Qualifier Round 5 Overall Ranking
Rank By:
12GT
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Toshiyuki Kitai 22/4:07.475 11.051 33.375 11.249 2 / 2
2 Takeshi Kikuchi 22/4:09.407 11.120 33.664 11.337 2 / 2
3 Shigeru Kawada 21/4:01.881 11.323 34.177 11.518 2 / 2
4 Kenji Suzuki 21/4:08.415 11.473 34.514 11.829 1 / 2
5 Shinichi Kako 21/4:10.516 11.703 35.464 11.929 1 / 2
6 Takahiro Nagata 21/4:11.632 11.567 35.098 11.982 2 / 2
7 Miki Kobayashi 21/4:11.683 11.782 35.480 11.985 1 / 2
8 Masahiro Egashira 21/4:14.635 11.050 33.804 12.125 2 / 2
9 Koichi Taketomi 20/4:09.801 11.545 35.357 12.490 1 / 2
10 Yoshihiro Nomura 17/3:35.528 11.414 35.136 12.678 1 / 2
12Racing MOD
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Toto Ebukuro 28/4:00.875 8.375 25.348 8.603 3 / 3
2 Hideo Kitazawa 28/4:00.949 8.350 25.400 8.605 3 / 3
3 Toshi Yanagisawa 28/4:04.268 8.463 25.425 8.724 3 / 3
4 Yoshi Yanagisawa 27/4:04.278 8.492 25.877 9.047 3 / 3
5 Akihiro Shimizu 27/4:04.515 8.718 26.649 9.056 2 / 3
6 Naoki Kuroda 27/4:06.257 8.408 25.346 9.121 3 / 3
7 Hideyuki Koide 27/4:06.486 8.675 26.173 9.129 2 / 3
8 Shiro Saito 26/4:03.832 8.660 26.115 9.378 2 / 3
9 Masahiro Hori 26/4:05.704 8.861 26.940 9.450 2 / 3
10 Satoshi Okayama 26/4:08.786 8.945 27.536 9.569 2 / 3
11 Masashi Yamaguchi 25/4:03.987 9.359 28.279 9.759 1 / 3
12 Yutaka Kanou 24/4:02.364 9.278 28.547 10.099 1 / 3
13 Masaki Yoshida 24/4:02.392 9.173 28.353 10.100 1 / 3
14 Toshifumi Ono 17/2:44.585 9.233 28.168 9.681 1 / 3
12Racing Stock
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Toru Imaizumi 26/4:05.501 9.078 27.432 9.442 4 / 4
2 Hideyuki Matsushima 26/4:08.242 9.182 27.890 9.548 4 / 4
3 Takuya Inoue 25/4:01.935 9.240 27.976 9.677 3 / 4
4 Kiyotaka Yamamoto 25/4:03.454 9.446 28.375 9.738 2 / 4
5 Takeshi Uemura 25/4:04.607 9.296 28.276 9.784 3 / 4
6 Toshifumi Ono 25/4:05.002 9.300 28.295 9.800 2 / 4
7 Nonchin Yasuhira 25/4:06.053 9.584 28.895 9.842 2 / 4
8 Kei Hama 25/4:08.655 9.349 28.079 9.946 2 / 4
9 Junya Ozeki 24/4:00.989 9.463 28.591 10.041 3 / 4
10 Takahiro Arie 24/4:01.850 9.252 28.149 10.077 3 / 4
11 Tomonori Ito 24/4:03.161 9.256 28.236 10.132 4 / 4
12 Kouji Matsuzawa 23/4:00.422 9.595 29.383 10.453 4 / 4
13 Seiko Karasawa 23/4:06.470 9.790 29.674 10.716 2 / 4
14 Kazutaka Sera 23/4:06.525 9.594 28.890 10.718 2 / 4
15 Masanori Komada 22/3:44.569 9.349 28.393 10.208 3 / 4
16 Sakae Koizumi 22/4:02.073 9.699 29.914 11.003 1 / 4
17 Junji Tsuzuki 22/4:04.208 10.103 31.006 11.100 1 / 4
18 Tatsuya Moteckey 22/4:09.285 9.711 30.361 11.331 1 / 4
19 Akira Nishiguchi 20/4:07.350 11.098 33.586 12.368 1 / 4
