 14.142 3 / 3
ST Touring Presented by STAFF SERVICE ENGINEERING
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Kazuma Morita 24/4:09.125 10.051 30.546 10.380 2 / 2
2 Naoya Morita 23/4:01.827 10.322 31.126 10.514 1 / 2
3 Atsushi Wakamatsu 23/4:05.972 10.398 31.524 10.694 1 / 2
4 Kazushige Kato 23/4:06.742 10.369 31.415 10.728 2 / 2
5 Akira Furuhashi 23/4:09.986 10.283 30.938 10.869 2 / 2
6 In-mo Kang 22/4:05.571 10.543 32.083 11.162 2 / 2
7 Sookyum Kim 22/4:08.127 10.757 32.658 11.279 1 / 2
8 Tatsuya Komori 21/4:04.382 11.018 33.530 11.637 1 / 2
9 Sun Jung 21/4:11.014 10.790 33.601 11.953 2 / 2
10 Marco Rosario 19/4:08.432 11.984 37.682 13.075 1 / 2
World GT
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Akihiro Shimizu 24/4:03.862 9.714 29.227 10.161 2 / 2
2 Takahiro Kamiya 23/4:03.629 9.980 30.350 10.593 1 / 2
3 Hiro Nakatani 23/4:04.219 10.043 30.416 10.618 1 / 2
4 Akira Morita 23/4:04.663 10.200 31.204 10.638 2 / 2
5 Kazuo Ashizaki 23/4:07.644 10.257 31.340 10.767 2 / 2
6 Yuto Tanaka 23/4:08.591 10.264 31.237 10.808 1 / 2
7 Takeshi Kikuchi 22/4:00.820 10.215 31.140 10.946 1 / 2
8 Kouhei Morita 22/4:01.283 10.492 31.634 10.967 1 / 2
9 Yasuhiro Matsushima 22/4:01.586 10.614 32.096 10.981 2 / 2
10 Kouji Shimada 22/4:05.664 10.533 31.724 11.167 2 / 2
11 Yukio Nakagawa 21/4:00.209 10.772 32.528 11.439 1 / 2
12 Seiko Karasawa 20/4:04.338 10.792 33.117 12.217 1 / 2
13 Katsuhiro Shiraishi 5/1:04.768 11.679 35.786 12.954 2 / 2
14 Takeshi Harada DNS 2 / 2
close X