Qualifier Round 3 Overall Ranking
Rank By:
12GT
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Takeshi Kikuchi 22/4:10.599 11.193 33.787 11.391 2 / 2
2 Masahiro Egashira 21/4:02.312 11.233 34.224 11.539 2 / 2
3 Shigeru Kawada 21/4:02.910 11.359 34.228 11.567 2 / 2
4 Kenji Suzuki 21/4:09.403 11.428 34.490 11.876 2 / 2
5 Takahiro Nagata 21/4:10.423 11.611 35.114 11.925 1 / 2
6 Shinichi Kako 20/4:01.143 11.574 35.119 12.057 1 / 2
7 Koichi Taketomi 20/4:11.167 11.717 35.398 12.558 1 / 2
8 Yoshihiro Nomura 20/4:12.002 11.621 35.314 12.600 1 / 2
9 Miki Kobayashi DNS 1 / 2
10 Toshiyuki Kitai DNS 2 / 2
12Racing MOD
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Hideo Kitazawa 28/4:03.551 8.399 25.506 8.698 3 / 3
2 Toshi Yanagisawa 28/4:04.609 8.417 25.533 8.736 3 / 3
3 Toto Ebukuro 28/4:06.208 8.498 25.694 8.793 3 / 3
4 Naoki Kuroda 28/4:07.207 8.517 25.691 8.829 3 / 3
5 Hideyuki Koide 28/4:08.252 8.623 26.181 8.866 2 / 3
6 Shiro Saito 27/4:04.089 8.771 26.557 9.040 2 / 3
7 Yoshi Yanagisawa 27/4:06.648 8.512 25.895 9.135 3 / 3
8 Akihiro Shimizu 27/4:08.203 8.560 26.022 9.193 2 / 3
9 Masahiro Hori 26/4:03.335 9.040 27.215 9.359 2 / 3
10 Masashi Yamaguchi 25/4:03.787 9.176 27.667 9.751 2 / 3
11 Satoshi Okayama 25/4:08.955 9.038 27.818 9.958 1 / 3
12 Toshifumi Ono 24/4:05.022 9.005 28.037 10.209 1 / 3
13 Masaki Yoshida 24/4:10.098 9.310 28.214 10.421 1 / 3
14 Yutaka Kanou 18/2:59.148 9.357 28.716 9.953 1 / 3
12Racing Stock
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Toru Imaizumi 26/4:05.242 9.029 27.428 9.432 4 / 4
2 Hiro Nakatani 26/4:07.902 9.280 27.963 9.535 4 / 4
3 Hideyuki Matsushima 25/4:00.527 9.184 27.811 9.621 4 / 4
4 Kouji Matsuzawa 25/4:01.326 9.292 28.233 9.653 3 / 4
5 Takahiro Kamiya 25/4:01.636 9.263 28.177 9.665 3 / 4
6 Kazumi Kise 25/4:02.879 9.419 28.320 9.715 2 / 4
7 Takuya Inoue 25/4:04.927 9.410 28.370 9.797 4 / 4
8 Kiyotaka Yamamoto 25/4:06.706 9.413 28.512 9.868 3 / 4
9 Kei Hama 25/4:06.993 9.332 28.492 9.880 3 / 4
10 Takeshi Uemura 25/4:07.223 9.277 28.449 9.889 3 / 4
11 Toshifumi Ono 25/4:09.827 9.331 28.510 9.993 2 / 4
12 Junya Ozeki 24/4:00.176 9.388 29.178 10.007 2 / 4
13 Masanori Komada 24/4:00.367 9.160 28.218 10.015 3 / 4
14 Kazutaka Sera 24/4:01.366 9.458 29.135 10.057 2 / 4
15 Takahiro Arie 24/4:22.327 9.396 28.760 10.930 4 / 4
16 Tomonori Ito 23/4:07.380 9.112 28.193 10.756 4 / 4
17 Seiko Karasawa 22/4:00.374 9.817 29.993 10.926 1 / 4
18 Tatsuya Moteckey 22/4:04.501 9.893 30.111 11.114 1 / 4
19 Sakae Koizumi 22/4:09.994 9.913 30.308 11.363 2 / 4
20 Junji Tsuzuki 20/4:05.155 10.633 32.949 12.258 1 / 4