20 Kimiya Nakazaki 19/4:06.740 10.729 33.540 12.986 1 / 4
21 Kazumi Kise 15/2:26.288 9.020 27.368 9.753 3 / 4
22 Takahiro Kamiya 5/50.822 9.588 30.058 10.164 4 / 4
23 Iwao Akiyama DNS 1 / 4
24 Hiro Nakatani DNS 4 / 4
Formula
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Akihiro Yokoi 26/4:05.408 9.255 28.040 9.439 3 / 3
2 Shinji Oumi 26/4:05.617 9.246 28.069 9.447 3 / 3
3 Tatsuya Hibino 26/4:06.125 9.227 27.989 9.466 3 / 3
4 Marehito Ohara 24/4:00.091 9.653 29.298 10.004 2 / 3
5 Fumio Suzuki 24/4:00.297 9.610 29.014 10.012 3 / 3
6 Toru Imaizumi 24/4:00.632 9.662 29.290 10.026 2 / 3
7 Norio Yamamoto 23/4:01.090 9.915 30.133 10.482 2 / 3
8 Hiro Nakatani 23/4:03.691 9.631 29.143 10.595 3 / 3
9 Toshinori Suzuki 23/4:07.578 10.063 30.363 10.764 1 / 3
10 Ryuichi Shigematsu 22/4:07.451 10.429 31.971 11.248 1 / 3
11 Motonori Murase 21/4:03.122 10.709 32.550 11.577 1 / 3
12 Yukinobu Nojiri 15/2:30.032 9.584 29.173 10.002 2 / 3
13 Tatsuya Moteckey 1/11.079 11.079 11.079 1 / 3
FWD Presented by Asian On-Road Championship
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Kazuma Morita 22/4:05.907 11.035 33.235 11.178 5 / 5
2 Kazushige Kato 21/4:02.592 11.386 34.316 11.552 5 / 5
3 Naoya Morita 21/4:08.741 11.175 34.012 11.845 5 / 5
4 Toshiyuki Kitai 21/4:09.663 11.413 34.469 11.889 5 / 5
5 Norihiro Kotani 21/4:10.174 11.625 35.130 11.913 4 / 5
6 Nobuo Tanii 21/4:10.390 11.469 35.029 11.923 4 / 5
7 Keiji kobayashi 21/4:10.683 11.619 35.060 11.937 5 / 5
8 Mann Huh 21/4:11.069 11.545 35.045 11.956 3 / 5
9 Akira Morita 21/4:11.193 11.629 35.120 11.962 4 / 5
10 Scotty Ernst 20/4:00.105 11.614 35.089 12.005 5 / 5
11 Tatsuhiko Narita 20/4:03.442 11.749 35.782 12.172 2 / 5
12 Akira Sone 20/4:03.718 11.812 35.935 12.186 2 / 5
13 Tsuyoshi Yoshinouchi 20/4:05.011 11.648 35.725 12.251 4 / 5
14 Tatsuyoshi Harada 20/4:07.524 11.630 35.134 12.376 2 / 5
15 Kazuhisa Nagasaki 20/4:07.687 11.953 36.012 12.384 3 / 5
16 Jaehong Park 20/4:09.118 11.910 36.127 12.456 3 / 5
17 Toshiaki Koketsu 20/4:11.374 11.885 36.063 12.569 2 / 5
18 Takao Mishina 20/4:11.763 12.067 37.036 12.588 3 / 5
19 Syuhei Takano 20/4:12.225 11.843 35.924 12.611 3 / 5
20 Masakatsu Kinoshita 19/4:00.921 12.031 36.458 12.680 2 / 5
21 Keiji Kinoshita 19/4:07.336 12.543 38.032 13.018 1 / 5
22 ChanSoo Kim 18/4:00.573 11.826 37.151 13.365 4 / 5
23 Motonori Murase 18/4:05.441 12.680 38.744 13.636 1 / 5
24 Marco Rosario 18/4:10.035 12.706 38.498 13.891 1 / 5
25 Hirokazu Tanei 17/4:01.005 12.456 39.074 14.177 1 / 5
26 Junji Tsuzuki 16/4:12.413 13.113 43.693 15.776 1 / 5
