Qualifier Round 2 Overall Ranking
Rank By:
12Racing MOD
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Yoshi Yanagisawa 27/4:01.260 8.682 26.233 8.936 2 / 2
2 Hideo Kitazawa 27/4:01.905 8.655 26.234 8.959 2 / 2
3 Tsutomu Ikeya 27/4:07.365 8.915 27.054 9.162 2 / 2
4 Hideyuki Koide 27/4:08.303 8.943 27.066 9.196 1 / 2
5 Naoki Kuroda 26/4:02.579 8.867 26.968 9.330 2 / 2
6 Atsushi Hasegawa 26/4:06.462 9.127 27.765 9.479 1 / 2
7 Masahiro Hori 26/4:07.186 9.063 27.754 9.507 1 / 2
8 Yutaka Kanou 26/4:07.544 9.189 27.866 9.521 1 / 2
9 Hideharu Seto 26/4:07.643 9.039 27.279 9.525 1 / 2
10 Masaki Yoshida 23/4:03.643 9.609 29.768 10.593 1 / 2
11 Toto Ebukuro 12/1:48.839 8.649 26.053 9.070 2 / 2
12 Toshi Yanagisawa 9/1:19.393 8.565 26.210 8.821 2 / 2
12Racing Stock
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Takeshi Uemura 26/4:05.217 9.143 27.715 9.431 3 / 3
2 Hideyuki Matsushima 26/4:05.353 9.158 27.838 9.437 3 / 3
3 Takahiro Nishikawa 26/4:05.523 9.155 27.689 9.443 3 / 3
4 Hiro Nakatani 26/4:06.541 9.326 28.048 9.482 3 / 3
5 Takahiro Kamiya 26/4:06.604 9.258 27.970 9.485 3 / 3
6 Kouji Matsuzawa 26/4:07.305 9.186 27.905 9.512 3 / 3
7 Kazumi Kise 25/4:02.614 9.479 28.715 9.705 2 / 3
8 Junya Ozeki 25/4:02.977 9.421 28.724 9.719 2 / 3
9 Shoji Baba 25/4:06.589 9.402 28.553 9.864 2 / 3
10 Seiichi Mitsuo 25/4:17.735 9.524 28.970 10.309 2 / 3
11 Takahiro Arie 24/4:02.656 9.369 28.935 10.111 2 / 3
12 Seiko Karasawa 24/4:09.291 9.869 30.089 10.387 1 / 3
13 Toshiyuki Kitai 23/4:00.239 9.590 28.978 10.445 2 / 3
14 Tatsuya Moteckey 23/4:01.483 9.954 30.416 10.499 1 / 3
15 Osamu Morohashi 23/4:03.661 10.225 31.056 10.594 1 / 3
16 Shinichi Saeki 22/4:03.315 10.047 30.951 11.060 1 / 3
17 Masahiro Egashira 20/4:00.699 10.080 30.988 12.035 1 / 3
18 Masashi Yamaguchi DNS 1 / 3
Formula
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Akihiro Yokoi 25/4:05.748 9.618 29.026 9.830 3 / 3
2 Shinji Oumi 25/4:06.129 9.624 29.086 9.845 3 / 3
3 Fumio Suzuki 24/4:00.067 9.781 29.601 10.003 3 / 3
4 Hiro Nakatani 24/4:05.849 9.954 30.111 10.244 3 / 3
5 Marehito Ohara 24/4:09.012 9.740 29.351 10.376 3 / 3
6 Toshinori Suzuki 24/4:10.223 10.037 30.671 10.426 2 / 3
7 Norio Yamamoto 23/4:02.213 10.156 30.602 10.531 2 / 3
8 Satoshi Okayama 22/4:01.073 10.432 31.493 10.958 2 / 3
9 Motonori Murase 22/4:04.926 10.682 32.522 11.133 1 / 3
10 Tatsuya Moteckey 22/4:10.216 10.589 32.333 11.373 2 / 3
11 Makoto Tabe 22/4:11.086 10.734 32.740 11.413 1 / 3
12 Ryuichi Shigematsu 21/4:06.516 11.151 33.905 11.739 1 / 3
13 Yim Sangbin 20/4:11.163 10.916 33.237 12.558 1 / 3
FWD Presented by Asian On-Road Championship
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Dongwan Jo 21/4:01.260 11.255 34.166 11.489 5 / 5
2 Kazushige Kato 21/4:03.159 11.351 34.264 11.579 5 / 5
3 Akira Furuhashi 21/4:04.790 11.471 34.628 11.657 5 / 5
4 Kang In-mo 21/4:05.189 11.343 34.237 11.676 5 / 5
5 Scotty Ernst 21/4:07.542 11.468 34.755 11.788 5 / 5
6 Norihiro Kotani 21/4:08.250 11.489 34.957 11.821 4 / 5
7 Kim Soo Kyum 21/4:09.579 11.456 34.956 11.885 4 / 5
8 Keiji kobayashi 21/4:09.989 11.732 35.375 11.904 4 / 5
9 Kouhei Morita 20/4:02.901 11.915 36.063 12.145 3 / 5
10 Takahiro Arie 20/4:03.027 11.888 36.033 12.151 3 / 5
11 Heo Mann 20/4:03.561 11.757 35.619 12.178 4 / 5
12 Syuhei Takano 20/4:07.763 12.139 36.762 12.388 2 / 5
13 Motonori Murase 20/4:08.299 12.046 36.354 12.415 3 / 5
