Qualifier Round 3 Overall Ranking
Rank By:
12Racing MOD
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 TOTO EBUKURO 28/4:04.355 8.558 25.775 8.727 2 / 2
2 TOSHI YANAGISAWA 28/4:07.113 8.645 26.197 8.825 2 / 2
3 YOSHI YANAGISAWA 27/4:03.152 8.762 26.562 9.006 2 / 2
4 NAOKI KURODA 27/4:04.606 8.795 26.692 9.059 2 / 2
5 TSUTOMU IKEYA 27/4:05.670 8.793 26.715 9.099 2 / 2
6 HIDEYUKI KOIDE 27/4:06.642 8.860 26.970 9.135 1 / 2
7 HIDEO KITAZAWA 26/4:00.168 8.630 26.299 9.237 2 / 2
8 HIDEHARU SETO 26/4:01.597 8.951 26.955 9.292 1 / 2
9 ATSUSHI HASEGAWA 26/4:07.231 9.135 27.698 9.509 1 / 2
10 MASAHIRO HORI 26/4:07.669 8.931 27.185 9.526 1 / 2
11 YUTAKA KANOU 25/4:01.535 9.205 27.903 9.661 1 / 2
12 MASAKI YOSHIDA 17/2:51.357 9.407 29.308 10.080 1 / 2
12Racing Stock
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 HIDEYUKI MATSUSHIMA 26/4:04.675 9.136 27.832 9.411 3 / 3
2 TAKESHI UEMURA 26/4:04.877 9.186 27.934 9.418 3 / 3
3 HIRO NAKATANI 26/4:06.593 9.290 28.163 9.484 3 / 3
4 KOUJI MATSUZAWA 26/4:07.263 9.239 27.876 9.510 3 / 3
5 TAKAHIRO NISHIKAWA 26/4:08.505 9.167 27.689 9.558 3 / 3
6 SHOJI BABA 25/4:04.646 9.472 28.750 9.786 2 / 3
7 KAZUMI KISE 25/4:06.193 9.572 28.934 9.848 2 / 3
8 TOSHIYUKI KITAI 25/4:06.242 9.471 28.688 9.850 2 / 3
9 JUNYA OZEKI 25/4:06.656 9.559 28.987 9.866 2 / 3
10 SEIKO KARASAWA 24/4:04.497 9.776 29.785 10.187 1 / 3
11 TAKAHIRO ARIE 24/4:04.895 9.597 29.055 10.204 2 / 3
12 SEIICHI MITSUO 24/4:06.404 9.658 29.422 10.267 2 / 3
13 OSAMU MOROHASHI 24/4:07.675 10.059 30.318 10.320 1 / 3
14 MASAHIRO EGASHIRA 23/4:03.497 9.972 30.208 10.587 1 / 3
15 TATSUYA MOTECKEY 23/4:05.531 9.818 29.914 10.675 1 / 3
16 SHINICHI SAEKI 22/4:11.916 9.876 30.411 11.451 1 / 3
17 TAKAHIRO KAMIYA 13/2:02.860 9.140 27.961 9.451 3 / 3
18 MASASHI YAMAGUCHI DNS 1 / 3
Formula
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 AKIHIRO YOKOI 25/4:05.008 9.626 29.145 9.800 3 / 3
2 MAREHITO OHARA 24/4:02.294 9.846 29.810 10.096 3 / 3
3 HIRO NAKATANI 24/4:03.458 9.859 29.823 10.144 3 / 3
4 FUMIO SUZUKI 24/4:03.693 9.957 29.918 10.154 3 / 3
5 TOSHINORI SUZUKI 23/4:01.431 10.041 30.549 10.497 2 / 3
6 NORIO YAMAMOTO 23/4:04.499 10.334 31.228 10.630 2 / 3
7 SATOSHI OKAYAMA 23/4:04.930 10.401 31.475 10.649 2 / 3