27 Makoto Tabe 15/3:07.797 12.016 36.609 12.520 3 / 5
28 Kouhei Morita 7/1:25.050 11.844 35.832 12.150 4 / 5
29 Takahiro Nagata DNS 1 / 5
30 Kazuo Ashizaki DNS 2 / 5
MINI
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Akira Furuhashi 20/4:01.941 11.666 35.258 12.097 3 / 3
2 Seiji Mizukami 20/4:02.115 11.725 35.685 12.106 3 / 3
3 Akihiko Yoshimura 20/4:06.937 12.130 36.602 12.347 3 / 3
4 Tsuyoshi Yoshinouchi 20/4:11.864 12.392 37.327 12.593 2 / 3
5 Nobuo Tanii 19/4:00.169 11.950 36.398 12.640 3 / 3
6 Keiji Kinoshita 19/4:00.175 12.283 37.313 12.641 2 / 3
7 Hidetoshi Suzuki 19/4:00.311 12.399 37.403 12.648 2 / 3
8 Takashi Haruno 19/4:03.520 12.223 37.241 12.817 2 / 3
9 Akira Ema 19/4:04.845 12.356 37.119 12.887 3 / 3
10 Koichi Taketomi 19/4:05.409 12.523 37.850 12.916 1 / 3
11 Syuhei Takano 19/4:09.535 12.592 38.299 13.133 1 / 3
12 Tatsuyoshi Harada 19/4:13.020 12.889 38.914 13.317 1 / 3
13 Masakatsu Kinoshita 18/4:00.420 12.468 37.833 13.357 3 / 3
14 Kenji Suzuki 18/4:02.598 12.545 38.250 13.478 2 / 3
15 Tatsuya Komori 18/4:04.841 12.558 37.766 13.602 2 / 3
16 Hirokazu Tanei 18/4:13.882 13.013 39.479 14.105 1 / 3
17 Yoshihiro Nomura 17/4:02.274 12.877 39.302 14.251 1 / 3
ST Touring Presented by STAFF SERVICE ENGINEERING
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Kazuma Morita 24/4:01.701 9.944 29.904 10.071 2 / 2
2 Naoya Morita 24/4:07.951 10.115 30.451 10.331 2 / 2
3 Akira Furuhashi 23/4:00.395 10.199 30.935 10.452 2 / 2
4 Atsushi Wakamatsu 23/4:01.296 10.237 31.092 10.491 2 / 2
5 In-mo Kang 22/4:00.486 10.348 31.358 10.931 1 / 2
6 Sun Jung 22/4:04.105 10.475 31.861 11.096 1 / 2
7 Sookyum Kim 22/4:08.673 10.741 33.078 11.303 1 / 2
8 Marco Rosario 19/4:08.635 11.808 37.459 13.086 1 / 2
9 Kazushige Kato 12/2:09.885 10.233 31.250 10.824 2 / 2
10 Tatsuya Komori DNS 1 / 2
World GT
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Akihiro Shimizu 25/4:05.203 9.623 29.100 9.808 2 / 2
2 Takahiro Kamiya 24/4:02.917 9.841 30.023 10.122 2 / 2
3 Yuto Tanaka 24/4:03.984 9.875 29.967 10.166 2 / 2
4 Hiro Nakatani 24/4:04.490 9.855 29.791 10.187 2 / 2
5 Akira Morita 24/4:08.555 10.090 30.324 10.356 2 / 2
6 Kazuo Ashizaki 23/4:00.919 10.152 30.736 10.475 2 / 2
7 Kouji Shimada 23/4:04.171 10.146 31.072 10.616 1 / 2
8 Yasuhiro Matsushima 23/4:06.270 10.327 31.078 10.707 1 / 2
9 Kouhei Morita 23/4:06.880 10.326 31.266 10.734 1 / 2
10 Takeshi Kikuchi 23/4:08.496 10.130 30.925 10.804 2 / 2
11 Yukio Nakagawa 23/4:09.105 10.460 31.690 10.831 1 / 2
12 Katsuhiro Shiraishi 22/4:09.047 10.387 31.757 11.320 1 / 2
13 Seiko Karasawa 21/4:03.764 10.688 32.761 11.608 1 / 2
close X