Qualifier Round 5 Overall Ranking
Rank By:
12Racing MOD
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 TOTO EBUKURO 28/4:00.343 8.457 25.433 8.584 2 / 2
2 TOSHI YANAGISAWA 28/4:03.782 8.518 25.839 8.707 2 / 2
3 HIDEO KITAZAWA 28/4:04.212 8.514 25.678 8.722 2 / 2
4 YOSHI YANAGISAWA 28/4:05.390 8.487 25.824 8.764 2 / 2
5 NAOKI KURODA 27/4:00.814 8.541 26.002 8.919 2 / 2
6 MASAHIRO HORI 27/4:03.578 8.773 26.723 9.021 1 / 2
7 HIDEHARU SETO 27/4:04.407 8.862 26.726 9.052 1 / 2
8 HIDEYUKI KOIDE 27/4:07.709 8.841 26.739 9.174 1 / 2
9 ATSUSHI HASEGAWA 27/4:08.985 8.912 26.927 9.222 1 / 2
10 YUTAKA KANOU 26/4:06.269 9.151 27.627 9.472 1 / 2
11 TSUTOMU IKEYA 16/2:27.861 8.850 26.652 9.241 2 / 2
12 MASAKI YOSHIDA 16/2:48.540 9.734 29.370 10.534 1 / 2
12Racing Stock
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 TAKAHIRO NISHIKAWA 26/4:03.145 9.120 27.534 9.352 3 / 3
2 HIRO NAKATANI 26/4:04.444 9.151 27.539 9.402 3 / 3
3 TAKESHI UEMURA 26/4:04.463 9.106 27.627 9.402 3 / 3
4 TAKAHIRO KAMIYA 26/4:05.429 9.181 27.707 9.440 3 / 3
5 KAZUMI KISE 25/4:00.551 9.348 28.460 9.622 2 / 3
6 HIDEYUKI MATSUSHIMA 25/4:01.679 9.202 27.725 9.667 3 / 3
7 SHOJI BABA 25/4:02.707 9.421 28.520 9.708 2 / 3
8 TOSHIYUKI KITAI 25/4:05.583 9.309 28.167 9.823 2 / 3
9 KOUJI MATSUZAWA 25/4:07.046 9.153 27.711 9.882 3 / 3
10 SEIICHI MITSUO 25/4:08.864 9.494 28.831 9.955 2 / 3
11 SEIKO KARASAWA 24/4:00.974 9.580 29.416 10.041 1 / 3
12 TAKAHIRO ARIE 24/4:03.652 9.460 28.516 10.152 2 / 3
13 OSAMU MOROHASHI 24/4:06.033 9.920 30.063 10.251 1 / 3
14 MASAHIRO EGASHIRA 23/4:01.923 9.579 28.928 10.518 1 / 3
15 SHINICHI SAEKI 23/4:04.640 9.750 30.072 10.637 1 / 3
16 JUNYA OZEKI 22/3:32.759 9.362 28.276 9.671 2 / 3
17 TATSUYA MOTECKEY 20/4:10.837 9.983 30.571 12.542 1 / 3
18 MASASHI YAMAGUCHI DNS 1 / 3
Formula
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 AKIHIRO YOKOI 25/4:04.307 9.560 28.921 9.772 3 / 3
2 TOSHINORI SUZUKI 24/4:03.107 9.819 29.745 10.129 2 / 3
3 FUMIO SUZUKI 24/4:07.410 9.854 29.725 10.309 3 / 3
4 NORIO YAMAMOTO 23/4:02.097 10.154 30.918 10.526 2 / 3
5 SATOSHI OKAYAMA 23/4:02.333 10.228 31.043 10.536 2 / 3
6 MOTONORI MURASE 23/4:12.123 10.473 31.995 10.962 2 / 3
7 TATSUYA MOTECKEY 22/4:04.730 10.619 32.192 11.124 1 / 3
8 MAKOTO TABE 22/4:14.360 10.646 32.070 11.562 1 / 3
9 MAREHITO OHARA 21/4:05.275 9.764 29.554 11.680 3 / 3
10 RYUICHI SHIGEMATSU 20/4:01.994 11.031 33.593 12.100 1 / 3
