Practice Round 1 Overall Ranking
Rank By:
12Racing MOD
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
1 TOTO EBUKURO 25.747 19/2:46.473 8.536 8.762 2 / 2
2 HIDEO KITAZAWA 26.506 18/2:45.844 8.702 9.214 2 / 2
3 NAOKI KURODA 26.597 18/2:45.115 8.813 9.173 2 / 2
4 TOSHI YANAGISAWA 26.664 8/1:11.934 8.816 8.992 2 / 2
5 YOSHI YANAGISAWA 26.879 17/2:38.743 8.937 9.338 2 / 2
6 MASAHIRO HORI 27.534 18/2:49.994 9.093 9.444 1 / 2
7 HIDEYUKI KOIDE 27.578 17/2:42.561 9.107 9.562 2 / 2
8 TSUTOMU IKEYA 27.603 17/2:43.370 9.095 9.610 1 / 2
9 HIDEHARU SETO 27.650 17/2:40.922 9.035 9.466 1 / 2
10 ATSUSHI HASEGAWA 28.395 10/1:37.111 9.381 9.711 1 / 2
11 YUTAKA KANOU 28.611 16/2:46.229 9.422 10.389 1 / 2
12 MASAKI YOSHIDA 30.524 14/2:36.410 9.810 11.172 1 / 2
12Racing Stock
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
1 HIDEYUKI MATSUSHIMA 28.030 18/2:50.862 9.294 9.492 3 / 3
2 TAKESHI UEMURA 28.053 18/2:51.395 9.296 9.522 3 / 3
3 HIRO NAKATANI 28.091 18/2:51.207 9.340 9.512 1 / 3
4 TAKAHIRO ARIE 28.297 17/2:50.367 9.381 10.022 3 / 3
5 JUNYA OZEKI 28.339 17/2:45.344 9.348 9.726 1 / 3
6 TAKAHIRO NISHIKAWA 28.373 17/2:44.041 9.441 9.649 2 / 3
7 KAZUMI KISE 28.707 17/2:53.074 7.906 10.181 2 / 3
8 TAKAHIRO KAMIYA 28.744 17/2:47.636 9.495 9.861 3 / 3
9 KOUJI MATSUZAWA 29.118 17/2:48.644 9.601 9.920 1 / 3
10 SEIICHI MITSUO 29.339 16/2:42.325 9.630 10.145 1 / 3
11 SHOJI BABA 29.540 16/2:46.300 9.524 10.394 3 / 3
12 TOSHIYUKI KITAI 30.194 16/2:48.527 9.808 10.533 2 / 3
13 SEIKO KARASAWA 30.314 16/2:50.118 9.940 10.632 1 / 3
14 TATSUYA MOTECKEY 30.936 15/2:42.073 10.056 10.805 2 / 3
15 SHINICHI SAEKI 31.010 14/2:48.291 10.034 12.021 2 / 3
16 OSAMU MOROHASHI 31.803 15/2:43.732 10.474 10.915 3 / 3
17 MASAHIRO EGASHIRA 32.147 11/2:41.249 10.377 14.659 2 / 3
18 MASASHI YAMAGUCHI DNS 1 / 3
Formula
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
1 AKIHIRO YOKOI 28.945 17/2:49.156 9.564 9.950 3 / 3
2 SHINJI OUMI 29.348 15/2:38.370 9.690 10.558 3 / 3
3 MAREHITO OHARA 29.791 16/2:42.838 9.850 10.177 3 / 3
4 FUMIO SUZUKI 29.842 16/2:40.486 9.850 10.030 3 / 3
5 TOSHINORI SUZUKI 30.750 16/2:50.677 10.189 10.667 2 / 3
6 HIRO NAKATANI 30.797 15/2:36.744 10.106 10.450 3 / 3
7 NORIO YAMAMOTO 31.653 15/2:41.940 10.455 10.796 2 / 3
8 TATSUYA MOTECKEY 33.086 13/2:34.638 10.942 11.895 2 / 3
9 MAKOTO TABE 33.981 13/2:37.132 10.984 12.087 1 / 3
10 MOTONORI MURASE 34.045 13/2:42.412 11.165 12.493 1 / 3
11 YIM SANGBIN 34.515 13/2:44.753 11.266 12.673 1 / 3
12 RYUICHI SHIGEMATSU 34.515 12/2:34.647 11.163 12.887 2 / 3
13 SATOSHI OKAYAMA DNS 1 / 3
FWD Presented by Asian On-Road Championship
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
1 KANG IN-MO 34.816 14/2:44.110 11.429 11.722 3 / 5
2 DONGWAN JO 34.967 14/2:45.126 11.442 11.795 4 / 5
3 SCOTTY ERNST 35.097 14/2:46.854 11.594 11.918 4 / 5
4 AKIRA FURUHASHI 35.284 14/2:45.656 11.657 11.833 1 / 5
5 KAZUSHIGE KATO 35.760 12/2:30.165 11.813 12.514 1 / 5
6 KIM SOO KYUM 36.143 13/2:41.000 11.938 12.385 2 / 5
7 HEO MANN 36.164 13/2:37.363 11.880 12.105 2 / 5
8 KEIJI KOBAYASHI 36.373 13/2:40.086 12.080 12.314 1 / 5
9 TAKAHIRO ARIE 36.619 13/2:43.174 11.877 12.552 3 / 5
10 KAZUHISA NAGASAKI 36.748 13/2:42.252 12.171 12.481 1 / 5
11 HIDEYUKI MATSUSHIMA 37.051 13/2:42.619 12.166 12.509 5 / 5
12 SYUHEI TAKANO 37.063 13/2:43.523 12.187 12.579 5 / 5
13 KOUHEI MORITA 37.217 4/49.760 12.382 12.440 1 / 5
