Top Qualifier List
12Racing MOD
Pos Driver Best Result (Rnd)
Pos Driver Best Result (Rnd)
1 Toto Ebukuro 28/4:00.343 (5)
2 Toshi Yanagisawa 28/4:03.005 (4)
3 Hideo Kitazawa 28/4:04.212 (5)
4 Yoshi Yanagisawa 28/4:05.390 (5)
5 Naoki Kuroda 27/4:00.814 (5)
6 Masahiro Hori 27/4:03.578 (5)
7 Hideharu Seto 27/4:04.407 (5)
8 Tsutomu Ikeya 27/4:05.670 (3)
9 Hideyuki Koide 27/4:06.642 (3)
10 Atsushi Hasegawa 27/4:08.985 (5)
11 Yutaka Kanou 26/4:06.269 (5)
12 Masaki Yoshida 24/4:09.871 (1)
12Racing Stock
Pos Driver Best Result (Rnd)
Pos Driver Best Result (Rnd)
1 Takahiro Nishikawa 26/4:03.145 (5)
2 Hiro Nakatani 26/4:04.444 (5)
3 Takeshi Uemura 26/4:04.463 (5)
4 Hideyuki Matsushima 26/4:04.675 (3)
5 Takahiro Kamiya 26/4:05.429 (5)
6 Kouji Matsuzawa 26/4:07.263 (3)
7 Kazumi Kise 26/4:09.516 (4)
8 Junya Ozeki 25/4:00.467 (4)
9 Shoji Baba 25/4:02.707 (5)
10 Toshiyuki Kitai 25/4:03.172 (4)
11 Takahiro Arie 25/4:06.327 (1)
12 Seiichi Mitsuo 25/4:08.864 (5)
13 Seiko Karasawa 24/4:00.974 (5)
14 Osamu Morohashi 24/4:04.723 (4)
15 Tatsuya Moteckey 23/4:01.483 (2)
16 Masahiro Egashira 23/4:01.923 (5)
17 Shinichi Saeki 23/4:04.640 (5)
18 Masashi Yamaguchi 0/0.000 (1)
Formula
Pos Driver Best Result (Rnd)
Pos Driver Best Result (Rnd)
1 Akihiro Yokoi 25/4:02.246 (4)
2 Shinji Oumi 25/4:05.024 (4)
3 Marehito Ohara 25/4:07.656 (4)
4 Fumio Suzuki 24/4:00.067 (2)
5 Toshinori Suzuki 24/4:03.107 (5)
6 Hiro Nakatani 24/4:03.458 (3)
7 Norio Yamamoto 23/4:02.097 (5)
8 Satoshi Okayama 23/4:02.333 (5)
9 Motonori Murase 23/4:12.123 (5)
10 Tatsuya Moteckey 22/4:04.730 (5)
11 Makoto Tabe 22/4:06.134 (4)
12 Ryuichi Shigematsu 21/4:06.516 (2)
13 Yim Sangbin 20/4:03.042 (3)
FWD Presented by Asian On-Road Championship
Pos Driver Best Result (Rnd)
Pos Driver Best Result (Rnd)
1 Kazushige Kato 22/4:11.152 (5)
2 Dongwan Jo 22/4:11.345 (3)
3 Kang In-mo 21/4:01.198 (5)
4 Akira Furuhashi 21/4:02.696 (5)
5 Norihiro Kotani 21/4:03.144 (4)
6 Scotty Ernst 21/4:04.980 (4)
7 Kim Soo Kyum 21/4:05.437 (5)
8 Keiji kobayashi 21/4:06.902 (3)
9 Heo Mann 21/4:07.961 (5)
10 Satoru Gotou 21/4:08.533 (5)
11 Takahiro Arie 21/4:10.114 (4)
12 Kouhei Morita 21/4:12.395 (5)
13 Kazuhisa Nagasaki 20/4:01.589 (4)
