Qualifier Round 1 Overall Ranking
Rank By:
12Racing MOD
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 TOTO EBUKURO 28/4:04.010 8.531 25.814 8.715 2 / 2
2 TOSHI YANAGISAWA 28/4:08.427 8.619 26.280 8.872 2 / 2
3 HIDEO KITAZAWA 27/4:00.171 8.696 26.232 8.895 2 / 2
4 NAOKI KURODA 27/4:04.833 8.783 26.523 9.068 2 / 2
5 YOSHI YANAGISAWA 27/4:05.735 8.787 26.505 9.101 2 / 2
6 TSUTOMU IKEYA 26/4:02.349 8.918 26.916 9.321 1 / 2
7 HIDEYUKI KOIDE 26/4:02.416 9.060 27.310 9.324 2 / 2
8 MASAHIRO HORI 26/4:04.776 9.000 27.274 9.414 1 / 2
9 HIDEHARU SETO 26/4:06.092 8.978 27.137 9.465 1 / 2
10 ATSUSHI HASEGAWA 25/4:05.090 9.204 27.852 9.804 1 / 2
11 YUTAKA KANOU 25/4:08.055 9.304 28.372 9.922 1 / 2
12 MASAKI YOSHIDA 24/4:09.871 9.517 29.143 10.411 1 / 2
12Racing Stock
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 TAKESHI UEMURA 26/4:05.540 9.141 27.687 9.444 3 / 3
2 TAKAHIRO KAMIYA 25/4:00.112 9.241 28.187 9.604 3 / 3
3 TAKAHIRO NISHIKAWA 25/4:00.345 9.323 28.180 9.614 2 / 3
4 HIDEYUKI MATSUSHIMA 25/4:00.563 9.259 28.012 9.623 3 / 3
5 HIRO NAKATANI 25/4:00.860 9.295 28.314 9.634 1 / 3
6 KOUJI MATSUZAWA 25/4:03.509 9.474 28.675 9.740 1 / 3
7 JUNYA OZEKI 25/4:05.015 9.427 28.725 9.801 1 / 3
8 TAKAHIRO ARIE 25/4:06.327 9.522 28.862 9.853 3 / 3
9 SHOJI BABA 25/4:09.972 9.663 29.413 9.999 3 / 3
10 TOSHIYUKI KITAI 24/4:00.894 9.561 28.845 10.037 2 / 3
11 SEIICHI MITSUO 24/4:01.909 9.794 29.511 10.080 1 / 3
12 KAZUMI KISE 24/4:02.758 9.619 29.191 10.115 2 / 3
13 SEIKO KARASAWA 23/4:03.605 9.921 30.264 10.592 1 / 3
14 OSAMU MOROHASHI 23/4:08.939 10.276 31.327 10.823 3 / 3
15 SHINICHI SAEKI 22/4:04.102 9.858 30.173 11.096 2 / 3
16 TATSUYA MOTECKEY 22/4:05.302 9.956 30.438 11.150 2 / 3
17 MASAHIRO EGASHIRA 13/2:28.251 10.281 31.115 11.404 2 / 3
18 MASASHI YAMAGUCHI DNS 1 / 3
Formula
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 AKIHIRO YOKOI 25/4:07.316 9.643 29.058 9.893 3 / 3
2 SHINJI OUMI 25/4:07.379 9.538 29.225 9.895 3 / 3
3 FUMIO SUZUKI 24/4:05.596 9.723 29.479 10.233 3 / 3
4 MAREHITO OHARA 24/4:06.198 9.832 29.813 10.258 3 / 3
5 HIRO NAKATANI 24/4:07.194 9.901 29.857 10.300 3 / 3
6 NORIO YAMAMOTO 23/4:07.069 10.490 31.612 10.742 2 / 3
7 TOSHINORI SUZUKI 23/4:08.906 10.094 30.688 10.822 2 / 3
