Qualifier Round 1 Overall Ranking
Rank By:
12Racing MOD
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Toto Ebukuro 28/4:04.010 8.531 25.814 8.715 2 / 2
2 Toshi Yanagisawa 28/4:08.427 8.619 26.280 8.872 2 / 2
3 Hideo Kitazawa 27/4:00.171 8.696 26.232 8.895 2 / 2
4 Naoki Kuroda 27/4:04.833 8.783 26.523 9.068 2 / 2
5 Yoshi Yanagisawa 27/4:05.735 8.787 26.505 9.101 2 / 2
6 Tsutomu Ikeya 26/4:02.349 8.918 26.916 9.321 1 / 2
7 Hideyuki Koide 26/4:02.416 9.060 27.310 9.324 2 / 2
8 Masahiro Hori 26/4:04.776 9.000 27.274 9.414 1 / 2
9 Hideharu Seto 26/4:06.092 8.978 27.137 9.465 1 / 2
10 Atsushi Hasegawa 25/4:05.090 9.204 27.852 9.804 1 / 2
11 Yutaka Kanou 25/4:08.055 9.304 28.372 9.922 1 / 2
12 Masaki Yoshida 24/4:09.871 9.517 29.143 10.411 1 / 2
12Racing Stock
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Takeshi Uemura 26/4:05.540 9.141 27.687 9.444 3 / 3
2 Takahiro Kamiya 25/4:00.112 9.241 28.187 9.604 3 / 3
3 Takahiro Nishikawa 25/4:00.345 9.323 28.180 9.614 2 / 3
4 Hideyuki Matsushima 25/4:00.563 9.259 28.012 9.623 3 / 3
5 Hiro Nakatani 25/4:00.860 9.295 28.314 9.634 1 / 3
6 Kouji Matsuzawa 25/4:03.509 9.474 28.675 9.740 1 / 3
7 Junya Ozeki 25/4:05.015 9.427 28.725 9.801 1 / 3
8 Takahiro Arie 25/4:06.327 9.522 28.862 9.853 3 / 3
9 Shoji Baba 25/4:09.972 9.663 29.413 9.999 3 / 3
10 Toshiyuki Kitai 24/4:00.894 9.561 28.845 10.037 2 / 3
11 Seiichi Mitsuo 24/4:01.909 9.794 29.511 10.080 1 / 3
12 Kazumi Kise 24/4:02.758 9.619 29.191 10.115 2 / 3
13 Seiko Karasawa 23/4:03.605 9.921 30.264 10.592 1 / 3
14 Osamu Morohashi 23/4:08.939 10.276 31.327 10.823 3 / 3
15 Shinichi Saeki 22/4:04.102 9.858 30.173 11.096 2 / 3
16 Tatsuya Moteckey 22/4:05.302 9.956 30.438 11.150 2 / 3
17 Masahiro Egashira 13/2:28.251 10.281 31.115 11.404 2 / 3
18 Masashi Yamaguchi DNS 1 / 3
Formula
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Akihiro Yokoi 25/4:07.316 9.643 29.058 9.893 3 / 3
2 Shinji Oumi 25/4:07.379 9.538 29.225 9.895 3 / 3
3 Fumio Suzuki 24/4:05.596 9.723 29.479 10.233 3 / 3
4 Marehito Ohara 24/4:06.198 9.832 29.813 10.258 3 / 3
5 Hiro Nakatani 24/4:07.194 9.901 29.857 10.300 3 / 3
6 Norio Yamamoto 23/4:07.069 10.490 31.612 10.742 2 / 3
7 Toshinori Suzuki 23/4:08.906 10.094 30.688 10.822 2 / 3
8 Satoshi Okayama 22/4:00.565 10.516 31.685 10.935 1 / 3
9 Tatsuya Moteckey 22/4:09.086 10.440 32.304 11.322 2 / 3
10 Makoto Tabe 21/4:07.011 10.954 33.493 11.762 1 / 3
11 Motonori Murase 20/4:03.407 10.990 33.557 12.170 1 / 3
12 Ryuichi Shigematsu 20/4:04.692 11.252 34.693 12.235 2 / 3
13 Yim Sangbin 20/4:10.647 11.247 35.130 12.532 1 / 3
FWD Presented by Asian On-Road Championship
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Kang In-mo 21/4:06.000 11.419 34.652 11.714 3 / 5
2 Akira Furuhashi 21/4:07.182 11.551 34.961 11.771 1 / 5
3 Kazushige Kato 21/4:07.892 11.572 34.958 11.804 1 / 5
4 Scotty Ernst 21/4:08.064 11.507 34.834 11.813 4 / 5
5 Keiji kobayashi 20/4:00.632 11.795 35.662 12.032 1 / 5
6 Norihiro Kotani 20/4:01.085 11.801 35.678 12.054 2 / 5
7 Satoru Gotou 20/4:03.894 11.981 36.141 12.195 2 / 5
8 Kim Soo Kyum 20/4:03.966 11.896 35.812 12.198 2 / 5
9 Kazuhisa Nagasaki 20/4:05.719 11.737 35.530 12.286 1 / 5
10 Takahiro Arie 20/4:07.028 11.956 36.256 12.351 3 / 5
11 Hideyuki Matsushima 20/4:07.372 12.140 36.655 12.369 5 / 5
12 Kouhei Morita 20/4:08.232 12.139 36.521 12.412 1 / 5
13 Syuhei Takano 20/4:09.250 12.083 37.213 12.463 5 / 5
