Qualifier Round 2 Overall Ranking
Rank By:
12GT
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Toshiyuki Kitai 22/4:10.110 10.993 33.380 11.369 2 / 2
2 Takeshi Kikuchi 22/4:11.654 11.214 33.822 11.439 2 / 2
3 Takahiro Nagata 21/4:08.752 11.389 34.673 11.845 1 / 2
4 Shigeru Kawada 21/4:09.259 11.568 35.150 11.869 2 / 2
5 Masahiro Egashira 21/4:11.285 11.579 35.159 11.966 2 / 2
6 Shinichi Kako 20/4:00.160 11.719 35.367 12.008 1 / 2
7 Kenji Suzuki 20/4:13.462 11.516 34.896 12.673 2 / 2
8 Yoshihiro Nomura 18/4:02.486 11.792 35.781 13.471 1 / 2
9 Koichi Taketomi 10/2:10.839 11.597 35.484 13.084 1 / 2
10 Miki Kobayashi DNS 1 / 2
12Racing MOD
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Toto Ebukuro 28/4:03.527 8.485 25.748 8.697 3 / 3
2 Toshi Yanagisawa 28/4:05.031 8.387 25.433 8.751 3 / 3
3 Yoshi Yanagisawa 28/4:05.063 8.496 25.676 8.752 3 / 3
4 Naoki Kuroda 28/4:07.030 8.481 25.541 8.823 3 / 3
5 Hideyuki Koide 27/4:03.559 8.730 26.421 9.021 2 / 3
6 Shiro Saito 27/4:05.775 8.852 26.720 9.103 2 / 3
7 Akihiro Shimizu 27/4:08.009 8.545 26.222 9.186 2 / 3
8 Satoshi Okayama 25/4:00.724 9.268 28.023 9.629 1 / 3
9 Masahiro Hori 25/4:03.907 9.038 27.550 9.756 2 / 3
10 Masashi Yamaguchi 25/4:04.682 9.224 28.120 9.787 2 / 3
11 Masaki Yoshida 24/4:00.315 9.234 28.390 10.013 1 / 3
12 Toshifumi Ono 24/4:02.065 9.295 28.215 10.086 1 / 3
13 Yutaka Kanou 24/4:07.366 9.247 28.585 10.307 1 / 3
14 Hideo Kitazawa 20/3:03.013 8.282 25.608 9.151 3 / 3
12Racing Stock
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Toru Imaizumi 26/4:03.539 9.040 27.317 9.367 4 / 4
2 Hiro Nakatani 26/4:06.358 9.260 28.028 9.475 4 / 4
3 Hideyuki Matsushima 26/4:09.488 9.197 27.940 9.596 4 / 4
4 Tomonori Ito 25/4:01.790 8.969 27.263 9.672 4 / 4
5 Takeshi Uemura 25/4:02.275 9.322 28.042 9.691 3 / 4
6 Takahiro Kamiya 25/4:02.887 9.418 28.531 9.715 3 / 4
7 Masanori Komada 25/4:03.949 9.298 28.231 9.758 3 / 4
8 Kazumi Kise 25/4:06.129 9.192 28.181 9.845 2 / 4
9 Junya Ozeki 25/4:06.681 9.352 28.837 9.867 2 / 4
10 Kiyotaka Yamamoto 24/4:02.878 9.437 29.023 10.120 3 / 4
11 Nonchin Yasuhira 24/4:04.649 9.714 29.619 10.194 2 / 4
12 Kazutaka Sera 24/4:06.655 9.535 29.491 10.277 2 / 4
13 Seiko Karasawa 23/4:02.440 10.073 30.585 10.541 1 / 4
14 Toshifumi Ono 23/4:05.680 9.324 28.240 10.682 2 / 4
15 Sakae Koizumi 23/4:09.529 9.800 30.918 10.849 2 / 4
16 Kei Hama 22/4:02.673 9.251 28.701 11.031 3 / 4
17 Tatsuya Moteckey 22/4:04.899 10.333 31.294 11.132 1 / 4
18 Junji Tsuzuki 21/4:03.077 10.435 31.990 11.575 1 / 4
19 Akira Nishiguchi 17/4:01.116 12.185 38.362 14.183 1 / 4
20 Takuya Inoue 8/1:18.607 9.136 27.872 9.826 4 / 4
