Qualifier Round 4 Overall Ranking
Rank By:
12GT
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Toshiyuki Kitai 22/4:09.141 11.093 33.409 11.325 2 / 2
2 Takeshi Kikuchi 21/4:03.665 11.370 34.296 11.603 2 / 2
3 Koichi Taketomi 21/4:05.134 11.359 34.216 11.673 1 / 2
4 Kenji Suzuki 21/4:06.968 11.179 33.762 11.760 1 / 2
5 Shigeru Kawada 21/4:07.088 11.455 34.588 11.766 2 / 2
6 Miki Kobayashi 21/4:10.090 11.577 34.956 11.909 1 / 2
7 Masahiro Egashira 21/4:10.296 11.096 33.754 11.919 2 / 2
8 Shinichi Kako 21/4:11.570 11.579 35.068 11.980 1 / 2
9 Takahiro Nagata 20/4:04.087 11.830 36.058 12.204 2 / 2
10 Yoshihiro Nomura 20/4:08.734 11.740 35.392 12.437 1 / 2
12Racing MOD
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Toto Ebukuro 28/4:05.875 8.638 26.006 8.781 3 / 3
2 Naoki Kuroda 28/4:06.869 8.548 25.872 8.817 3 / 3
3 Hideyuki Koide 28/4:08.202 8.608 26.067 8.864 2 / 3
4 Shiro Saito 27/4:00.751 8.657 26.111 8.917 2 / 3
5 Akihiro Shimizu 27/4:07.471 8.749 26.800 9.166 2 / 3
6 Yoshi Yanagisawa 27/4:08.343 8.510 25.917 9.198 3 / 3
7 Toshi Yanagisawa 27/4:09.053 8.574 26.009 9.224 3 / 3
8 Hideo Kitazawa 26/4:00.957 8.406 25.652 9.268 3 / 3
9 Satoshi Okayama 26/4:03.547 8.959 27.213 9.367 2 / 3
10 Masahiro Hori 25/4:00.952 9.016 27.181 9.638 2 / 3
11 Masashi Yamaguchi 25/4:01.238 9.237 27.959 9.650 1 / 3
12 Yutaka Kanou 25/4:05.847 9.345 28.358 9.834 1 / 3
13 Masaki Yoshida 24/4:01.223 9.336 28.204 10.051 1 / 3
14 Toshifumi Ono DNS 1 / 3
12Racing Stock
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Toru Imaizumi 26/4:05.844 9.015 27.248 9.456 4 / 4
2 Hiro Nakatani 26/4:05.912 9.216 27.734 9.458 4 / 4
3 Kazumi Kise 26/4:08.212 9.233 28.112 9.547 3 / 4
4 Tomonori Ito 25/4:01.038 9.152 28.113 9.642 4 / 4
5 Takuya Inoue 25/4:01.881 9.252 28.225 9.675 3 / 4
6 Takahiro Kamiya 25/4:02.294 9.295 28.183 9.692 4 / 4
7 Takahiro Arie 25/4:02.308 9.370 28.305 9.692 3 / 4
8 Hideyuki Matsushima 25/4:02.850 9.359 28.298 9.714 4 / 4
9 Kiyotaka Yamamoto 25/4:05.551 9.501 28.697 9.822 2 / 4
10 Masanori Komada 25/4:05.703 9.362 28.289 9.828 3 / 4
11 Kei Hama 25/4:06.514 9.378 28.554 9.861 2 / 4
12 Nonchin Yasuhira 24/4:06.190 9.752 29.838 10.258 2 / 4
13 Tatsuya Moteckey 23/4:03.457 9.967 30.341 10.585 1 / 4
14 Kazutaka Sera 23/4:03.765 9.585 28.855 10.598 2 / 4
15 Sakae Koizumi 23/4:05.372 9.844 30.379 10.668 1 / 4
16 Seiko Karasawa 23/4:08.698 10.016 30.455 10.813 2 / 4
17 Akira Nishiguchi 20/4:08.661 11.338 34.227 12.433 1 / 4
18 Kouji Matsuzawa 19/3:25.838 9.259 28.463 10.834 4 / 4
19 Takeshi Uemura 18/2:59.142 9.294 28.347 9.952 3 / 4