14 SATORU GOTOU 37.313 12/2:34.400 12.304 12.867 2 / 5
15 MOTONORI MURASE 37.530 12/2:33.687 12.266 12.807 5 / 5
16 MASAKATSU KINOSHITA 37.602 13/2:46.250 12.468 12.788 3 / 5
17 NORIHIRO KOTANI 37.786 11/2:34.068 11.834 14.006 2 / 5
18 AKIRA MORITA 37.843 13/2:45.813 12.517 12.755 3 / 5
19 KAZUO ASHIZAKI 38.016 12/2:43.314 12.466 13.610 1 / 5
20 TOMO YAMAGATA 38.107 11/2:37.801 12.436 14.346 5 / 5
21 TAKAHIRO NAGATA 38.564 12/2:38.129 12.725 13.177 2 / 5
22 HAJIME SHIJIKI 39.094 12/2:48.411 12.750 14.034 4 / 5
23 MARCO ROSARIO 40.124 12/2:44.073 13.239 13.673 4 / 5
24 YOSHIHIRO NOMURA 40.149 11/2:31.155 13.310 13.741 4 / 5
25 AYUMI GOTOU 55.768 4/1:13.918 16.386 18.480 5 / 5
26 KIM BAEK WAN DNS 3 / 5
MINI
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
1 SEIJI MIZUKAMI 38.308 13/2:47.892 12.646 12.915 1 / 3
2 ATSUSHI WAKAMATSU 38.331 13/2:48.128 12.716 12.933 1 / 3
3 HEO MANN 38.552 13/2:49.434 12.729 13.033 2 / 3
4 KEIJI KINOSHITA 38.988 12/2:44.298 12.963 13.692 2 / 3
5 TOSHIYUKI KITAI 39.023 12/2:38.346 12.852 13.196 3 / 3
6 TOMO YAMAGATA 39.226 11/2:33.893 12.979 13.990 2 / 3
7 TAKASHI HARUNO 39.665 12/2:46.889 13.042 13.907 3 / 3
8 MASAKATSU KINOSHITA 40.410 12/2:48.989 13.407 14.082 3 / 3
9 JACKY LAU 40.425 12/2:46.131 13.399 13.844 2 / 3
10 YIM SANGBIN 40.742 11/2:35.738 13.134 14.158 2 / 3
11 YOSHIHIRO NOMURA 40.750 11/2:33.045 13.161 13.913 3 / 3
12 TOSHIAKI KOKETSU 42.319 11/2:45.034 13.762 15.003 1 / 3
13 KAZUSHIGE USUI 42.598 11/2:47.335 13.728 15.212 1 / 3
14 HAJIME SHIJIKI 44.096 5/1:22.847 14.229 16.569 1 / 3
15 HIDETOSHI SUZUKI 2/29.237 14.361 14.619 3 / 3
ST Touring Presented by STAFF SERVICE ENGINEERING
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
1 KAZUMA MORITA 31.987 15/2:43.142 10.545 10.876 2 / 2
2 KAZUSHIGE KATO 32.827 14/2:36.211 10.841 11.158 2 / 2
3 MITSUHIDE KUDOU 33.249 15/2:50.348 11.012 11.357 1 / 2
4 JANG DONG UK 34.260 3/34.260 11.116 11.420 2 / 2
5 TAKAHIRO NAGATA 34.789 14/2:48.280 11.416 12.020 1 / 2
6 MIKI KOBAYASHI 35.330 14/2:50.141 11.630 12.153 1 / 2
7 YASUO IWAI 35.657 13/2:42.168 11.681 12.474 1 / 2
8 SYUHEI TAKANO 35.703 13/2:43.105 11.536 12.547 1 / 2
9 MOON SIHO 36.553 12/2:44.691 11.603 13.724 2 / 2
10 RYUHI NISHIMOTO 36.988 11/2:36.552 11.607 14.232 2 / 2
11 MASAKI YASUDA DNS 1 / 2
12 TOSHIKAZU HARA DNS 1 / 2
13 YUKIO MORI DNS 1 / 2
World GT
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
1 TATSUYA HIBINO 30.779 16/2:46.032 10.201 10.377 1 / 3
2 TAKAHIRO NISHIKAWA 30.810 16/2:47.004 10.189 10.438 1 / 3
3 FUMIHIRO KAMIYA 30.945 16/2:47.067 10.243 10.442 1 / 3
4 TAKESHI HARADA 31.042 15/2:39.591 10.233 10.639 2 / 3
5 YUTO TANAKA 31.240 15/2:38.727 10.284 10.582 2 / 3
6 TAKAHIRO KAMIYA 31.263 16/2:50.149 10.340 10.634 1 / 3
7 HIRO NAKATANI 31.508 15/2:40.854 10.432 10.724 3 / 3
8 KOUJI SHIMADA 31.538 13/2:31.341 10.343 11.642 3 / 3
9 KAZUO ASHIZAKI 31.707 15/2:43.509 10.352 10.901 2 / 3
10 KATSUHIRO SHIRAISHI 31.801 14/2:44.230 10.451 11.731 2 / 3
11 YASUHIRO MATSUSHIMA 32.205 12/2:25.297 10.528 12.108 3 / 3
12 KOUHEI MORITA 32.576 15/2:46.133 10.769 11.076 1 / 3
13 AKIRA MORITA 33.119 15/2:47.813 10.923 11.188 3 / 3
14 SHINICHI SAEKI 33.312 13/2:35.835 10.987 11.987 3 / 3
15 OSAMU MOROHASHI 37.863 11/2:35.332 9.195 14.121 2 / 3
16 YOSHIFUMI HAGINO 39.258 12/2:41.112 12.596 13.426 3 / 3
17 MASAHIRO EGASHIRA DNS 2 / 3
close X