Top Qualifier List
12GT
Pos Driver Best Result (Rnd)
Pos Driver Best Result (Rnd)
1 Toshiyuki Kitai 22/4:07.475 (5)
2 Takeshi Kikuchi 22/4:09.407 (5)
3 Shigeru Kawada 21/4:01.881 (5)
4 Masahiro Egashira 21/4:02.312 (3)
5 Koichi Taketomi 21/4:05.134 (4)
6 Kenji Suzuki 21/4:06.968 (4)
7 Takahiro Nagata 21/4:08.752 (2)
8 Miki Kobayashi 21/4:10.090 (4)
9 Shinichi Kako 21/4:10.516 (5)
10 Yoshihiro Nomura 20/4:07.826 (1)
12Racing MOD
Pos Driver Best Result (Rnd)
Pos Driver Best Result (Rnd)
1 Toto Ebukuro 28/4:00.875 (5)
2 Hideo Kitazawa 28/4:00.949 (5)
3 Toshi Yanagisawa 28/4:04.268 (5)
4 Yoshi Yanagisawa 28/4:05.063 (2)
5 Naoki Kuroda 28/4:06.869 (4)
6 Hideyuki Koide 28/4:08.202 (4)
7 Shiro Saito 27/4:00.751 (4)
8 Akihiro Shimizu 27/4:04.515 (5)
9 Masahiro Hori 26/4:03.335 (3)
10 Satoshi Okayama 26/4:03.547 (4)
11 Masashi Yamaguchi 25/4:01.238 (4)
12 Yutaka Kanou 25/4:05.847 (4)
13 Masaki Yoshida 24/4:00.315 (2)
14 Toshifumi Ono 24/4:02.065 (2)
12Racing Stock
Pos Driver Best Result (Rnd)
Pos Driver Best Result (Rnd)
1 Toru Imaizumi 26/4:03.539 (2)
2 Hiro Nakatani 26/4:05.912 (4)
3 Kazumi Kise 26/4:08.212 (4)
4 Hideyuki Matsushima 26/4:08.242 (5)
5 Tomonori Ito 26/4:09.774 (1)
6 Kouji Matsuzawa 25/4:01.326 (3)
7 Takahiro Kamiya 25/4:01.636 (3)
8 Takuya Inoue 25/4:01.668 (1)
9 Takeshi Uemura 25/4:02.275 (2)
10 Takahiro Arie 25/4:02.308 (4)
11 Kiyotaka Yamamoto 25/4:03.454 (5)
12 Masanori Komada 25/4:03.949 (2)
13 Toshifumi Ono 25/4:05.002 (5)
14 Nonchin Yasuhira 25/4:06.053 (5)
15 Kei Hama 25/4:06.514 (4)
16 Junya Ozeki 25/4:06.681 (2)
17 Kazutaka Sera 24/4:01.366 (3)
18 Seiko Karasawa 23/4:02.440 (2)
19 Tatsuya Moteckey 23/4:03.457 (4)
20 Sakae Koizumi 23/4:05.372 (4)
21 Junji Tsuzuki 22/4:04.208 (5)
22 Akira Nishiguchi 20/4:07.350 (5)
23 Kimiya Nakazaki 20/4:12.169 (3)
24 Iwao Akiyama 0/0.000 (1)
Formula
Pos Driver Best Result (Rnd)
Pos Driver Best Result (Rnd)
1 Akihiro Yokoi 26/4:05.408 (5)
2 Shinji Oumi 26/4:05.617 (5)
3 Tatsuya Hibino 26/4:06.125 (5)
4 Hiro Nakatani 25/4:07.199 (2)
5 Fumio Suzuki 25/4:07.724 (4)
6 Yukinobu Nojiri 25/4:09.772 (4)
7 Marehito Ohara 24/4:00.091 (5)
8 Toru Imaizumi 24/4:00.632 (5)
9 Norio Yamamoto 24/4:06.680 (2)
10 Toshinori Suzuki 24/4:10.083 (2)
11 Tatsuya Moteckey 22/4:04.328 (3)
12 Ryuichi Shigematsu 22/4:07.451 (5)
13 Motonori Murase 21/4:03.122 (5)
FWD Presented by Asian On-Road Championship
Pos Driver Best Result (Rnd)
Pos Driver Best Result (Rnd)
1 Kazuma Morita 22/4:05.907 (5)
2 Naoya Morita 21/4:01.888 (3)
3 Kazushige Kato 21/4:02.592 (5)
