Qualifier Round 2 Race Lineup
1
FWD Presented by Asian On-Road Championship (Heat 1/5)
Length: 4:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1TAKAHIRO NAGATA 22 38.244 (1)
2 3MARCO ROSARIO 23 40.151 (1)
3 5YOSHIHIRO NOMURA 24 40.371 (1)
4 4AYUMI GOTOU 25 53.020 (1)
5 2KIM BAEK WAN 26 N/A
2
FWD Presented by Asian On-Road Championship (Heat 2/5)
Length: 4:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 5SYUHEI TAKANO 17 37.213 (1)
2 2KAZUO ASHIZAKI 18 37.261 (1)
3 1AKIRA MORITA 19 37.329 (1)
4 3MASAKATSU KINOSHITA 20 37.768 (1)
5 4HAJIME SHIJIKI 21 37.878 (1)
3
FWD Presented by Asian On-Road Championship (Heat 3/5)
Length: 4:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 5TAKAHIRO ARIE 12 36.256 (1)
2 6KOUHEI MORITA 13 36.521 (1)
3 1HIDEYUKI MATSUSHIMA 14 36.655 (1)
4 2MOTONORI MURASE 15 37.035 (1)
5 3TOMO YAMAGATA 16 37.100 (1)
4
FWD Presented by Asian On-Road Championship (Heat 4/5)
Length: 4:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 5KEIJI KOBAYASHI 7 35.662 (1)
2 3NORIHIRO KOTANI 8 35.678 (1)
3 1KIM SOO KYUM 9 35.812 (1)
4 2HEO MANN 10 35.950 (1)
5 4SATORU GOTOU 11 36.141 (1)
5
FWD Presented by Asian On-Road Championship (Heat 5/5)
Length: 4:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 4DONGWAN JO 1 34.131 (1)
2 1KANG IN-MO 2 34.652 (1)
3 2SCOTTY ERNST 3 34.834 (1)
4 3KAZUSHIGE KATO 4 34.958 (1)
5 5AKIRA FURUHASHI 5 34.961 (1)
6 6KAZUHISA NAGASAKI 6 35.530 (1)
6
MINI (Heat 1/3)
Length: 4:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 3HAJIME SHIJIKI 11 40.422 (1)
2 5MASAKATSU KINOSHITA 12 40.490 (1)
3 2TOMO YAMAGATA 13 40.609 (1)
4 1YIM SANGBIN 14 40.642 (1)
5 4TOSHIAKI KOKETSU 15 42.427 (1)
7
MINI (Heat 2/3)
Length: 4:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 4TAKASHI HARUNO 6 38.784 (1)
2 1KEIJI KINOSHITA 7 39.123 (1)
3 2KAZUSHIGE USUI 8 39.826 (1)
4 3YOSHIHIRO NOMURA 9 39.918 (1)
5 5JACKY LAU 10 40.315 (1)
8
MINI (Heat 3/3)
Length: 4:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 2SEIJI MIZUKAMI 1 37.349 (1)
2 5ATSUSHI WAKAMATSU 2 38.087 (1)
3 1TOSHIYUKI KITAI 3 38.500 (1)
4 3HEO MANN 4 38.517 (1)
5 4HIDETOSHI SUZUKI 5 38.609 (1)
9
World GT (Heat 1/3)
Length: 4:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 2SHINICHI SAEKI 13 32.917 (1)
2 6AKIRA MORITA 14 33.275 (1)
3 5OSAMU MOROHASHI 15 33.528 (1)
4 3MASAHIRO EGASHIRA 16 33.960 (1)
5 4YOSHIFUMI HAGINO 17 37.201 (1)
10
World GT (Heat 2/3)
Length: 4:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1KATSUHIRO SHIRAISHI 7 31.127 (1)
2 2TAKAHIRO KAMIYA 8 31.179 (1)
3 3HIRO NAKATANI 9 31.261 (1)
4 4KAZUO ASHIZAKI 10 31.345 (1)
5 5YASUHIRO MATSUSHIMA 11 32.245 (1)
6 6KOUHEI MORITA 12 32.562 (1)
11
World GT (Heat 3/3)
Length: 4:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 3TAKAHIRO NISHIKAWA 1 30.569 (1)
2 5TATSUYA HIBINO 2 30.763 (1)
3 4FUMIHIRO KAMIYA 3 30.772 (1)
4 1KOUJI SHIMADA 4 30.896 (1)
5 6TAKESHI HARADA 5 30.995 (1)