21 Akira Nishiguchi 20/4:11.904 7.410 30.439 12.595 1 / 4
22 Kimiya Nakazaki 20/4:12.169 11.049 33.716 12.608 1 / 4
23 Nonchin Yasuhira 7/1:10.941 9.736 29.802 10.134 2 / 4
24 Iwao Akiyama DNS 1 / 4
Formula
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Tatsuya Hibino 26/4:07.707 9.247 27.966 9.527 3 / 3
2 Akihiro Yokoi 26/4:09.494 9.306 27.991 9.596 3 / 3
3 Shinji Oumi 25/4:04.254 9.320 28.288 9.770 3 / 3
4 Fumio Suzuki 24/4:00.190 9.648 29.388 10.008 3 / 3
5 Toru Imaizumi 24/4:02.913 9.907 30.055 10.121 2 / 3
6 Marehito Ohara 24/4:07.423 9.725 29.517 10.309 2 / 3
7 Yukinobu Nojiri 24/4:08.390 9.712 29.541 10.350 2 / 3
8 Toshinori Suzuki 23/4:00.776 9.816 29.763 10.469 1 / 3
9 Hiro Nakatani 23/4:00.920 9.763 29.864 10.475 3 / 3
10 Tatsuya Moteckey 22/4:04.328 10.505 32.245 11.106 1 / 3
11 Ryuichi Shigematsu 21/4:09.754 10.904 32.903 11.893 1 / 3
12 Norio Yamamoto 15/2:42.815 10.043 30.604 10.854 2 / 3
13 Motonori Murase 15/3:05.792 10.728 32.676 12.386 1 / 3
FWD Presented by Asian On-Road Championship
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Kazuma Morita 22/4:07.816 11.107 33.571 11.264 5 / 5
2 Naoya Morita 21/4:01.888 11.186 33.839 11.518 5 / 5
3 Kazushige Kato 21/4:08.789 11.118 33.786 11.847 5 / 5
4 Keiji kobayashi 21/4:10.889 11.546 34.910 11.947 5 / 5
5 Norihiro Kotani 20/4:00.707 11.667 35.449 12.035 3 / 5
6 Nobuo Tanii 20/4:01.925 11.751 35.527 12.096 4 / 5
7 Tsuyoshi Yoshinouchi 20/4:03.343 11.709 35.330 12.167 5 / 5
8 ChanSoo Kim 20/4:03.517 11.626 35.066 12.176 4 / 5
9 Scotty Ernst 20/4:04.413 11.613 35.247 12.221 5 / 5
10 Mann Huh 20/4:05.071 11.734 35.907 12.254 4 / 5
11 Jaehong Park 20/4:06.885 12.084 36.377 12.344 1 / 5
12 Syuhei Takano 20/4:07.772 11.900 35.911 12.389 3 / 5
13 Akira Morita 20/4:08.164 11.647 35.305 12.408 4 / 5
14 Toshiyuki Kitai 20/4:09.563 11.269 34.174 12.478 5 / 5
15 Makoto Tabe 20/4:09.663 11.948 36.243 12.483 2 / 5
16 Takao Mishina 20/4:10.568 11.862 36.636 12.528 2 / 5
17 Akira Sone 20/4:11.532 11.776 36.531 12.577 3 / 5
18 Masakatsu Kinoshita 20/4:11.722 12.151 37.026 12.586 3 / 5
19 Kouhei Morita 19/4:00.974 11.723 35.362 12.683 3 / 5
20 Toshiaki Koketsu 19/4:03.570 12.124 37.015 12.819 2 / 5
21 Keiji Kinoshita 19/4:04.509 12.534 37.738 12.869 2 / 5
22 Tatsuyoshi Harada 19/4:07.041 11.717 36.124 13.002 3 / 5
23 Kazuhisa Nagasaki 19/4:07.507 11.936 37.073 13.027 4 / 5
24 Takahiro Nagata 19/4:10.428 11.973 36.487 13.180 4 / 5
25 Marco Rosario 18/4:01.225 12.616 38.817 13.401 1 / 5
26 Hirokazu Tanei 18/4:04.373 12.613 38.470 13.576 1 / 5
27 Junji Tsuzuki 18/4:06.982 12.517 39.692 13.721 1 / 5
28 Motonori Murase 15/3:25.299 12.339 38.273 13.687 1 / 5