14 Akira Morita 20/4:12.176 12.333 37.329 12.609 3 / 5
15 Tomo Yamagata 19/4:01.328 12.244 37.100 12.701 5 / 5
16 Kazuo Ashizaki 19/4:01.353 12.119 37.261 12.703 1 / 5
17 Masakatsu Kinoshita 19/4:02.843 12.433 37.768 12.781 3 / 5
18 Hajime Shijiki 19/4:08.180 12.436 37.878 13.062 4 / 5
19 Takahiro Nagata 19/4:10.771 12.516 38.244 13.198 2 / 5
20 Motonori Murase 19/4:11.331 12.027 37.035 13.228 5 / 5
21 Marco Rosario 18/4:07.022 13.013 40.151 13.723 4 / 5
22 Yoshihiro Nomura 18/4:10.881 13.179 40.371 13.938 4 / 5
23 Ayumi Gotou 13/4:07.069 16.083 53.020 19.005 5 / 5
24 Heo Mann 10/2:00.914 11.747 35.950 12.091 2 / 5
25 Dongwan Jo 6/1:09.326 11.320 34.131 11.554 4 / 5
26 Kim Baek Wan DNS 3 / 5
MINI
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Seiji Mizukami 20/4:12.033 12.350 37.349 12.602 1 / 3
2 Atsushi Wakamatsu 19/4:03.594 12.568 38.087 12.821 1 / 3
3 Toshiyuki Kitai 19/4:06.611 12.764 38.500 12.980 3 / 3
4 Takashi Haruno 19/4:08.767 12.812 38.784 13.093 3 / 3
5 Keiji Kinoshita 19/4:11.668 12.950 39.123 13.246 2 / 3
6 Heo Mann 19/4:12.438 12.746 38.517 13.286 2 / 3
7 Hidetoshi Suzuki 18/4:00.390 12.674 38.609 13.355 3 / 3
8 Yoshihiro Nomura 18/4:03.057 13.138 39.918 13.503 3 / 3
9 Masakatsu Kinoshita 18/4:05.522 13.469 40.490 13.640 3 / 3
10 Jacky Lau 18/4:06.541 13.355 40.315 13.697 2 / 3
11 Kazushige Usui 18/4:09.500 13.192 39.826 13.861 1 / 3
12 Hajime Shijiki 18/4:12.870 13.186 40.422 14.048 1 / 3
13 Yim Sangbin 17/4:00.276 13.279 40.642 14.134 2 / 3
14 Toshiaki Koketsu 16/4:01.719 13.992 42.427 15.107 1 / 3
15 Tomo Yamagata 5/1:08.792 13.461 40.609 13.758 2 / 3
ST Touring Presented by STAFF SERVICE ENGINEERING
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Kazuma Morita 22/4:07.011 10.794 32.496 11.228 2 / 2
2 Mitsuhide Kudou 22/4:10.337 10.919 33.164 11.379 1 / 2
3 Moon Siho 21/4:00.928 11.094 33.627 11.473 2 / 2
4 Syuhei Takano 21/4:04.338 11.323 34.392 11.635 1 / 2
5 Jang Dong Uk 21/4:05.122 10.826 32.991 11.672 2 / 2
6 Kazushige Kato 21/4:06.765 10.875 32.863 11.751 2 / 2
7 Miki Kobayashi 20/4:03.272 11.595 35.080 12.164 1 / 2
8 Takahiro Nagata 20/4:09.378 11.520 35.201 12.469 1 / 2
9 Yasuo Iwai 19/4:04.738 11.731 35.979 12.881 1 / 2
10 Ryuhi Nishimoto 17/4:02.400 11.609 37.001 14.259 2 / 2
11 Yukio Mori DNS 1 / 2
12 Masaki Yasuda DNS 1 / 2
13 Toshikazu Hara DNS 1 / 2
World GT
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Takahiro Nishikawa 24/4:08.314 10.116 30.569 10.346 1 / 3
2 Fumihiro Kamiya 24/4:08.832 10.161 30.772 10.368 1 / 3
3 Tatsuya Hibino 24/4:09.079 10.181 30.763 10.378 1 / 3
4 Hiro Nakatani 23/4:02.893 10.335 31.261 10.561 3 / 3
5 Kazuo Ashizaki 23/4:05.221 10.367 31.345 10.662 2 / 3
6 Takeshi Harada 23/4:06.156 10.173 30.995 10.702 2 / 3
7 Takahiro Kamiya 23/4:06.175 10.296 31.179 10.703 1 / 3
8 Yasuhiro Matsushima 23/4:10.370 10.561 32.245 10.886 3 / 3
9 Yuto Tanaka 22/4:00.473 10.137 31.119 10.931 2 / 3
10 Kouji Shimada 22/4:00.990 10.241 30.896 10.954 3 / 3
11 Kouhei Morita 22/4:03.231 10.675 32.562 11.056 1 / 3
12 Katsuhiro Shiraishi 22/4:10.882 10.192 31.127 11.404 2 / 3
13 Shinichi Saeki 21/4:00.467 10.893 32.917 11.451 3 / 3
14 Osamu Morohashi 21/4:07.538 11.089 33.528 11.788 2 / 3
15 Masahiro Egashira 21/4:08.852 11.230 33.960 11.850 2 / 3
16 Akira Morita 20/4:10.588 10.832 33.275 12.529 3 / 3
17 Yoshifumi Hagino 18/4:01.184 11.973 37.201 13.399 3 / 3
close X