6 2YUTO TANAKA 6 31.119 (1)
12
12Racing MOD (Heat 1/2)
Length: 4:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 6HIDEHARU SETO 7 27.137 (1)
2 1MASAHIRO HORI 8 27.274 (1)
3 2HIDEYUKI KOIDE 9 27.310 (1)
4 5ATSUSHI HASEGAWA 10 27.852 (1)
5 4YUTAKA KANOU 11 28.372 (1)
6 3MASAKI YOSHIDA 12 29.143 (1)
13
12Racing MOD (Heat 2/2)
Length: 4:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1TOTO EBUKURO 1 25.814 (1)
2 2HIDEO KITAZAWA 2 26.232 (1)
3 3TOSHI YANAGISAWA 3 26.280 (1)
4 4YOSHI YANAGISAWA 4 26.505 (1)
5 5NAOKI KURODA 5 26.523 (1)
6 6TSUTOMU IKEYA 6 26.916 (1)
14
ST Touring Presented by STAFF SERVICE ENGINEERING (Heat 1/2)
Length: 4:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 5SYUHEI TAKANO 6 34.392 (1)
2 3MIKI KOBAYASHI 7 35.080 (1)
3 4TAKAHIRO NAGATA 8 35.201 (1)
4 1YASUO IWAI 9 35.979 (1)
5 2RYUHI NISHIMOTO 10 37.001 (1)
6 7MASAKI YASUDA 11 N/A
7 8TOSHIKAZU HARA 12 N/A
8 6YUKIO MORI 13 N/A
15
ST Touring Presented by STAFF SERVICE ENGINEERING (Heat 2/2)
Length: 4:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 2KAZUMA MORITA 1 32.496 (1)
2 5KAZUSHIGE KATO 2 32.863 (1)
3 3JANG DONG UK 3 32.991 (1)
4 1MITSUHIDE KUDOU 4 33.164 (1)
5 4MOON SIHO 5 33.627 (1)
16
12Racing Stock (Heat 1/3)
Length: 4:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 4SHINICHI SAEKI 13 30.173 (1)
2 3SEIKO KARASAWA 14 30.264 (1)
3 5TATSUYA MOTECKEY 15 30.438 (1)
4 2MASAHIRO EGASHIRA 16 31.115 (1)
5 1OSAMU MOROHASHI 17 31.327 (1)
6 6MASASHI YAMAGUCHI 18 N/A
17
12Racing Stock (Heat 2/3)
Length: 4:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1JUNYA OZEKI 7 28.725 (1)
2 6TOSHIYUKI KITAI 8 28.845 (1)
3 3TAKAHIRO ARIE 9 28.862 (1)
4 2KAZUMI KISE 10 29.191 (1)
5 4SHOJI BABA 11 29.413 (1)
6 5SEIICHI MITSUO 12 29.511 (1)
18
12Racing Stock (Heat 3/3)
Length: 4:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 2TAKESHI UEMURA 1 27.687 (1)
2 1HIDEYUKI MATSUSHIMA 2 28.012 (1)
3 3TAKAHIRO NISHIKAWA 3 28.180 (1)
4 4TAKAHIRO KAMIYA 4 28.187 (1)
5 5HIRO NAKATANI 5 28.314 (1)
6 6KOUJI MATSUZAWA 6 28.675 (1)
19
Formula (Heat 1/3)
Length: 4:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 4MAKOTO TABE 10 33.493 (1)
2 1MOTONORI MURASE 11 33.557 (1)
3 2RYUICHI SHIGEMATSU 12 34.693 (1)
4 3YIM SANGBIN 13 35.130 (1)
20
Formula (Heat 2/3)
Length: 4:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 2TOSHINORI SUZUKI 6 30.688 (1)
2 1NORIO YAMAMOTO 7 31.612 (1)
3 3SATOSHI OKAYAMA 8 31.685 (1)
4 4TATSUYA MOTECKEY 9 32.304 (1)
21
Formula (Heat 3/3)
Length: 4:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1AKIHIRO YOKOI 1 29.058 (1)
2 2SHINJI OUMI 2 29.225 (1)
3 4FUMIO SUZUKI 3 29.479 (1)
4 5MAREHITO OHARA 4 29.813 (1)
5 3HIRO NAKATANI 5 29.857 (1)
Event Stats & Details
Race Track Chubu Centrair International Airport
Registrations Entries: 112
Drivers: 88
Total Race Laps 16,171
Total Race Time 50 hours, 23 minutes, 30 seconds
close X