Mains Race Lineup
1
FWD Presented by Asian On-Road Championship D-Main
Length: 4:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1AKIRA MORITA 20 20/4:08.321 (5)
2 2MASAKATSU KINOSHITA 21 20/4:10.161 (4)
3 3HAJIME SHIJIKI 22 20/4:11.393 (5)
4 4MARCO ROSARIO 23 18/4:00.217 (5)
5 5YOSHIHIRO NOMURA 24 18/4:10.192 (3)
6 6AYUMI GOTOU 25 16/4:03.255 (5)
2
FWD Presented by Asian On-Road Championship C-Main
Length: 4:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1SYUHEI TAKANO 14 20/4:02.285 (4)
2 2HIDEYUKI MATSUSHIMA 15 20/4:02.682 (5)
3 3TOMO YAMAGATA 16 20/4:05.817 (5)
4 4KAZUO ASHIZAKI 17 20/4:06.156 (5)
5 5TAKAHIRO NAGATA 18 20/4:06.696 (5)
6 6MOTONORI MURASE 19 20/4:08.299 (2)
3
FWD Presented by Asian On-Road Championship B-Main
Length: 4:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1KEIJI KOBAYASHI 8 21/4:06.902 (3)
2 2HEO MANN 9 21/4:07.961 (5)
3 3SATORU GOTOU 10 21/4:08.533 (5)
4 4TAKAHIRO ARIE 11 21/4:10.114 (4)
5 5KOUHEI MORITA 12 21/4:12.395 (5)
6 6KAZUHISA NAGASAKI 13 20/4:01.589 (4)
4
MINI B-Main
Length: 4:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1TAKASHI HARUNO 8 19/4:07.477 (3)
2 2MASAKATSU KINOSHITA 9 19/4:07.525 (5)
3 3HAJIME SHIJIKI 10 19/4:10.830 (3)
4 4YIM SANGBIN 11 18/4:02.232 (3)
5 5YOSHIHIRO NOMURA 12 18/4:03.057 (1)
6 6KAZUSHIGE USUI 13 18/4:03.316 (2)
7 7TOSHIAKI KOKETSU 14 18/4:04.251 (5)
8 8JACKY LAU 15 18/4:05.356 (2)
5
World GT C-Main
Length: 4:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1KOUHEI MORITA 13 23/4:08.221 (5)
2 2MASAHIRO EGASHIRA 14 23/4:08.308 (5)
3 3OSAMU MOROHASHI 15 22/4:02.899 (5)
4 4SHINICHI SAEKI 16 21/4:00.342 (5)
5 5YOSHIFUMI HAGINO 17 20/4:00.079 (5)
6
World GT B-Main
Length: 4:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1KAZUO ASHIZAKI 8 23/4:01.015 (5)
2 2KATSUHIRO SHIRAISHI 9 23/4:02.532 (5)
3 3AKIRA MORITA 10 23/4:04.212 (5)
4 4YASUHIRO MATSUSHIMA 11 23/4:05.767 (2)
5 5TAKAHIRO KAMIYA 12 23/4:06.175 (1)
7
12Racing MOD B-Main
Length: 4:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1TSUTOMU IKEYA 8 27/4:05.670 (3)
2 2HIDEYUKI KOIDE 9 27/4:06.642 (3)
3 3ATSUSHI HASEGAWA 10 27/4:08.985 (5)
4 4YUTAKA KANOU 11 26/4:06.269 (5)
5 5MASAKI YOSHIDA 12 24/4:09.871 (1)
8
ST Touring Presented by STAFF SERVICE ENGINEERING B-Main
Length: 4:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1MIKI KOBAYASHI 8 21/4:02.913 (4)
2 2YUKIO MORI 9 21/4:08.765 (5)
3 3TAKAHIRO NAGATA 10 21/4:09.222 (2)
4 4YASUO IWAI 11 21/4:10.060 (5)
5 5RYUHI NISHIMOTO 12 20/4:06.701 (5)
6 6TOSHIKAZU HARA 13 19/4:14.065 (4)
9
12Racing Stock C-Main
Length: 4:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1SEIKO KARASAWA 13 24/4:00.974 (5)
2 2OSAMU MOROHASHI 14 24/4:04.723 (4)
3 3TATSUYA MOTECKEY 15 23/4:01.483 (2)
4 4MASAHIRO EGASHIRA 16 23/4:01.923 (5)
5 5SHINICHI SAEKI 17 23/4:04.640 (5)
10
12Racing Stock B-Main
Length: 4:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1JUNYA OZEKI 8 25/4:00.467 (4)
2 2SHOJI BABA 9 25/4:02.707 (5)
