Qualifier Round 3 Overall Ranking
Rank By:
12Racing MOD
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Toto Ebukuro 28/4:04.355 8.558 25.775 8.727 2 / 2
2 Toshi Yanagisawa 28/4:07.113 8.645 26.197 8.825 2 / 2
3 Yoshi Yanagisawa 27/4:03.152 8.762 26.562 9.006 2 / 2
4 Naoki Kuroda 27/4:04.606 8.795 26.692 9.059 2 / 2
5 Tsutomu Ikeya 27/4:05.670 8.793 26.715 9.099 2 / 2
6 Hideyuki Koide 27/4:06.642 8.860 26.970 9.135 1 / 2
7 Hideo Kitazawa 26/4:00.168 8.630 26.299 9.237 2 / 2
8 Hideharu Seto 26/4:01.597 8.951 26.955 9.292 1 / 2
9 Atsushi Hasegawa 26/4:07.231 9.135 27.698 9.509 1 / 2
10 Masahiro Hori 26/4:07.669 8.931 27.185 9.526 1 / 2
11 Yutaka Kanou 25/4:01.535 9.205 27.903 9.661 1 / 2
12 Masaki Yoshida 17/2:51.357 9.407 29.308 10.080 1 / 2
12Racing Stock
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Hideyuki Matsushima 26/4:04.675 9.136 27.832 9.411 3 / 3
2 Takeshi Uemura 26/4:04.877 9.186 27.934 9.418 3 / 3
3 Hiro Nakatani 26/4:06.593 9.290 28.163 9.484 3 / 3
4 Kouji Matsuzawa 26/4:07.263 9.239 27.876 9.510 3 / 3
5 Takahiro Nishikawa 26/4:08.505 9.167 27.689 9.558 3 / 3
6 Shoji Baba 25/4:04.646 9.472 28.750 9.786 2 / 3
7 Kazumi Kise 25/4:06.193 9.572 28.934 9.848 2 / 3
8 Toshiyuki Kitai 25/4:06.242 9.471 28.688 9.850 2 / 3
9 Junya Ozeki 25/4:06.656 9.559 28.987 9.866 2 / 3
10 Seiko Karasawa 24/4:04.497 9.776 29.785 10.187 1 / 3
11 Takahiro Arie 24/4:04.895 9.597 29.055 10.204 2 / 3
12 Seiichi Mitsuo 24/4:06.404 9.658 29.422 10.267 2 / 3
13 Osamu Morohashi 24/4:07.675 10.059 30.318 10.320 1 / 3
14 Masahiro Egashira 23/4:03.497 9.972 30.208 10.587 1 / 3
15 Tatsuya Moteckey 23/4:05.531 9.818 29.914 10.675 1 / 3
16 Shinichi Saeki 22/4:11.916 9.876 30.411 11.451 1 / 3
17 Takahiro Kamiya 13/2:02.860 9.140 27.961 9.451 3 / 3
18 Masashi Yamaguchi DNS 1 / 3
Formula
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Akihiro Yokoi 25/4:05.008 9.626 29.145 9.800 3 / 3
2 Marehito Ohara 24/4:02.294 9.846 29.810 10.096 3 / 3
3 Hiro Nakatani 24/4:03.458 9.859 29.823 10.144 3 / 3
4 Fumio Suzuki 24/4:03.693 9.957 29.918 10.154 3 / 3
5 Toshinori Suzuki 23/4:01.431 10.041 30.549 10.497 2 / 3
6 Norio Yamamoto 23/4:04.499 10.334 31.228 10.630 2 / 3
7 Satoshi Okayama 23/4:04.930 10.401 31.475 10.649 2 / 3
8 Motonori Murase 22/4:07.259 10.716 32.845 11.239 1 / 3
9 Makoto Tabe 22/4:09.143 10.827 33.080 11.325 1 / 3
10 Tatsuya Moteckey 21/3:58.886 10.478 32.154 11.376 2 / 3
11 Ryuichi Shigematsu 21/4:09.816 11.321 34.364 11.896 1 / 3
12 Yim Sangbin 20/4:03.042 11.157 34.149 12.152 1 / 3
13 Shinji Oumi 16/2:37.239 9.620 29.209 9.827 3 / 3
FWD Presented by Asian On-Road Championship
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Dongwan Jo 22/4:11.345 11.105 33.703 11.425 5 / 5
2 Kazushige Kato 21/4:03.107 11.345 34.308 11.577 5 / 5
3 Kang In-mo 21/4:04.496 11.357 34.260 11.643 5 / 5
4 Akira Furuhashi 21/4:06.342 11.384 34.466 11.731 5 / 5
5 Norihiro Kotani 21/4:06.693 11.521 34.825 11.747 4 / 5
6 Keiji kobayashi 21/4:06.902 11.552 34.854 11.757 4 / 5
7 Kim Soo Kyum 21/4:07.707 11.517 34.969 11.796 4 / 5
8 Scotty Ernst 21/4:08.080 11.607 35.021 11.813 5 / 5
9 Heo Mann 20/4:00.537 11.564 35.275 12.027 4 / 5
10 Satoru Gotou 20/4:01.044 11.762 35.656 12.052 4 / 5
11 Kouhei Morita 20/4:03.698 11.923 36.122 12.185 3 / 5
12 Kazuhisa Nagasaki 20/4:05.903 11.963 36.058 12.295 5 / 5
13 Hideyuki Matsushima 20/4:06.601 12.058 36.541 12.330 3 / 5