14 Syuhei Takano 20/4:02.285 (4)
15 Hideyuki Matsushima 20/4:02.682 (5)
16 Tomo Yamagata 20/4:05.817 (5)
17 Kazuo Ashizaki 20/4:06.156 (5)
18 Takahiro Nagata 20/4:06.696 (5)
19 Motonori Murase 20/4:08.299 (2)
20 Akira Morita 20/4:08.321 (5)
21 Masakatsu Kinoshita 20/4:10.161 (4)
22 Hajime Shijiki 20/4:11.393 (5)
23 Marco Rosario 18/4:00.217 (5)
24 Yoshihiro Nomura 18/4:10.192 (3)
25 Ayumi Gotou 16/4:03.255 (5)
26 Kim Baek Wan 0/0.000 (1)
MINI
Pos Driver Best Result (Rnd)
Pos Driver Best Result (Rnd)
1 Seiji Mizukami 20/4:07.788 (4)
2 Toshiyuki Kitai 20/4:09.416 (4)
3 Atsushi Wakamatsu 19/4:01.075 (5)
4 Heo Mann 19/4:02.641 (5)
5 Hidetoshi Suzuki 19/4:03.461 (5)
6 Tomo Yamagata 19/4:06.096 (5)
7 Keiji Kinoshita 19/4:07.070 (4)
8 Takashi Haruno 19/4:07.477 (3)
9 Masakatsu Kinoshita 19/4:07.525 (5)
10 Hajime Shijiki 19/4:10.830 (3)
11 Yim Sangbin 18/4:02.232 (3)
12 Yoshihiro Nomura 18/4:03.057 (1)
13 Kazushige Usui 18/4:03.316 (2)
14 Toshiaki Koketsu 18/4:04.251 (5)
15 Jacky Lau 18/4:05.356 (2)
ST Touring Presented by STAFF SERVICE ENGINEERING
Pos Driver Best Result (Rnd)
Pos Driver Best Result (Rnd)
1 Kazuma Morita 23/4:06.580 (4)
2 Jang Dong Uk 23/4:06.684 (5)
3 Kazushige Kato 23/4:09.725 (5)
4 Mitsuhide Kudou 22/4:00.092 (5)
5 Moon Siho 22/4:04.716 (4)
6 Syuhei Takano 22/4:10.450 (5)
7 Masaki Yasuda 21/4:02.056 (5)
8 Miki Kobayashi 21/4:02.913 (4)
9 Yukio Mori 21/4:08.765 (5)
10 Takahiro Nagata 21/4:09.222 (2)
11 Yasuo Iwai 21/4:10.060 (5)
12 Ryuhi Nishimoto 20/4:06.701 (5)
13 Toshikazu Hara 19/4:14.065 (4)
World GT
Pos Driver Best Result (Rnd)
Pos Driver Best Result (Rnd)
1 Fumihiro Kamiya 24/4:05.510 (4)
2 Hiro Nakatani 24/4:07.031 (5)
3 Takahiro Nishikawa 24/4:07.064 (4)
4 Tatsuya Hibino 24/4:07.068 (4)
5 Yuto Tanaka 24/4:07.119 (5)
6 Takeshi Harada 24/4:08.056 (5)
7 Kouji Shimada 23/4:00.481 (5)
8 Kazuo Ashizaki 23/4:01.015 (5)
9 Katsuhiro Shiraishi 23/4:02.532 (5)
10 Akira Morita 23/4:04.212 (5)
11 Yasuhiro Matsushima 23/4:05.767 (2)
12 Takahiro Kamiya 23/4:06.175 (1)
13 Kouhei Morita 23/4:08.221 (5)
14 Masahiro Egashira 23/4:08.308 (5)
15 Osamu Morohashi 22/4:02.899 (5)
16 Shinichi Saeki 21/4:00.342 (5)
17 Yoshifumi Hagino 20/4:00.079 (5)
close X