3 3TOSHIYUKI KITAI 10 25/4:03.172 (4)
4 4TAKAHIRO ARIE 11 25/4:06.327 (1)
5 5SEIICHI MITSUO 12 25/4:08.864 (5)
11
Formula B-Main
Length: 4:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1SATOSHI OKAYAMA 8 23/4:02.333 (5)
2 2MOTONORI MURASE 9 23/4:12.123 (5)
3 3TATSUYA MOTECKEY 10 22/4:04.730 (5)
4 4MAKOTO TABE 11 22/4:06.134 (4)
5 5RYUICHI SHIGEMATSU 12 21/4:06.516 (2)
6 6YIM SANGBIN 13 20/4:03.042 (3)
12
FWD Presented by Asian On-Road Championship A-Main
Length: 5:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1KAZUSHIGE KATO 1 22/4:11.152 (5)
2 2DONGWAN JO 2 22/4:11.345 (3)
3 3KANG IN-MO 3 21/4:01.198 (5)
4 4AKIRA FURUHASHI 4 21/4:02.696 (5)
5 5NORIHIRO KOTANI 5 21/4:03.144 (4)
6 6SCOTTY ERNST 6 21/4:04.980 (4)
7 7KIM SOO KYUM 7 21/4:05.437 (5)
13
MINI A-Main
Length: 5:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1SEIJI MIZUKAMI 1 20/4:07.788 (4)
2 2TOSHIYUKI KITAI 2 20/4:09.416 (4)
3 3ATSUSHI WAKAMATSU 3 19/4:01.075 (5)
4 4HEO MANN 4 19/4:02.641 (5)
5 5HIDETOSHI SUZUKI 5 19/4:03.461 (5)
6 6TOMO YAMAGATA 6 19/4:06.096 (5)
7 7KEIJI KINOSHITA 7 19/4:07.070 (4)
14
World GT A-Main
Length: 5:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1FUMIHIRO KAMIYA 1 24/4:05.510 (4)
2 2HIRO NAKATANI 2 24/4:07.031 (5)
3 3TAKAHIRO NISHIKAWA 3 24/4:07.064 (4)
4 4TATSUYA HIBINO 4 24/4:07.068 (4)
5 5YUTO TANAKA 5 24/4:07.119 (5)
6 6TAKESHI HARADA 6 24/4:08.056 (5)
7 7KOUJI SHIMADA 7 23/4:00.481 (5)
15
12Racing MOD A-Main
Length: 8:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1TOTO EBUKURO 1 28/4:00.343 (5)
2 2TOSHI YANAGISAWA 2 28/4:03.005 (4)
3 3HIDEO KITAZAWA 3 28/4:04.212 (5)
4 4YOSHI YANAGISAWA 4 28/4:05.390 (5)
5 5NAOKI KURODA 5 27/4:00.814 (5)
6 6MASAHIRO HORI 6 27/4:03.578 (5)
7 7HIDEHARU SETO 7 27/4:04.407 (5)
16
ST Touring Presented by STAFF SERVICE ENGINEERING A-Main
Length: 5:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1KAZUMA MORITA 1 23/4:06.580 (4)
2 2JANG DONG UK 2 23/4:06.684 (5)
3 3KAZUSHIGE KATO 3 23/4:09.725 (5)
4 4MITSUHIDE KUDOU 4 22/4:00.092 (5)
5 5MOON SIHO 5 22/4:04.716 (4)
6 6SYUHEI TAKANO 6 22/4:10.450 (5)
7 7MASAKI YASUDA 7 21/4:02.056 (5)
17
12Racing Stock A-Main
Length: 8:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1TAKAHIRO NISHIKAWA 1 26/4:03.145 (5)
2 2HIRO NAKATANI 2 26/4:04.444 (5)
3 3TAKESHI UEMURA 3 26/4:04.463 (5)
4 4HIDEYUKI MATSUSHIMA 4 26/4:04.675 (3)
5 5TAKAHIRO KAMIYA 5 26/4:05.429 (5)
6 6KOUJI MATSUZAWA 6 26/4:07.263 (3)
7 7KAZUMI KISE 7 26/4:09.516 (4)
18
Formula A-Main
Length: 5:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1AKIHIRO YOKOI 1 25/4:02.246 (4)
2 2SHINJI OUMI 2 25/4:05.024 (4)
3 3MAREHITO OHARA 3 25/4:07.656 (4)
4 4FUMIO SUZUKI 4 24/4:00.067 (2)
5 5TOSHINORI SUZUKI 5 24/4:03.107 (5)
6 6HIRO NAKATANI 6 24/4:03.458 (3)
7 7NORIO YAMAMOTO 7 23/4:02.097 (5)
Event Stats & Details
Race Track Chubu Centrair International Airport
Registrations Entries: 112
Drivers: 88
Total Race Laps 16,171
Total Race Time 50 hours, 23 minutes, 30 seconds
close X