14 Tomo Yamagata 20/4:08.616 12.148 36.891 12.431 3 / 5
15 Akira Morita 20/4:09.139 12.198 36.808 12.457 2 / 5
16 Kazuo Ashizaki 20/4:11.600 12.141 37.272 12.580 2 / 5
17 Hideyuki Matsushima 20/4:12.036 12.077 36.660 12.602 3 / 5
18 Masakatsu Kinoshita 19/4:03.226 12.497 37.758 12.801 2 / 5
19 Takahiro Nagata 19/4:04.070 12.471 38.171 12.846 1 / 5
20 Hajime Shijiki 19/4:04.596 12.438 37.990 12.873 2 / 5
21 Marco Rosario 18/4:07.116 13.266 40.562 13.729 1 / 5
22 Yoshihiro Nomura 17/4:13.653 13.294 40.827 14.921 1 / 5
23 Ayumi Gotou 15/4:05.938 14.376 45.583 16.396 1 / 5
24 Satoru Gotou 5/1:00.261 12.024 36.158 12.052 4 / 5
25 Kazuhisa Nagasaki 4/48.706 11.822 36.363 12.177 5 / 5
26 Kim Baek Wan DNS 1 / 5
MINI
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Seiji Mizukami 20/4:11.571 12.319 37.294 12.579 3 / 3
2 Toshiyuki Kitai 19/4:03.451 12.497 37.742 12.813 3 / 3
3 Heo Mann 19/4:04.302 12.599 38.165 12.858 3 / 3
4 Atsushi Wakamatsu 19/4:05.731 12.546 37.823 12.933 3 / 3
5 Hidetoshi Suzuki 19/4:07.681 12.692 38.528 13.036 3 / 3
6 Keiji Kinoshita 19/4:09.054 12.901 38.752 13.108 2 / 3
7 Takashi Haruno 19/4:09.403 12.853 38.658 13.126 2 / 3
8 Hajime Shijiki 19/4:11.173 12.812 38.839 13.220 1 / 3
9 Masakatsu Kinoshita 19/4:12.668 13.092 39.550 13.298 1 / 3
10 Tomo Yamagata 19/4:13.162 13.054 39.424 13.324 1 / 3
11 Kazushige Usui 18/4:03.316 13.141 40.097 13.518 2 / 3
12 Yoshihiro Nomura 18/4:03.490 13.127 39.847 13.527 2 / 3
13 Jacky Lau 18/4:05.356 13.335 26.765 13.631 2 / 3
14 Yim Sangbin 18/4:13.700 13.166 39.641 14.094 1 / 3
15 Toshiaki Koketsu 17/4:00.605 13.543 41.307 14.153 1 / 3
ST Touring Presented by STAFF SERVICE ENGINEERING
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Kazuma Morita 22/4:00.094 10.670 32.216 10.913 2 / 2
2 Kazushige Kato 22/4:03.935 10.848 32.691 11.088 2 / 2
3 Jang Dong Uk 22/4:04.780 10.816 32.794 11.126 2 / 2
4 Moon Siho 22/4:10.223 10.902 32.939 11.374 2 / 2
5 Syuhei Takano 21/4:02.730 11.239 34.122 11.559 1 / 2
6 Mitsuhide Kudou 21/4:04.347 10.919 33.215 11.636 2 / 2
7 Takahiro Nagata 21/4:09.222 11.402 35.019 11.868 1 / 2
8 Miki Kobayashi 21/4:09.712 11.450 34.782 11.891 1 / 2
9 Yasuo Iwai 20/4:11.638 11.667 35.182 12.582 1 / 2
10 Ryuhi Nishimoto 18/4:06.860 11.547 36.049 13.714 1 / 2
11 Masaki Yasuda DNS 1 / 2
12 Toshikazu Hara DNS 1 / 2
13 Yukio Mori DNS 1 / 2
World GT
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Takeshi Harada 24/4:09.829 10.251 30.898 10.410 3 / 3
2 Fumihiro Kamiya 23/4:00.038 10.061 30.654 10.436 3 / 3
3 Tatsuya Hibino 23/4:00.296 10.109 30.761 10.448 3 / 3
4 Hiro Nakatani 23/4:00.722 10.318 31.112 10.466 2 / 3
5 Yuto Tanaka 23/4:02.963 10.354 31.313 10.564 3 / 3
6 Takahiro Nishikawa 23/4:03.484 10.100 30.609 10.586 3 / 3
7 Kouji Shimada 23/4:03.859 10.060 30.950 10.603 3 / 3
8 Kazuo Ashizaki 23/4:04.154 10.276 31.193 10.615 2 / 3
9 Yasuhiro Matsushima 23/4:05.767 10.454 31.717 10.686 2 / 3
10 Takahiro Kamiya 23/4:09.712 10.317 31.683 10.857 2 / 3
11 Akira Morita 23/4:10.454 10.712 32.322 10.889 1 / 3
12 Katsuhiro Shiraishi 22/4:01.891 10.155 31.060 10.995 2 / 3
13 Osamu Morohashi 22/4:04.288 10.917 33.046 11.104 1 / 3
14 Kouhei Morita 22/4:08.956 10.752 32.524 11.316 2 / 3
15 Masahiro Egashira 21/4:02.149 10.719 32.720 11.531 1 / 3
16 Shinichi Saeki 21/4:03.216 10.941 33.118 11.582 1 / 3
17 Yoshifumi Hagino 20/4:05.534 11.578 35.757 12.277 1 / 3
close X