8 SATOSHI OKAYAMA 22/4:00.565 10.516 31.685 10.935 1 / 3
9 TATSUYA MOTECKEY 22/4:09.086 10.440 32.304 11.322 2 / 3
10 MAKOTO TABE 21/4:07.011 10.954 33.493 11.762 1 / 3
11 MOTONORI MURASE 20/4:03.407 10.990 33.557 12.170 1 / 3
12 RYUICHI SHIGEMATSU 20/4:04.692 11.252 34.693 12.235 2 / 3
13 YIM SANGBIN 20/4:10.647 11.247 35.130 12.532 1 / 3
FWD Presented by Asian On-Road Championship
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 KANG IN-MO 21/4:06.000 11.419 34.652 11.714 3 / 5
2 AKIRA FURUHASHI 21/4:07.182 11.551 34.961 11.771 1 / 5
3 KAZUSHIGE KATO 21/4:07.892 11.572 34.958 11.804 1 / 5
4 SCOTTY ERNST 21/4:08.064 11.507 34.834 11.813 4 / 5
5 KEIJI KOBAYASHI 20/4:00.632 11.795 35.662 12.032 1 / 5
6 NORIHIRO KOTANI 20/4:01.085 11.801 35.678 12.054 2 / 5
7 SATORU GOTOU 20/4:03.894 11.981 36.141 12.195 2 / 5
8 KIM SOO KYUM 20/4:03.966 11.896 35.812 12.198 2 / 5
9 KAZUHISA NAGASAKI 20/4:05.719 11.737 35.530 12.286 1 / 5
10 TAKAHIRO ARIE 20/4:07.028 11.956 36.256 12.351 3 / 5
11 HIDEYUKI MATSUSHIMA 20/4:07.372 12.140 36.655 12.369 5 / 5
12 KOUHEI MORITA 20/4:08.232 12.139 36.521 12.412 1 / 5
13 SYUHEI TAKANO 20/4:09.250 12.083 37.213 12.463 5 / 5
14 AKIRA MORITA 20/4:12.176 12.333 37.329 12.609 3 / 5
15 TOMO YAMAGATA 19/4:01.328 12.244 37.100 12.701 5 / 5
16 KAZUO ASHIZAKI 19/4:01.353 12.119 37.261 12.703 1 / 5
17 MASAKATSU KINOSHITA 19/4:02.843 12.433 37.768 12.781 3 / 5
18 HAJIME SHIJIKI 19/4:08.180 12.436 37.878 13.062 4 / 5
19 TAKAHIRO NAGATA 19/4:10.771 12.516 38.244 13.198 2 / 5
20 MOTONORI MURASE 19/4:11.331 12.027 37.035 13.228 5 / 5
21 MARCO ROSARIO 18/4:07.022 13.013 40.151 13.723 4 / 5
22 YOSHIHIRO NOMURA 18/4:10.881 13.179 40.371 13.938 4 / 5
23 AYUMI GOTOU 13/4:07.069 16.083 53.020 19.005 5 / 5
24 HEO MANN 10/2:00.914 11.747 35.950 12.091 2 / 5
25 DONGWAN JO 6/1:09.326 11.320 34.131 11.554 4 / 5
26 KIM BAEK WAN DNS 3 / 5
MINI
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 SEIJI MIZUKAMI 20/4:12.033 12.350 37.349 12.602 1 / 3
2 ATSUSHI WAKAMATSU 19/4:03.594 12.568 38.087 12.821 1 / 3
3 TOSHIYUKI KITAI 19/4:06.611 12.764 38.500 12.980 3 / 3
4 TAKASHI HARUNO 19/4:08.767 12.812 38.784 13.093 3 / 3
5 KEIJI KINOSHITA 19/4:11.668 12.950 39.123 13.246 2 / 3
6 HEO MANN 19/4:12.438 12.746 38.517 13.286 2 / 3