4 Toshiyuki Kitai 21/4:09.663 (5)
5 Keiji kobayashi 21/4:09.885 (4)
6 Norihiro Kotani 21/4:10.174 (5)
7 Nobuo Tanii 21/4:10.390 (5)
8 Mann Huh 21/4:11.069 (5)
9 Akira Morita 21/4:11.193 (5)
10 Scotty Ernst 20/4:00.105 (5)
11 Tsuyoshi Yoshinouchi 20/4:03.343 (3)
12 Tatsuhiko Narita 20/4:03.442 (5)
13 ChanSoo Kim 20/4:03.517 (3)
14 Akira Sone 20/4:03.718 (5)
15 Kouhei Morita 20/4:03.949 (2)
16 Jaehong Park 20/4:04.839 (4)
17 Syuhei Takano 20/4:06.736 (4)
18 Tatsuyoshi Harada 20/4:07.524 (5)
19 Kazuhisa Nagasaki 20/4:07.687 (5)
20 Masakatsu Kinoshita 20/4:08.109 (4)
21 Makoto Tabe 20/4:09.663 (3)
22 Takao Mishina 20/4:10.568 (3)
23 Toshiaki Koketsu 20/4:11.374 (5)
24 Kazuo Ashizaki 19/4:01.995 (2)
25 Takahiro Nagata 19/4:02.447 (4)
26 Keiji Kinoshita 19/4:04.509 (3)
27 Motonori Murase 18/4:00.134 (2)
28 Marco Rosario 18/4:01.225 (3)
29 Hirokazu Tanei 18/4:04.373 (3)
30 Junji Tsuzuki 18/4:06.982 (3)
MINI
Pos Driver Best Result (Rnd)
Pos Driver Best Result (Rnd)
1 Akira Furuhashi 21/4:10.640 (4)
2 Seiji Mizukami 20/4:01.510 (4)
3 Akihiko Yoshimura 20/4:06.303 (4)
4 Nobuo Tanii 20/4:06.775 (3)
5 Tsuyoshi Yoshinouchi 20/4:11.864 (5)
6 Keiji Kinoshita 19/4:00.175 (5)
7 Hidetoshi Suzuki 19/4:00.311 (5)
8 Masakatsu Kinoshita 19/4:00.600 (3)
9 Akira Ema 19/4:00.876 (3)
10 Takashi Haruno 19/4:03.520 (5)
11 Koichi Taketomi 19/4:05.409 (5)
12 Tatsuya Komori 19/4:06.537 (1)
13 Kenji Suzuki 19/4:08.080 (2)
14 Tatsuyoshi Harada 19/4:08.530 (4)
15 Syuhei Takano 19/4:09.535 (5)
16 Yoshihiro Nomura 19/4:13.164 (1)
17 Hirokazu Tanei 18/4:07.805 (1)
ST Touring Presented by STAFF SERVICE ENGINEERING
Pos Driver Best Result (Rnd)
Pos Driver Best Result (Rnd)
1 Kazuma Morita 24/4:01.701 (5)
2 Naoya Morita 24/4:07.951 (5)
3 Akira Furuhashi 23/4:00.395 (5)
4 Atsushi Wakamatsu 23/4:01.296 (5)
5 Kazushige Kato 23/4:02.611 (2)
6 In-mo Kang 23/4:04.957 (4)
7 Sun Jung 22/4:04.105 (5)
8 Sookyum Kim 22/4:08.127 (1)
9 Tatsuya Komori 21/4:00.262 (2)
10 Marco Rosario 19/4:00.156 (2)
World GT
Pos Driver Best Result (Rnd)
Pos Driver Best Result (Rnd)
1 Akihiro Shimizu 25/4:05.203 (5)
2 Takahiro Kamiya 24/4:02.917 (5)
3 Hiro Nakatani 24/4:02.962 (2)
4 Yuto Tanaka 24/4:03.984 (5)
5 Akira Morita 24/4:08.555 (5)
6 Kazuo Ashizaki 23/4:00.919 (5)
7 Kouji Shimada 23/4:04.171 (5)
8 Yasuhiro Matsushima 23/4:06.270 (5)
9 Takeshi Kikuchi 23/4:06.612 (3)
10 Kouhei Morita 23/4:06.880 (5)
11 Yukio Nakagawa 23/4:09.105 (5)
12 Seiko Karasawa 22/4:04.058 (3)
13 Katsuhiro Shiraishi 22/4:09.047 (5)
close X