Entry List

12Racing MOD
Entries: 12
# Driver Transponder #
# Driver Transponder #
1 TOTO EBUKURO 5565718
2 ATSUSHI HASEGAWA 4450535
3 MASAHIRO HORI 4503033
4 TSUTOMU IKEYA 7037922
5 YUTAKA KANOU 4007522
6 HIDEO KITAZAWA 6428333
7 HIDEYUKI KOIDE 6682060
8 NAOKI KURODA 5872188
9 HIDEHARU SETO 3214129
10 TOSHI YANAGISAWA 6661202
11 YOSHI YANAGISAWA 2644452
12 MASAKI YOSHIDA 3742111
12Racing Stock
Entries: 17
# Driver Transponder #
# Driver Transponder #
1 TAKAHIRO ARIE 8335292
2 SHOJI BABA 2876188
3 MASAHIRO EGASHIRA 3785599
4 TAKAHIRO KAMIYA 1308962
5 SEIKO KARASAWA 4416657
6 KAZUMI KISE 7158454
7 TOSHIYUKI KITAI 2250670
8 HIDEYUKI MATSUSHIMA 6134161
9 KOUJI MATSUZAWA 6457439
10 SEIICHI MITSUO 3722773
11 OSAMU MOROHASHI 8636341
12 TATSUYA MOTECKEY 2762900
13 HIRO NAKATANI 3355777
14 TAKAHIRO NISHIKAWA 5244286
15 JUNYA OZEKI 3177132
16 SHINICHI SAEKI 8015371
17 TAKESHI UEMURA 9633479
Formula
Entries: 13
# Driver Transponder #
# Driver Transponder #
1 TATSUYA MOTECKEY 6515829
2 MOTONORI MURASE 7803047
3 HIRO NAKATANI 3355777/1
4 MAREHITO OHARA 7158846
5 SATOSHI OKAYAMA 8766975
6 SHINJI OUMI 7202409
7 YIM SANGBIN 6925102
8 RYUICHI SHIGEMATSU 8254025
9 FUMIO SUZUKI 3848521
10 TOSHINORI SUZUKI 7480242
11 MAKOTO TABE 2669317
12 NORIO YAMAMOTO 9858466
13 AKIHIRO YOKOI 5627370
FWD Presented by Asian On-Road Championship
Entries: 25
# Driver Transponder #
# Driver Transponder #
1 TAKAHIRO ARIE 5618612
2 KAZUO ASHIZAKI 7285192
3 SCOTTY ERNST 7772409
4 AKIRA FURUHASHI 2281041
5 AYUMI GOTOU 5893450
6 SATORU GOTOU 5487733
7 KANG IN-MO 2403436
8 DONGWAN JO 4145493
9 KAZUSHIGE KATO 4111860
10 MASAKATSU KINOSHITA 3251532
11 KEIJI KOBAYASHI 5051595
12 NORIHIRO KOTANI 3332029
13 HEO MANN 6246001
14 HIDEYUKI MATSUSHIMA 7696605
15 AKIRA MORITA 2515791
16 KOUHEI MORITA 3832806
17 MOTONORI MURASE 8889724
18 KAZUHISA NAGASAKI 7860340
19 TAKAHIRO NAGATA 6230570
20 YOSHIHIRO NOMURA 7990180
21 MARCO ROSARIO 7918231
22 HAJIME SHIJIKI 6392681
23 KIM SOO KYUM 2167030
24 SYUHEI TAKANO 3513774
25 TOMO YAMAGATA 4509141
MINI
Entries: 15
# Driver Transponder #
# Driver Transponder #
1 TAKASHI HARUNO 2868441
2 KEIJI KINOSHITA 5028220
3 MASAKATSU KINOSHITA 3353174
4 TOSHIYUKI KITAI 2366389
5 TOSHIAKI KOKETSU 3730989
6 JACKY LAU 4028348
7 HEO MANN 4414762
8 SEIJI MIZUKAMI 7216069
9 YOSHIHIRO NOMURA 6990306
10 YIM SANGBIN 5504378
11 HAJIME SHIJIKI 9549922
12 HIDETOSHI SUZUKI 2440158
13 KAZUSHIGE USUI 7693489
14 ATSUSHI WAKAMATSU 7653879
15 TOMO YAMAGATA 3096139
ST Touring Presented by STAFF SERVICE ENGINEERING
Entries: 13
# Driver Transponder #
# Driver Transponder #
1 JANG DONG UK 7114039
2 TOSHIKAZU HARA 9269254
3 YASUO IWAI 7281433
4 KAZUSHIGE KATO 9169099
5 MIKI KOBAYASHI 5460163
6 MITSUHIDE KUDOU 8992209
7 YUKIO MORI 7629803
8 KAZUMA MORITA 8861881
9 TAKAHIRO NAGATA 8375797
10 RYUHI NISHIMOTO 6410633
11 MOON SIHO 5964922
12 SYUHEI TAKANO 5110466
13 MASAKI YASUDA 8227125
World GT
Entries: 17
# Driver Transponder #
# Driver Transponder #
1 KAZUO ASHIZAKI 3778683
2 MASAHIRO EGASHIRA 3785599
3 YOSHIFUMI HAGINO 5149399
4 TAKESHI HARADA 6208721
5 TATSUYA HIBINO 4668772
6 FUMIHIRO KAMIYA 4483758
7 TAKAHIRO KAMIYA 1891120
8 YASUHIRO MATSUSHIMA 3718550
9 AKIRA MORITA 7849007
10 KOUHEI MORITA 2210333
11 OSAMU MOROHASHI 6863915
12 HIRO NAKATANI 9933555
13 TAKAHIRO NISHIKAWA 4458783
14 SHINICHI SAEKI 4960854
15 KOUJI SHIMADA 2804205
16 KATSUHIRO SHIRAISHI 8005267
17 YUTO TANAKA 7215655
Event Stats & Details
Race Track Chubu Centrair International Airport
Registrations Entries: 112
Drivers: 88
Total Race Laps 16,171
Total Race Time 50 hours, 23 minutes, 30 seconds
close X