8 MOTONORI MURASE 22/4:07.259 10.716 32.845 11.239 1 / 3
9 MAKOTO TABE 22/4:09.143 10.827 33.080 11.325 1 / 3
10 TATSUYA MOTECKEY 21/3:58.886 10.478 32.154 11.376 2 / 3
11 RYUICHI SHIGEMATSU 21/4:09.816 11.321 34.364 11.896 1 / 3
12 YIM SANGBIN 20/4:03.042 11.157 34.149 12.152 1 / 3
13 SHINJI OUMI 16/2:37.239 9.620 29.209 9.827 3 / 3
FWD Presented by Asian On-Road Championship
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 DONGWAN JO 22/4:11.345 11.105 33.703 11.425 5 / 5
2 KAZUSHIGE KATO 21/4:03.107 11.345 34.308 11.577 5 / 5
3 KANG IN-MO 21/4:04.496 11.357 34.260 11.643 5 / 5
4 AKIRA FURUHASHI 21/4:06.342 11.384 34.466 11.731 5 / 5
5 NORIHIRO KOTANI 21/4:06.693 11.521 34.825 11.747 4 / 5
6 KEIJI KOBAYASHI 21/4:06.902 11.552 34.854 11.757 4 / 5
7 KIM SOO KYUM 21/4:07.707 11.517 34.969 11.796 4 / 5
8 SCOTTY ERNST 21/4:08.080 11.607 35.021 11.813 5 / 5
9 HEO MANN 20/4:00.537 11.564 35.275 12.027 4 / 5
10 SATORU GOTOU 20/4:01.044 11.762 35.656 12.052 4 / 5
11 KOUHEI MORITA 20/4:03.698 11.923 36.122 12.185 3 / 5
12 KAZUHISA NAGASAKI 20/4:05.903 11.963 36.058 12.295 5 / 5
13 HIDEYUKI MATSUSHIMA 20/4:06.601 12.058 36.541 12.330 3 / 5
14 SYUHEI TAKANO 20/4:07.794 12.108 36.776 12.390 2 / 5
15 KAZUO ASHIZAKI 20/4:07.869 12.230 36.876 12.393 2 / 5
16 AKIRA MORITA 20/4:09.024 12.208 36.854 12.451 2 / 5
17 TOMO YAMAGATA 20/4:11.283 12.242 36.862 12.564 3 / 5
18 TAKAHIRO NAGATA 19/4:00.506 12.151 37.025 12.658 1 / 5
19 MASAKATSU KINOSHITA 19/4:00.693 12.524 37.818 12.668 2 / 5
20 MOTONORI MURASE 19/4:03.543 12.113 36.960 12.818 3 / 5
21 TAKAHIRO ARIE 19/4:04.422 11.900 36.179 12.864 3 / 5
22 HAJIME SHIJIKI 19/4:05.169 12.456 37.949 12.904 2 / 5
23 MARCO ROSARIO 18/4:00.758 12.878 39.341 13.375 1 / 5
24 YOSHIHIRO NOMURA 18/4:10.192 13.162 39.882 13.900 1 / 5
25 AYUMI GOTOU 16/4:11.679 14.193 44.904 15.730 1 / 5
26 KIM BAEK WAN DNS 1 / 5
MINI
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 SEIJI MIZUKAMI 20/4:11.984 12.325 37.315 12.599 3 / 3
2 TOSHIYUKI KITAI 19/4:01.393 12.507 37.902 12.705 3 / 3
3 HEO MANN 19/4:05.287 12.571 38.273 12.910 3 / 3
4 HIDETOSHI SUZUKI 19/4:06.243 12.591 38.402 12.960 3 / 3
5 TAKASHI HARUNO 19/4:07.477 12.756 38.643 13.025 2 / 3
6 ATSUSHI WAKAMATSU 19/4:07.983 12.803 38.749 13.052 3 / 3