7 HIDETOSHI SUZUKI 18/4:00.390 12.674 38.609 13.355 3 / 3
8 YOSHIHIRO NOMURA 18/4:03.057 13.138 39.918 13.503 3 / 3
9 MASAKATSU KINOSHITA 18/4:05.522 13.469 40.490 13.640 3 / 3
10 JACKY LAU 18/4:06.541 13.355 40.315 13.697 2 / 3
11 KAZUSHIGE USUI 18/4:09.500 13.192 39.826 13.861 1 / 3
12 HAJIME SHIJIKI 18/4:12.870 13.186 40.422 14.048 1 / 3
13 YIM SANGBIN 17/4:00.276 13.279 40.642 14.134 2 / 3
14 TOSHIAKI KOKETSU 16/4:01.719 13.992 42.427 15.107 1 / 3
15 TOMO YAMAGATA 5/1:08.792 13.461 40.609 13.758 2 / 3
ST Touring Presented by STAFF SERVICE ENGINEERING
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 KAZUMA MORITA 22/4:07.011 10.794 32.496 11.228 2 / 2
2 MITSUHIDE KUDOU 22/4:10.337 10.919 33.164 11.379 1 / 2
3 MOON SIHO 21/4:00.928 11.094 33.627 11.473 2 / 2
4 SYUHEI TAKANO 21/4:04.338 11.323 34.392 11.635 1 / 2
5 JANG DONG UK 21/4:05.122 10.826 32.991 11.672 2 / 2
6 KAZUSHIGE KATO 21/4:06.765 10.875 32.863 11.751 2 / 2
7 MIKI KOBAYASHI 20/4:03.272 11.595 35.080 12.164 1 / 2
8 TAKAHIRO NAGATA 20/4:09.378 11.520 35.201 12.469 1 / 2
9 YASUO IWAI 19/4:04.738 11.731 35.979 12.881 1 / 2
10 RYUHI NISHIMOTO 17/4:02.400 11.609 37.001 14.259 2 / 2
11 MASAKI YASUDA DNS 1 / 2
12 TOSHIKAZU HARA DNS 1 / 2
13 YUKIO MORI DNS 1 / 2
World GT
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 TAKAHIRO NISHIKAWA 24/4:08.314 10.116 30.569 10.346 1 / 3
2 FUMIHIRO KAMIYA 24/4:08.832 10.161 30.772 10.368 1 / 3
3 TATSUYA HIBINO 24/4:09.079 10.181 30.763 10.378 1 / 3
4 HIRO NAKATANI 23/4:02.893 10.335 31.261 10.561 3 / 3
5 KAZUO ASHIZAKI 23/4:05.221 10.367 31.345 10.662 2 / 3
6 TAKESHI HARADA 23/4:06.156 10.173 30.995 10.702 2 / 3
7 TAKAHIRO KAMIYA 23/4:06.175 10.296 31.179 10.703 1 / 3
8 YASUHIRO MATSUSHIMA 23/4:10.370 10.561 32.245 10.886 3 / 3
9 YUTO TANAKA 22/4:00.473 10.137 31.119 10.931 2 / 3
10 KOUJI SHIMADA 22/4:00.990 10.241 30.896 10.954 3 / 3
11 KOUHEI MORITA 22/4:03.231 10.675 32.562 11.056 1 / 3
12 KATSUHIRO SHIRAISHI 22/4:10.882 10.192 31.127 11.404 2 / 3
13 SHINICHI SAEKI 21/4:00.467 10.893 32.917 11.451 3 / 3
14 OSAMU MOROHASHI 21/4:07.538 11.089 33.528 11.788 2 / 3
15 MASAHIRO EGASHIRA 21/4:08.852 11.230 33.960 11.850 2 / 3
16 AKIRA MORITA 20/4:10.588 10.832 33.275 12.529 3 / 3
17 YOSHIFUMI HAGINO 18/4:01.184 11.973 37.201 13.399 3 / 3
close X