Qualifier Round 5 Overall Ranking
Rank By:
12Racing MOD
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Toto Ebukuro 28/4:00.343 8.457 25.433 8.584 2 / 2
2 Toshi Yanagisawa 28/4:03.782 8.518 25.839 8.707 2 / 2
3 Hideo Kitazawa 28/4:04.212 8.514 25.678 8.722 2 / 2
4 Yoshi Yanagisawa 28/4:05.390 8.487 25.824 8.764 2 / 2
5 Naoki Kuroda 27/4:00.814 8.541 26.002 8.919 2 / 2
6 Masahiro Hori 27/4:03.578 8.773 26.723 9.021 1 / 2
7 Hideharu Seto 27/4:04.407 8.862 26.726 9.052 1 / 2
8 Hideyuki Koide 27/4:07.709 8.841 26.739 9.174 1 / 2
9 Atsushi Hasegawa 27/4:08.985 8.912 26.927 9.222 1 / 2
10 Yutaka Kanou 26/4:06.269 9.151 27.627 9.472 1 / 2
11 Tsutomu Ikeya 16/2:27.861 8.850 26.652 9.241 2 / 2
12 Masaki Yoshida 16/2:48.540 9.734 29.370 10.534 1 / 2
12Racing Stock
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Takahiro Nishikawa 26/4:03.145 9.120 27.534 9.352 3 / 3
2 Hiro Nakatani 26/4:04.444 9.151 27.539 9.402 3 / 3
3 Takeshi Uemura 26/4:04.463 9.106 27.627 9.402 3 / 3
4 Takahiro Kamiya 26/4:05.429 9.181 27.707 9.440 3 / 3
5 Kazumi Kise 25/4:00.551 9.348 28.460 9.622 2 / 3
6 Hideyuki Matsushima 25/4:01.679 9.202 27.725 9.667 3 / 3
7 Shoji Baba 25/4:02.707 9.421 28.520 9.708 2 / 3
8 Toshiyuki Kitai 25/4:05.583 9.309 28.167 9.823 2 / 3
9 Kouji Matsuzawa 25/4:07.046 9.153 27.711 9.882 3 / 3
10 Seiichi Mitsuo 25/4:08.864 9.494 28.831 9.955 2 / 3
11 Seiko Karasawa 24/4:00.974 9.580 29.416 10.041 1 / 3
12 Takahiro Arie 24/4:03.652 9.460 28.516 10.152 2 / 3
13 Osamu Morohashi 24/4:06.033 9.920 30.063 10.251 1 / 3
14 Masahiro Egashira 23/4:01.923 9.579 28.928 10.518 1 / 3
15 Shinichi Saeki 23/4:04.640 9.750 30.072 10.637 1 / 3
16 Junya Ozeki 22/3:32.759 9.362 28.276 9.671 2 / 3
17 Tatsuya Moteckey 20/4:10.837 9.983 30.571 12.542 1 / 3
18 Masashi Yamaguchi DNS 1 / 3
Formula
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Akihiro Yokoi 25/4:04.307 9.560 28.921 9.772 3 / 3
2 Toshinori Suzuki 24/4:03.107 9.819 29.745 10.129 2 / 3
3 Fumio Suzuki 24/4:07.410 9.854 29.725 10.309 3 / 3
4 Norio Yamamoto 23/4:02.097 10.154 30.918 10.526 2 / 3
5 Satoshi Okayama 23/4:02.333 10.228 31.043 10.536 2 / 3
6 Motonori Murase 23/4:12.123 10.473 31.995 10.962 2 / 3
7 Tatsuya Moteckey 22/4:04.730 10.619 32.192 11.124 1 / 3
8 Makoto Tabe 22/4:14.360 10.646 32.070 11.562 1 / 3
9 Marehito Ohara 21/4:05.275 9.764 29.554 11.680 3 / 3
10 Ryuichi Shigematsu 20/4:01.994 11.031 33.593 12.100 1 / 3
11 Yim Sangbin 19/4:08.772 11.089 34.007 13.093 1 / 3
12 Hiro Nakatani 16/2:45.045 9.906 30.429 10.315 3 / 3
13 Shinji Oumi 12/1:58.006 9.605 29.288 9.834 3 / 3
FWD Presented by Asian On-Road Championship
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Kazushige Kato 22/4:11.152 11.249 33.937 11.416 5 / 5
2 Kang In-mo 21/4:01.198 11.234 34.117 11.486 5 / 5
3 Akira Furuhashi 21/4:02.696 11.241 33.933 11.557 5 / 5
4 Kim Soo Kyum 21/4:05.437 11.404 34.496 11.687 4 / 5
5 Dongwan Jo 21/4:06.911 11.074 33.742 11.758 5 / 5
6 Scotty Ernst 21/4:07.590 11.482 34.776 11.790 4 / 5
7 Heo Mann 21/4:07.961 11.473 34.671 11.808 4 / 5
8 Keiji kobayashi 21/4:08.214 11.513 34.739 11.820 5 / 5
9 Satoru Gotou 21/4:08.533 11.613 35.117 11.835 4 / 5
10 Takahiro Arie 21/4:10.249 11.531 35.218 11.917 3 / 5
11 Norihiro Kotani 21/4:10.970 11.209 33.913 11.951 5 / 5
12 Kouhei Morita 21/4:12.395 11.786 35.670 12.019 4 / 5
13 Kazuhisa Nagasaki 20/4:02.500 11.790 35.737 12.125 3 / 5
14 Hideyuki Matsushima 20/4:02.682 11.819 35.881 12.134 3 / 5