20 Junji Tsuzuki 18/3:25.785 10.134 31.103 11.433 1 / 4
21 Junya Ozeki 16/2:46.158 9.407 28.601 10.385 3 / 4
22 Kimiya Nakazaki 3/40.980 12.863 40.980 13.660 1 / 4
23 Iwao Akiyama DNS 1 / 4
24 Toshifumi Ono DNS 2 / 4
Formula
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Akihiro Yokoi 26/4:08.783 9.217 27.787 9.569 3 / 3
2 Tatsuya Hibino 25/4:01.078 9.213 28.019 9.643 3 / 3
3 Shinji Oumi 25/4:03.708 9.223 27.834 9.748 3 / 3
4 Fumio Suzuki 25/4:07.724 9.571 28.820 9.909 3 / 3
5 Yukinobu Nojiri 25/4:09.772 9.774 29.449 9.991 2 / 3
6 Marehito Ohara 24/4:01.724 9.691 29.446 10.072 2 / 3
7 Toru Imaizumi 24/4:02.675 9.925 30.106 10.111 2 / 3
8 Toshinori Suzuki 23/4:06.504 9.820 30.244 10.718 1 / 3
9 Hiro Nakatani 23/4:18.449 9.877 29.714 11.237 3 / 3
10 Ryuichi Shigematsu 21/4:02.887 10.617 32.094 11.566 1 / 3
11 Tatsuya Moteckey 19/4:02.560 10.632 32.639 12.766 1 / 3
12 Motonori Murase 17/3:18.525 10.529 32.709 11.678 1 / 3
13 Norio Yamamoto 9/1:51.233 10.073 30.723 12.359 2 / 3
FWD Presented by Asian On-Road Championship
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Kazuma Morita 22/4:09.536 11.074 33.376 11.343 5 / 5
2 Kazushige Kato 21/4:02.991 11.267 34.132 11.571 5 / 5
3 Naoya Morita 21/4:06.870 11.139 33.950 11.756 5 / 5
4 Keiji kobayashi 21/4:09.885 11.567 35.230 11.899 5 / 5
5 Nobuo Tanii 21/4:11.408 11.670 35.398 11.972 4 / 5
6 Tsuyoshi Yoshinouchi 20/4:03.833 11.748 35.517 12.192 4 / 5
7 Mann Huh 20/4:03.963 11.588 35.425 12.198 3 / 5
8 Kouhei Morita 20/4:03.996 11.716 35.358 12.200 4 / 5
9 Norihiro Kotani 20/4:04.783 11.510 35.419 12.239 4 / 5
10 Jaehong Park 20/4:04.839 11.742 35.395 12.242 3 / 5
11 Akira Morita 20/4:06.099 11.640 35.071 12.305 4 / 5
12 Akira Sone 20/4:06.392 11.920 36.046 12.320 2 / 5
13 Syuhei Takano 20/4:06.736 12.018 36.419 12.337 3 / 5
14 Masakatsu Kinoshita 20/4:08.109 12.082 36.808 12.405 2 / 5
15 Tatsuyoshi Harada 20/4:08.499 11.881 36.173 12.425 2 / 5
16 Tatsuhiko Narita 20/4:10.180 11.979 36.517 12.509 2 / 5
17 Kazuhisa Nagasaki 20/4:11.747 12.090 36.537 12.587 3 / 5
18 Takahiro Nagata 19/4:02.447 12.085 36.619 12.760 1 / 5
19 Toshiaki Koketsu 19/4:03.377 12.159 36.741 12.809 2 / 5
20 Takao Mishina 19/4:06.489 12.252 37.340 12.973 3 / 5
21 Keiji Kinoshita 19/4:08.270 12.516 38.181 13.067 1 / 5
22 Motonori Murase 18/4:02.649 12.717 39.374 13.481 1 / 5
23 ChanSoo Kim 18/4:08.403 12.112 37.911 13.800 4 / 5
24 Scotty Ernst 17/3:31.755 11.482 35.050 12.456 5 / 5
25 Marco Rosario 17/4:09.321 13.156 40.516 14.666 1 / 5
26 Junji Tsuzuki 16/4:04.130 13.743 42.335 15.258 1 / 5
27 Toshiyuki Kitai 15/3:16.341 11.461 35.064 13.089 5 / 5
