Qualifier Round 4 Overall Ranking
Rank By:
12Racing MOD
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 TOTO EBUKURO 28/4:01.765 8.491 25.664 8.634 2 / 2
2 TOSHI YANAGISAWA 28/4:03.005 8.495 25.745 8.679 2 / 2
3 YOSHI YANAGISAWA 28/4:08.231 8.545 25.892 8.865 2 / 2
4 HIDEO KITAZAWA 27/4:00.996 8.543 25.988 8.926 2 / 2
5 HIDEHARU SETO 27/4:04.524 8.735 26.625 9.056 1 / 2
6 MASAHIRO HORI 27/4:06.953 8.806 26.836 9.146 1 / 2
7 ATSUSHI HASEGAWA 26/4:00.087 8.802 26.902 9.234 1 / 2
8 HIDEYUKI KOIDE 26/4:01.243 8.794 26.703 9.279 1 / 2
9 YUTAKA KANOU 26/4:06.322 9.103 27.546 9.474 1 / 2
10 NAOKI KURODA 20/2:58.048 8.624 26.050 8.902 2 / 2
11 TSUTOMU IKEYA 17/2:43.026 8.727 26.235 9.590 2 / 2
12 MASAKI YOSHIDA 8/1:31.865 10.198 31.057 11.483 1 / 2
12Racing Stock
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 TAKAHIRO NISHIKAWA 26/4:05.011 9.190 27.766 9.424 3 / 3
2 HIDEYUKI MATSUSHIMA 26/4:06.767 9.181 27.734 9.491 3 / 3
3 KAZUMI KISE 26/4:09.516 9.360 28.439 9.597 2 / 3
4 TAKAHIRO KAMIYA 25/4:00.275 9.240 28.165 9.611 3 / 3
5 JUNYA OZEKI 25/4:00.467 9.363 28.535 9.619 2 / 3
6 TOSHIYUKI KITAI 25/4:03.172 9.234 28.227 9.727 2 / 3
7 SHOJI BABA 25/4:04.023 9.519 28.710 9.761 2 / 3
8 SEIKO KARASAWA 24/4:02.994 9.638 29.499 10.125 1 / 3
9 OSAMU MOROHASHI 24/4:04.723 9.794 29.855 10.197 1 / 3
10 SEIICHI MITSUO 24/4:04.772 9.664 29.192 10.199 2 / 3
11 TATSUYA MOTECKEY 23/4:06.038 9.907 30.053 10.697 1 / 3
12 MASAHIRO EGASHIRA 20/4:04.009 9.765 29.711 12.200 1 / 3
13 SHINICHI SAEKI 18/3:11.935 9.988 30.330 10.663 1 / 3
14 TAKESHI UEMURA 17/2:47.530 9.197 27.828 9.855 3 / 3
15 TAKAHIRO ARIE 8/1:37.166 9.411 32.310 12.146 2 / 3
16 KOUJI MATSUZAWA 5/54.790 9.294 32.529 10.958 3 / 3
17 HIRO NAKATANI 1/9.597 9.597 9.597 3 / 3
18 MASASHI YAMAGUCHI DNS 1 / 3
Formula
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 AKIHIRO YOKOI 25/4:02.246 9.558 28.834 9.690 3 / 3
2 SHINJI OUMI 25/4:05.024 9.521 28.813 9.801 3 / 3
3 MAREHITO OHARA 25/4:07.656 9.628 29.138 9.906 3 / 3
4 HIRO NAKATANI 24/4:04.795 9.829 29.629 10.200 3 / 3
5 TOSHINORI SUZUKI 24/4:07.518 9.740 29.551 10.313 2 / 3
6 SATOSHI OKAYAMA 23/4:06.492 10.204 30.986 10.717 2 / 3
7 MOTONORI MURASE 22/4:03.818 10.564 32.026 11.083 2 / 3
8 MAKOTO TABE 22/4:06.134 10.700 32.335 11.188 1 / 3