29 Tatsuhiko Narita 10/2:09.787 12.039 36.652 12.979 2 / 5
30 Kazuo Ashizaki 3/55.771 15.037 55.771 18.590 2 / 5
31 Jihoon Kim DNS 1 / 5
MINI
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Seiji Mizukami 20/4:01.963 11.879 35.705 12.098 3 / 3
2 Akira Furuhashi 20/4:02.576 11.710 35.425 12.129 3 / 3
3 Nobuo Tanii 20/4:06.775 12.118 36.612 12.339 3 / 3
4 Akihiko Yoshimura 20/4:11.002 12.320 37.171 12.550 3 / 3
5 Masakatsu Kinoshita 19/4:00.600 12.326 37.235 12.663 2 / 3
6 Akira Ema 19/4:00.876 12.404 37.393 12.678 2 / 3
7 Tsuyoshi Yoshinouchi 19/4:01.023 12.305 37.224 12.685 3 / 3
8 Hidetoshi Suzuki 19/4:02.323 12.384 37.336 12.754 3 / 3
9 Keiji Kinoshita 19/4:03.367 12.409 37.662 12.809 2 / 3
10 Tatsuya Komori 19/4:07.645 12.752 38.552 13.034 2 / 3
11 Koichi Taketomi 18/4:00.432 12.666 38.572 13.357 1 / 3
12 Tatsuyoshi Harada 18/4:00.917 13.071 39.400 13.384 1 / 3
13 Kenji Suzuki 18/4:03.642 12.619 39.044 13.536 1 / 3
14 Syuhei Takano 18/4:05.640 12.557 38.392 13.647 2 / 3
15 Hirokazu Tanei 18/4:09.541 13.307 40.442 13.863 1 / 3
16 Yoshihiro Nomura 18/4:12.377 13.191 40.459 14.021 1 / 3
17 Takashi Haruno 7/1:39.482 12.581 38.133 14.212 2 / 3
ST Touring Presented by STAFF SERVICE ENGINEERING
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Kazuma Morita 24/4:04.169 9.974 30.144 10.174 2 / 2
2 Naoya Morita 23/4:02.027 10.053 30.391 10.523 2 / 2
3 Akira Furuhashi 23/4:02.744 10.289 31.080 10.554 2 / 2
4 Kazushige Kato 23/4:03.819 10.346 31.090 10.601 2 / 2
5 In-mo Kang 23/4:09.990 10.318 31.596 10.869 1 / 2
6 Atsushi Wakamatsu 22/4:00.179 10.344 31.405 10.917 2 / 2
7 Sookyum Kim 22/4:08.240 10.873 33.091 11.284 1 / 2
8 Sun Jung 22/4:09.631 10.732 32.557 11.347 1 / 2
9 Tatsuya Komori 21/4:09.648 11.103 33.456 11.888 1 / 2
10 Marco Rosario 19/4:01.830 11.852 36.527 12.728 1 / 2
World GT
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Akihiro Shimizu 25/4:05.530 9.591 28.879 9.821 2 / 2
2 Hiro Nakatani 24/4:04.023 9.863 29.880 10.168 2 / 2
3 Takahiro Kamiya 24/4:08.516 9.815 29.998 10.355 2 / 2
4 Yuto Tanaka 23/4:00.575 9.969 30.177 10.460 2 / 2
5 Kazuo Ashizaki 23/4:04.764 10.185 30.781 10.642 2 / 2
6 Takeshi Kikuchi 23/4:06.612 10.185 30.921 10.722 2 / 2
7 Yasuhiro Matsushima 23/4:07.813 10.568 31.885 10.774 1 / 2
8 Akira Morita 22/4:01.269 10.165 30.781 10.967 2 / 2
9 Kouji Shimada 22/4:03.494 10.569 32.472 11.068 1 / 2
10 Seiko Karasawa 22/4:04.058 10.633 32.413 11.094 1 / 2
11 Kouhei Morita 22/4:06.487 10.554 32.116 11.204 1 / 2
12 Yukio Nakagawa 22/4:10.052 10.608 32.460 11.366 1 / 2
13 Katsuhiro Shiraishi 21/4:05.045 10.575 32.529 11.669 1 / 2
close X