28 Makoto Tabe 11/2:34.548 12.295 37.433 14.050 3 / 5
29 Kazuo Ashizaki 6/1:23.233 12.514 38.507 13.872 2 / 5
30 Hirokazu Tanei DNS 1 / 5
MINI
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Akira Furuhashi 21/4:10.640 11.712 35.418 11.935 3 / 3
2 Seiji Mizukami 20/4:01.510 11.601 35.306 12.076 3 / 3
3 Akihiko Yoshimura 20/4:06.303 12.123 36.587 12.315 3 / 3
4 Tsuyoshi Yoshinouchi 19/4:01.844 12.291 37.244 12.729 2 / 3
5 Akira Ema 19/4:02.653 12.453 37.802 12.771 3 / 3
6 Hidetoshi Suzuki 19/4:02.891 12.292 37.158 12.784 2 / 3
7 Keiji Kinoshita 19/4:02.991 12.474 37.658 12.789 2 / 3
8 Masakatsu Kinoshita 19/4:06.675 12.431 37.860 12.983 3 / 3
9 Koichi Taketomi 19/4:07.442 12.705 38.235 13.023 1 / 3
10 Tatsuya Komori 19/4:07.452 12.705 38.467 13.024 2 / 3
11 Tatsuyoshi Harada 19/4:08.530 12.755 38.636 13.081 1 / 3
12 Takashi Haruno 19/4:11.118 12.253 37.116 13.217 2 / 3
13 Nobuo Tanii 18/4:06.933 12.346 37.330 13.719 3 / 3
14 Hirokazu Tanei 18/4:11.367 13.107 40.206 13.965 1 / 3
15 Kenji Suzuki 14/3:25.219 13.211 40.039 14.659 2 / 3
16 Syuhei Takano 11/2:24.810 12.493 38.085 13.165 1 / 3
17 Yoshihiro Nomura 8/1:59.770 13.153 40.963 14.971 1 / 3
ST Touring Presented by STAFF SERVICE ENGINEERING
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Kazuma Morita 24/4:05.499 10.009 30.329 10.229 2 / 2
2 Naoya Morita 23/4:01.515 10.049 30.275 10.501 2 / 2
3 Akira Furuhashi 23/4:02.330 10.295 31.088 10.536 2 / 2
4 In-mo Kang 23/4:04.957 10.441 31.453 10.650 1 / 2
5 Atsushi Wakamatsu 23/4:05.512 10.359 31.365 10.674 2 / 2
6 Kazushige Kato 23/4:10.432 10.265 30.925 10.888 2 / 2
7 Sun Jung 22/4:07.582 10.922 33.051 11.254 1 / 2
8 Tatsuya Komori 21/4:03.430 10.924 32.934 11.592 1 / 2
9 Marco Rosario 19/4:00.622 12.067 36.598 12.664 1 / 2
10 Sookyum Kim 2/23.206 11.038 11.603 1 / 2
World GT
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Akihiro Shimizu 25/4:09.054 9.754 29.342 9.962 2 / 2
2 Hiro Nakatani 24/4:04.402 9.916 30.016 10.183 2 / 2
3 Takahiro Kamiya 24/4:04.873 9.899 29.963 10.203 2 / 2
4 Yuto Tanaka 24/4:09.672 10.084 30.495 10.403 2 / 2
5 Akira Morita 24/4:10.537 10.223 30.804 10.439 2 / 2
6 Kazuo Ashizaki 23/4:05.382 10.123 30.754 10.669 2 / 2
7 Yasuhiro Matsushima 23/4:08.467 10.536 31.780 10.803 1 / 2
8 Kouji Shimada 23/4:14.370 10.277 31.845 11.060 1 / 2
9 Kouhei Morita 22/4:01.330 10.418 31.525 10.970 1 / 2
10 Yukio Nakagawa 22/4:01.851 10.505 31.788 10.993 1 / 2
11 Takeshi Kikuchi 22/4:05.225 10.284 31.065 11.147 2 / 2
12 Seiko Karasawa 21/4:00.961 10.612 32.186 11.474 1 / 2
13 Katsuhiro Shiraishi 21/4:08.902 10.503 31.998 11.852 1 / 2
close X