15 Syuhei Takano 20/4:02.860 11.866 36.057 12.143 3 / 5
16 Tomo Yamagata 20/4:05.817 12.137 36.611 12.291 2 / 5
17 Kazuo Ashizaki 20/4:06.156 11.968 36.456 12.308 3 / 5
18 Takahiro Nagata 20/4:06.696 11.887 36.131 12.335 2 / 5
19 Akira Morita 20/4:08.321 12.221 36.772 12.416 2 / 5
20 Motonori Murase 20/4:08.371 11.859 36.438 12.419 2 / 5
21 Hajime Shijiki 20/4:11.393 12.124 36.856 12.570 1 / 5
22 Masakatsu Kinoshita 20/4:12.538 12.425 37.438 12.627 2 / 5
23 Marco Rosario 18/4:00.217 12.727 38.634 13.345 1 / 5
24 Yoshihiro Nomura 18/4:10.483 12.719 38.731 13.916 1 / 5
25 Ayumi Gotou 16/4:03.255 13.369 42.653 15.203 1 / 5
26 Kim Baek Wan DNS 1 / 5
MINI
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Toshiyuki Kitai 20/4:11.348 12.241 36.967 12.567 3 / 3
2 Atsushi Wakamatsu 19/4:01.075 12.480 37.667 12.688 3 / 3
3 Seiji Mizukami 19/4:01.201 12.160 36.944 12.695 3 / 3
4 Heo Mann 19/4:02.641 12.529 37.913 12.771 3 / 3
5 Hidetoshi Suzuki 19/4:03.461 12.436 37.640 12.814 3 / 3
6 Tomo Yamagata 19/4:06.096 12.782 38.599 12.952 2 / 3
7 Keiji Kinoshita 19/4:07.291 12.752 38.717 13.015 2 / 3
8 Masakatsu Kinoshita 19/4:07.525 12.717 38.471 13.028 2 / 3
9 Takashi Haruno 19/4:08.408 12.685 38.556 13.074 2 / 3
10 Hajime Shijiki 18/4:00.147 12.965 39.136 13.342 2 / 3
11 Yim Sangbin 18/4:02.821 13.244 39.769 13.490 1 / 3
12 Toshiaki Koketsu 18/4:04.251 13.216 40.080 13.570 1 / 3
13 Kazushige Usui 18/4:05.648 13.252 39.943 13.647 1 / 3
14 Jacky Lau 18/4:05.673 13.250 40.311 13.649 1 / 3
15 Yoshihiro Nomura 18/4:07.684 13.096 39.865 13.760 1 / 3
ST Touring Presented by STAFF SERVICE ENGINEERING
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Jang Dong Uk 23/4:06.684 10.486 31.762 10.725 3 / 3
2 Kazuma Morita 23/4:07.139 10.525 31.711 10.745 3 / 3
3 Kazushige Kato 23/4:09.725 10.566 31.930 10.858 3 / 3
4 Mitsuhide Kudou 22/4:00.092 10.626 32.119 10.913 3 / 3
5 Moon Siho 22/4:05.688 10.671 32.219 11.168 3 / 3
6 Syuhei Takano 22/4:10.450 11.022 33.326 11.384 2 / 3
7 Masaki Yasuda 21/4:02.056 11.118 34.037 11.526 1 / 3
8 Miki Kobayashi 21/4:05.669 11.118 33.631 11.699 2 / 3
9 Yukio Mori 21/4:08.765 11.248 34.159 11.846 1 / 3
10 Yasuo Iwai 21/4:10.060 11.314 34.192 11.908 2 / 3
11 Ryuhi Nishimoto 20/4:06.701 11.454 35.656 12.335 1 / 3
12 Toshikazu Hara 18/4:16.433 11.787 38.863 14.246 1 / 3
13 Takahiro Nagata 16/4:03.184 11.514 35.340 15.199 2 / 3
World GT
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Fumihiro Kamiya 24/4:06.043 9.964 30.370 10.252 3 / 3
2 Hiro Nakatani 24/4:07.031 10.107 30.417 10.293 3 / 3
3 Yuto Tanaka 24/4:07.119 10.042 30.388 10.297 3 / 3
4 Takeshi Harada 24/4:08.056 10.034 30.508 10.336 3 / 3
5 Takahiro Nishikawa 24/4:09.815 10.099 30.446 10.409 3 / 3
6 Tatsuya Hibino 24/4:10.334 10.114 30.620 10.431 3 / 3
7 Kouji Shimada 23/4:00.481 10.123 30.638 10.456 2 / 3
8 Kazuo Ashizaki 23/4:01.015 10.212 30.940 10.479 2 / 3
9 Katsuhiro Shiraishi 23/4:02.532 10.042 30.602 10.545 2 / 3
10 Akira Morita 23/4:04.212 10.468 31.579 10.618 2 / 3
11 Kouhei Morita 23/4:08.221 10.589 32.002 10.792 1 / 3
12 Masahiro Egashira 23/4:08.308 10.442 31.774 10.796 1 / 3
13 Osamu Morohashi 22/4:02.899 10.844 32.738 11.041 1 / 3
14 Shinichi Saeki 21/4:00.342 10.889 32.991 11.445 1 / 3
15 Yoshifumi Hagino 20/4:00.079 11.500 35.143 12.004 1 / 3
16 Takahiro Kamiya 3/32.402 10.490 32.402 10.801 2 / 3
17 Yasuhiro Matsushima 2/21.410 10.508 10.705 2 / 3
close X