7 KEIJI KINOSHITA 19/4:08.524 12.724 38.633 13.080 2 / 3
8 HAJIME SHIJIKI 19/4:10.830 12.928 38.978 13.202 1 / 3
9 MASAKATSU KINOSHITA 19/4:11.424 12.886 38.952 13.233 1 / 3
10 YIM SANGBIN 18/4:02.232 13.113 39.676 13.457 1 / 3
11 YOSHIHIRO NOMURA 18/4:05.584 12.971 39.565 13.644 2 / 3
12 KAZUSHIGE USUI 18/4:06.506 13.179 40.250 13.695 2 / 3
13 TOSHIAKI KOKETSU 18/4:07.447 13.435 40.566 13.747 1 / 3
14 JACKY LAU 18/4:08.891 13.501 40.775 13.827 2 / 3
15 TOMO YAMAGATA 7/1:34.466 13.191 40.201 13.495 1 / 3
ST Touring Presented by STAFF SERVICE ENGINEERING
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 JANG DONG UK 22/4:03.623 10.872 32.757 11.074 2 / 2
2 KAZUSHIGE KATO 22/4:03.651 10.720 32.508 11.075 2 / 2
3 KAZUMA MORITA 22/4:06.316 10.644 32.129 11.196 2 / 2
4 MITSUHIDE KUDOU 22/4:07.007 10.903 32.997 11.228 2 / 2
5 MOON SIHO 21/4:02.387 10.910 32.859 11.542 2 / 2
6 SYUHEI TAKANO 21/4:05.640 10.958 33.621 11.697 1 / 2
7 MIKI KOBAYASHI 21/4:07.488 11.471 34.564 11.785 1 / 2
8 YASUO IWAI 20/4:00.056 11.402 34.799 12.003 1 / 2
9 TAKAHIRO NAGATA 20/4:10.860 11.551 35.259 12.543 1 / 2
10 RYUHI NISHIMOTO 19/4:12.602 11.573 35.384 13.295 1 / 2
11 TOSHIKAZU HARA DNS 1 / 2
12 YUKIO MORI DNS 1 / 2
13 MASAKI YASUDA DNS 1 / 2
World GT
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 YUTO TANAKA 24/4:08.524 10.081 30.608 10.355 3 / 3
2 TAKESHI HARADA 23/4:00.250 10.017 30.483 10.446 3 / 3
3 FUMIHIRO KAMIYA 23/4:01.118 10.170 30.713 10.483 3 / 3
4 TATSUYA HIBINO 23/4:01.118 10.058 30.407 10.483 3 / 3
5 HIRO NAKATANI 23/4:02.644 10.352 31.275 10.550 2 / 3
6 KOUJI SHIMADA 23/4:02.679 10.130 31.099 10.551 3 / 3
7 TAKAHIRO NISHIKAWA 23/4:02.683 10.284 31.083 10.551 3 / 3
8 KAZUO ASHIZAKI 23/4:03.298 10.175 30.951 10.578 2 / 3
9 YASUHIRO MATSUSHIMA 23/4:06.955 10.395 31.664 10.737 2 / 3
10 AKIRA MORITA 23/4:08.673 10.534 31.747 10.812 1 / 3
11 KATSUHIRO SHIRAISHI 23/4:11.611 10.133 30.655 10.940 2 / 3
12 MASAHIRO EGASHIRA 22/4:03.991 10.627 32.697 11.091 1 / 3
13 KOUHEI MORITA 22/4:06.279 10.831 32.954 11.195 2 / 3
14 OSAMU MOROHASHI 22/4:08.753 10.787 32.841 11.307 1 / 3
15 SHINICHI SAEKI 21/4:05.238 10.911 32.909 11.678 1 / 3
16 YOSHIFUMI HAGINO 20/4:06.344 11.565 35.475 12.317 1 / 3
17 TAKAHIRO KAMIYA 4/43.330 10.577 32.184 10.833 2 / 3
close X