21 Takahiro Arie 7/1:26.263 9.368 29.144 12.323 4 / 4
22 Kimiya Nakazaki 4/1:03.918 13.943 44.038 15.980 1 / 4
23 Kouji Matsuzawa 2/31.697 10.572 15.849 3 / 4
24 Iwao Akiyama DNS 1 / 4
Formula
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Akihiro Yokoi 26/4:07.182 9.267 27.982 9.507 3 / 3
2 Tatsuya Hibino 26/4:08.733 9.259 28.184 9.567 3 / 3
3 Shinji Oumi 26/4:09.143 9.294 28.105 9.582 3 / 3
4 Hiro Nakatani 25/4:07.199 9.585 29.107 9.888 3 / 3
5 Marehito Ohara 24/4:02.305 9.789 29.791 10.096 2 / 3
6 Toru Imaizumi 24/4:03.195 9.844 29.678 10.133 2 / 3
7 Norio Yamamoto 24/4:06.680 9.724 29.677 10.278 2 / 3
8 Toshinori Suzuki 24/4:10.083 9.906 30.285 10.420 1 / 3
9 Yukinobu Nojiri 23/4:00.689 9.704 29.366 10.465 2 / 3
10 Ryuichi Shigematsu 22/4:10.767 10.787 33.013 11.399 1 / 3
11 Motonori Murase 21/4:08.012 10.578 32.439 11.810 1 / 3
12 Fumio Suzuki 12/1:58.434 9.470 28.793 9.870 3 / 3
13 Tatsuya Moteckey 1/11.414 11.414 11.414 1 / 3
FWD Presented by Asian On-Road Championship
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Kazuma Morita 22/4:09.717 11.106 33.506 11.351 5 / 5
2 Naoya Morita 21/4:05.063 11.309 34.146 11.670 5 / 5
3 Kazushige Kato 21/4:10.621 11.239 33.971 11.934 5 / 5
4 Keiji kobayashi 20/4:00.744 11.547 35.367 12.037 5 / 5
5 Nobuo Tanii 20/4:01.417 11.880 35.886 12.071 4 / 5
6 Akira Morita 20/4:01.995 11.789 35.504 12.100 4 / 5
7 Toshiyuki Kitai 20/4:03.287 11.209 34.221 12.164 5 / 5
8 Kouhei Morita 20/4:03.949 11.799 36.125 12.197 3 / 5
9 Mann Huh 20/4:04.033 11.791 35.485 12.202 4 / 5
10 Norihiro Kotani 20/4:06.600 11.896 36.445 12.330 3 / 5
11 Tsuyoshi Yoshinouchi 20/4:06.672 11.592 35.625 12.334 5 / 5
12 ChanSoo Kim 20/4:07.245 11.687 35.616 12.362 4 / 5
13 Takao Mishina 20/4:11.583 11.986 36.785 12.579 2 / 5
14 Toshiaki Koketsu 20/4:12.509 12.104 36.862 12.625 2 / 5
15 Kazuo Ashizaki 19/4:01.995 12.047 36.638 12.737 2 / 5
16 Tatsuyoshi Harada 19/4:02.239 12.012 36.450 12.749 3 / 5
17 Tatsuhiko Narita 19/4:03.081 11.904 36.255 12.794 2 / 5
18 Makoto Tabe 19/4:03.799 11.820 36.609 12.832 2 / 5
19 Jaehong Park 19/4:04.525 12.245 37.070 12.870 1 / 5
20 Syuhei Takano 19/4:05.465 12.056 36.901 12.919 3 / 5
21 Masakatsu Kinoshita 19/4:05.611 12.248 37.340 12.927 3 / 5
22 Akira Sone 19/4:08.305 11.911 36.378 13.069 3 / 5
23 Keiji Kinoshita 19/4:11.393 12.578 38.846 13.231 2 / 5
24 Motonori Murase 18/4:00.134 12.254 37.385 13.341 1 / 5
25 Scotty Ernst 18/4:01.330 11.759 35.523 13.407 5 / 5
26 Marco Rosario 18/4:07.865 12.983 39.900 13.770 1 / 5
27 Hirokazu Tanei 18/4:10.896 12.876 39.172 13.939 1 / 5
28 Junji Tsuzuki 15/3:33.387 12.598 38.892 14.226 1 / 5