9 NORIO YAMAMOTO 22/4:07.369 9.950 30.460 11.244 2 / 3
10 TATSUYA MOTECKEY 22/4:08.521 10.812 32.841 11.296 1 / 3
11 YIM SANGBIN 20/4:07.115 11.135 34.197 12.356 1 / 3
12 RYUICHI SHIGEMATSU 19/4:06.363 11.264 35.256 12.966 1 / 3
13 FUMIO SUZUKI 4/39.440 9.666 29.370 9.860 3 / 3
FWD Presented by Asian On-Road Championship
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 KAZUSHIGE KATO 22/4:11.225 11.152 33.663 11.419 5 / 5
2 KANG IN-MO 21/4:01.555 11.209 33.849 11.503 5 / 5
3 AKIRA FURUHASHI 21/4:02.955 11.291 34.175 11.569 5 / 5
4 NORIHIRO KOTANI 21/4:03.144 11.350 34.323 11.578 5 / 5
5 SCOTTY ERNST 21/4:04.980 11.323 34.555 11.666 4 / 5
6 DONGWAN JO 21/4:05.577 11.171 33.811 11.694 5 / 5
7 KIM SOO KYUM 21/4:07.619 11.566 34.859 11.791 4 / 5
8 KEIJI KOBAYASHI 21/4:07.969 11.534 34.705 11.808 5 / 5
9 HEO MANN 21/4:08.702 11.568 35.143 11.843 4 / 5
10 TAKAHIRO ARIE 21/4:10.114 11.584 35.175 11.910 3 / 5
11 SATORU GOTOU 20/4:00.447 11.750 35.513 12.022 4 / 5
12 KAZUHISA NAGASAKI 20/4:01.589 11.852 35.731 12.079 3 / 5
13 SYUHEI TAKANO 20/4:02.285 11.888 35.948 12.114 3 / 5
14 KOUHEI MORITA 20/4:02.784 11.726 35.698 12.139 4 / 5
15 HIDEYUKI MATSUSHIMA 20/4:03.674 11.868 35.832 12.184 3 / 5
16 TAKAHIRO NAGATA 20/4:08.028 12.002 36.264 12.401 2 / 5
17 MOTONORI MURASE 20/4:08.938 11.970 36.782 12.447 2 / 5
18 AKIRA MORITA 20/4:09.203 12.218 36.930 12.460 2 / 5
19 MASAKATSU KINOSHITA 20/4:10.161 12.197 36.982 12.508 2 / 5
20 TOMO YAMAGATA 20/4:10.780 12.247 37.002 12.539 2 / 5
21 KAZUO ASHIZAKI 19/4:03.794 12.178 36.861 12.831 3 / 5
22 HAJIME SHIJIKI 19/4:04.265 12.176 37.309 12.856 1 / 5
23 MARCO ROSARIO 18/4:01.920 12.979 39.340 13.440 1 / 5
24 AYUMI GOTOU 16/4:13.415 13.796 41.780 15.838 1 / 5
25 YOSHIHIRO NOMURA 9/2:07.712 13.242 41.188 14.190 1 / 5
26 KIM BAEK WAN DNS 1 / 5
MINI
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 SEIJI MIZUKAMI 20/4:07.788 12.221 36.889 12.389 3 / 3
2 TOSHIYUKI KITAI 20/4:09.416 12.218 37.033 12.471 3 / 3
3 ATSUSHI WAKAMATSU 19/4:03.141 12.485 37.685 12.797 3 / 3
4 HIDETOSHI SUZUKI 19/4:04.515 12.596 38.122 12.869 3 / 3
5 HEO MANN 19/4:05.982 12.572 38.188 12.946 3 / 3
6 KEIJI KINOSHITA 19/4:07.070 12.771 38.730 13.004 2 / 3