14 Syuhei Takano 20/4:07.794 12.108 36.776 12.390 2 / 5
15 Kazuo Ashizaki 20/4:07.869 12.230 36.876 12.393 2 / 5
16 Akira Morita 20/4:09.024 12.208 36.854 12.451 2 / 5
17 Tomo Yamagata 20/4:11.283 12.242 36.862 12.564 3 / 5
18 Takahiro Nagata 19/4:00.506 12.151 37.025 12.658 1 / 5
19 Masakatsu Kinoshita 19/4:00.693 12.524 37.818 12.668 2 / 5
20 Motonori Murase 19/4:03.543 12.113 36.960 12.818 3 / 5
21 Takahiro Arie 19/4:04.422 11.900 36.179 12.864 3 / 5
22 Hajime Shijiki 19/4:05.169 12.456 37.949 12.904 2 / 5
23 Marco Rosario 18/4:00.758 12.878 39.341 13.375 1 / 5
24 Yoshihiro Nomura 18/4:10.192 13.162 39.882 13.900 1 / 5
25 Ayumi Gotou 16/4:11.679 14.193 44.904 15.730 1 / 5
26 Kim Baek Wan DNS 1 / 5
MINI
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Seiji Mizukami 20/4:11.984 12.325 37.315 12.599 3 / 3
2 Toshiyuki Kitai 19/4:01.393 12.507 37.902 12.705 3 / 3
3 Heo Mann 19/4:05.287 12.571 38.273 12.910 3 / 3
4 Hidetoshi Suzuki 19/4:06.243 12.591 38.402 12.960 3 / 3
5 Takashi Haruno 19/4:07.477 12.756 38.643 13.025 2 / 3
6 Atsushi Wakamatsu 19/4:07.983 12.803 38.749 13.052 3 / 3
7 Keiji Kinoshita 19/4:08.524 12.724 38.633 13.080 2 / 3
8 Hajime Shijiki 19/4:10.830 12.928 38.978 13.202 1 / 3
9 Masakatsu Kinoshita 19/4:11.424 12.886 38.952 13.233 1 / 3
10 Yim Sangbin 18/4:02.232 13.113 39.676 13.457 1 / 3
11 Yoshihiro Nomura 18/4:05.584 12.971 39.565 13.644 2 / 3
12 Kazushige Usui 18/4:06.506 13.179 40.250 13.695 2 / 3
13 Toshiaki Koketsu 18/4:07.447 13.435 40.566 13.747 1 / 3
14 Jacky Lau 18/4:08.891 13.501 40.775 13.827 2 / 3
15 Tomo Yamagata 7/1:34.466 13.191 40.201 13.495 1 / 3
ST Touring Presented by STAFF SERVICE ENGINEERING
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Jang Dong Uk 22/4:03.623 10.872 32.757 11.074 2 / 2
2 Kazushige Kato 22/4:03.651 10.720 32.508 11.075 2 / 2
3 Kazuma Morita 22/4:06.316 10.644 32.129 11.196 2 / 2
4 Mitsuhide Kudou 22/4:07.007 10.903 32.997 11.228 2 / 2
5 Moon Siho 21/4:02.387 10.910 32.859 11.542 2 / 2
6 Syuhei Takano 21/4:05.640 10.958 33.621 11.697 1 / 2
7 Miki Kobayashi 21/4:07.488 11.471 34.564 11.785 1 / 2
8 Yasuo Iwai 20/4:00.056 11.402 34.799 12.003 1 / 2
9 Takahiro Nagata 20/4:10.860 11.551 35.259 12.543 1 / 2
10 Ryuhi Nishimoto 19/4:12.602 11.573 35.384 13.295 1 / 2
11 Masaki Yasuda DNS 1 / 2
12 Toshikazu Hara DNS 1 / 2
13 Yukio Mori DNS 1 / 2
World GT
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Yuto Tanaka 24/4:08.524 10.081 30.608 10.355 3 / 3
2 Takeshi Harada 23/4:00.250 10.017 30.483 10.446 3 / 3
3 Tatsuya Hibino 23/4:01.118 10.058 30.407 10.483 3 / 3
4 Fumihiro Kamiya 23/4:01.118 10.170 30.713 10.483 3 / 3
5 Hiro Nakatani 23/4:02.644 10.352 31.275 10.550 2 / 3
6 Kouji Shimada 23/4:02.679 10.130 31.099 10.551 3 / 3
7 Takahiro Nishikawa 23/4:02.683 10.284 31.083 10.551 3 / 3
8 Kazuo Ashizaki 23/4:03.298 10.175 30.951 10.578 2 / 3
9 Yasuhiro Matsushima 23/4:06.955 10.395 31.664 10.737 2 / 3
10 Akira Morita 23/4:08.673 10.534 31.747 10.812 1 / 3
11 Katsuhiro Shiraishi 23/4:11.611 10.133 30.655 10.940 2 / 3
12 Masahiro Egashira 22/4:03.991 10.627 32.697 11.091 1 / 3
13 Kouhei Morita 22/4:06.279 10.831 32.954 11.195 2 / 3
14 Osamu Morohashi 22/4:08.753 10.787 32.841 11.307 1 / 3
15 Shinichi Saeki 21/4:05.238 10.911 32.909 11.678 1 / 3
16 Yoshifumi Hagino 20/4:06.344 11.565 35.475 12.317 1 / 3
17 Takahiro Kamiya 4/43.330 10.577 32.184 10.833 2 / 3
close X