29 Takahiro Nagata 8/1:52.750 11.764 41.457 14.094 4 / 5
30 Kazuhisa Nagasaki 3/37.861 12.324 37.861 12.620 4 / 5
31 Jihoon Kim DNS 1 / 5
MINI
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Seiji Mizukami 20/4:02.846 11.802 35.928 12.142 3 / 3
2 Akira Furuhashi 20/4:03.060 11.937 35.889 12.153 3 / 3
3 Akihiko Yoshimura 20/4:06.441 12.124 36.578 12.322 3 / 3
4 Nobuo Tanii 20/4:18.151 12.126 36.552 12.908 3 / 3
5 Hidetoshi Suzuki 19/4:01.643 12.324 37.461 12.718 3 / 3
6 Tsuyoshi Yoshinouchi 19/4:01.650 12.279 37.158 12.718 3 / 3
7 Masakatsu Kinoshita 19/4:03.802 12.416 37.626 12.832 2 / 3
8 Keiji Kinoshita 19/4:04.180 12.662 38.179 12.852 2 / 3
9 Akira Ema 19/4:04.724 12.505 38.028 12.880 2 / 3
10 Takashi Haruno 19/4:05.834 12.454 37.860 12.939 2 / 3
11 Kenji Suzuki 19/4:08.080 12.420 37.774 13.057 1 / 3
12 Tatsuya Komori 19/4:09.510 12.622 38.110 13.132 2 / 3
13 Syuhei Takano 19/4:09.750 12.570 38.033 13.145 2 / 3
14 Tatsuyoshi Harada 18/4:01.544 13.043 39.401 13.419 1 / 3
15 Koichi Taketomi 18/4:02.928 12.922 39.232 13.496 1 / 3
16 Yoshihiro Nomura 18/4:08.632 12.922 39.559 13.813 1 / 3
17 Hirokazu Tanei 14/4:18.854 13.084 40.010 18.490 1 / 3
ST Touring Presented by STAFF SERVICE ENGINEERING
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Kazuma Morita 24/4:07.994 10.161 30.671 10.333 2 / 2
2 Naoya Morita 24/4:08.924 10.226 30.782 10.372 2 / 2
3 Kazushige Kato 23/4:02.611 10.223 31.120 10.548 2 / 2
4 Akira Furuhashi 23/4:02.904 10.402 31.345 10.561 2 / 2
5 In-mo Kang 22/4:00.781 10.588 31.904 10.945 1 / 2
6 Atsushi Wakamatsu 22/4:07.242 10.494 31.815 11.238 2 / 2
7 Tatsuya Komori 21/4:00.262 10.939 33.182 11.441 1 / 2
8 Sookyum Kim 21/4:00.801 10.669 32.482 11.467 1 / 2
9 Marco Rosario 19/4:00.156 12.058 36.576 12.640 1 / 2
10 Sun Jung 11/2:05.209 10.853 33.086 11.383 1 / 2
World GT
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Akihiro Shimizu 25/4:07.544 9.664 29.245 9.902 2 / 2
2 Hiro Nakatani 24/4:02.962 9.905 29.856 10.123 2 / 2
3 Takahiro Kamiya 24/4:04.513 9.843 29.779 10.188 2 / 2
4 Akira Morita 23/4:04.087 10.258 31.078 10.612 2 / 2
5 Kazuo Ashizaki 23/4:04.982 10.158 30.780 10.651 2 / 2
6 Yuto Tanaka 23/4:06.633 10.122 30.937 10.723 2 / 2
7 Kouhei Morita 23/4:07.186 10.429 31.513 10.747 1 / 2
8 Takeshi Kikuchi 22/4:00.490 10.426 31.388 10.931 2 / 2
9 Yasuhiro Matsushima 22/4:05.148 10.357 31.687 11.143 1 / 2
10 Kouji Shimada 22/4:05.212 10.336 31.580 11.146 1 / 2
11 Yukio Nakagawa 21/4:00.718 10.477 32.283 11.463 1 / 2
12 Seiko Karasawa 21/4:06.290 10.936 33.520 11.728 1 / 2
13 Katsuhiro Shiraishi 20/3:57.298 10.632 32.787 11.865 1 / 2
close X