7 TOMO YAMAGATA 19/4:07.074 12.853 38.595 13.004 2 / 3
8 MASAKATSU KINOSHITA 19/4:10.093 12.878 39.120 13.163 2 / 3
9 HAJIME SHIJIKI 18/4:00.676 12.953 39.080 13.371 2 / 3
10 KAZUSHIGE USUI 18/4:03.589 13.233 39.994 13.533 1 / 3
11 TAKASHI HARUNO 18/4:05.859 13.043 39.972 13.659 2 / 3
12 JACKY LAU 18/4:08.962 13.379 40.995 13.831 1 / 3
13 TOSHIAKI KOKETSU 18/4:10.008 13.682 41.075 13.889 1 / 3
14 YIM SANGBIN 17/4:02.440 13.089 39.931 14.261 1 / 3
15 YOSHIHIRO NOMURA 17/4:06.116 13.201 41.100 14.477 1 / 3
ST Touring Presented by STAFF SERVICE ENGINEERING
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 KAZUMA MORITA 23/4:06.580 10.613 32.006 10.721 3 / 3
2 JANG DONG UK 22/4:00.795 10.798 32.446 10.945 3 / 3
3 MOON SIHO 22/4:04.716 10.753 32.437 11.123 3 / 3
4 SYUHEI TAKANO 22/4:10.490 11.068 33.573 11.386 2 / 3
5 MIKI KOBAYASHI 21/4:02.913 11.133 33.740 11.567 2 / 3
6 MASAKI YASUDA 21/4:04.075 11.340 34.293 11.623 1 / 3
7 YASUO IWAI 20/4:03.152 11.156 34.334 12.158 2 / 3
8 RYUHI NISHIMOTO 20/4:08.358 11.353 35.202 12.418 1 / 3
9 YUKIO MORI 19/4:00.384 11.500 35.294 12.652 1 / 3
10 TOSHIKAZU HARA 19/4:14.065 11.405 35.297 13.372 1 / 3
11 TAKAHIRO NAGATA 12/4:03.222 11.536 35.284 20.269 2 / 3
12 KAZUSHIGE KATO DNS 3 / 3
13 MITSUHIDE KUDOU DNS 3 / 3
World GT
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 FUMIHIRO KAMIYA 24/4:05.510 9.894 30.292 10.230 3 / 3
2 TAKAHIRO NISHIKAWA 24/4:07.064 10.072 30.404 10.294 3 / 3
3 TATSUYA HIBINO 24/4:07.068 10.049 30.427 10.295 3 / 3
4 YUTO TANAKA 24/4:08.253 10.147 30.528 10.344 3 / 3
5 HIRO NAKATANI 24/4:08.637 10.038 30.451 10.360 3 / 3
6 KAZUO ASHIZAKI 23/4:01.711 10.361 31.240 10.509 2 / 3
7 AKIRA MORITA 23/4:05.428 10.519 31.602 10.671 2 / 3
8 KATSUHIRO SHIRAISHI 23/4:07.224 10.001 30.264 10.749 2 / 3
9 KOUJI SHIMADA 23/4:08.192 10.072 30.875 10.791 2 / 3
10 TAKESHI HARADA 23/4:09.519 10.162 30.696 10.849 3 / 3
11 KOUHEI MORITA 22/4:00.577 10.650 32.260 10.935 1 / 3
12 YASUHIRO MATSUSHIMA 22/4:02.244 10.492 31.703 11.011 2 / 3
13 OSAMU MOROHASHI 22/4:05.687 10.645 32.553 11.168 1 / 3
14 SHINICHI SAEKI 20/4:00.709 11.021 33.247 12.035 1 / 3
15 YOSHIFUMI HAGINO 20/4:06.623 11.574 35.205 12.331 1 / 3
16 TAKAHIRO KAMIYA 1/16.065 16.065 16.065 2 / 3
17 MASAHIRO EGASHIRA DNS 1 / 3
close X