11 YIM SANGBIN 19/4:08.772 11.089 34.007 13.093 1 / 3
12 HIRO NAKATANI 16/2:45.045 9.906 30.429 10.315 3 / 3
13 SHINJI OUMI 12/1:58.006 9.605 29.288 9.834 3 / 3
FWD Presented by Asian On-Road Championship
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 KAZUSHIGE KATO 22/4:11.152 11.249 33.937 11.416 5 / 5
2 KANG IN-MO 21/4:01.198 11.234 34.117 11.486 5 / 5
3 AKIRA FURUHASHI 21/4:02.696 11.241 33.933 11.557 5 / 5
4 KIM SOO KYUM 21/4:05.437 11.404 34.496 11.687 4 / 5
5 DONGWAN JO 21/4:06.911 11.074 33.742 11.758 5 / 5
6 SCOTTY ERNST 21/4:07.590 11.482 34.776 11.790 4 / 5
7 HEO MANN 21/4:07.961 11.473 34.671 11.808 4 / 5
8 KEIJI KOBAYASHI 21/4:08.214 11.513 34.739 11.820 5 / 5
9 SATORU GOTOU 21/4:08.533 11.613 35.117 11.835 4 / 5
10 TAKAHIRO ARIE 21/4:10.249 11.531 35.218 11.917 3 / 5
11 NORIHIRO KOTANI 21/4:10.970 11.209 33.913 11.951 5 / 5
12 KOUHEI MORITA 21/4:12.395 11.786 35.670 12.019 4 / 5
13 KAZUHISA NAGASAKI 20/4:02.500 11.790 35.737 12.125 3 / 5
14 HIDEYUKI MATSUSHIMA 20/4:02.682 11.819 35.881 12.134 3 / 5
15 SYUHEI TAKANO 20/4:02.860 11.866 36.057 12.143 3 / 5
16 TOMO YAMAGATA 20/4:05.817 12.137 36.611 12.291 2 / 5
17 KAZUO ASHIZAKI 20/4:06.156 11.968 36.456 12.308 3 / 5
18 TAKAHIRO NAGATA 20/4:06.696 11.887 36.131 12.335 2 / 5
19 AKIRA MORITA 20/4:08.321 12.221 36.772 12.416 2 / 5
20 MOTONORI MURASE 20/4:08.371 11.859 36.438 12.419 2 / 5
21 HAJIME SHIJIKI 20/4:11.393 12.124 36.856 12.570 1 / 5
22 MASAKATSU KINOSHITA 20/4:12.538 12.425 37.438 12.627 2 / 5
23 MARCO ROSARIO 18/4:00.217 12.727 38.634 13.345 1 / 5
24 YOSHIHIRO NOMURA 18/4:10.483 12.719 38.731 13.916 1 / 5
25 AYUMI GOTOU 16/4:03.255 13.369 42.653 15.203 1 / 5
26 KIM BAEK WAN DNS 1 / 5
MINI
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 TOSHIYUKI KITAI 20/4:11.348 12.241 36.967 12.567 3 / 3
2 ATSUSHI WAKAMATSU 19/4:01.075 12.480 37.667 12.688 3 / 3
3 SEIJI MIZUKAMI 19/4:01.201 12.160 36.944 12.695 3 / 3
4 HEO MANN 19/4:02.641 12.529 37.913 12.771 3 / 3
5 HIDETOSHI SUZUKI 19/4:03.461 12.436 37.640 12.814 3 / 3
6 TOMO YAMAGATA 19/4:06.096 12.782 38.599 12.952 2 / 3
7 KEIJI KINOSHITA 19/4:07.291 12.752 38.717 13.015 2 / 3
8 MASAKATSU KINOSHITA 19/4:07.525 12.717 38.471 13.028 2 / 3
9 TAKASHI HARUNO 19/4:08.408 12.685 38.556 13.074 2 / 3
10 HAJIME SHIJIKI 18/4:00.147 12.965 39.136 13.342 2 / 3
11 YIM SANGBIN 18/4:02.821 13.244 39.769 13.490 1 / 3
12 TOSHIAKI KOKETSU 18/4:04.251 13.216 40.080 13.570 1 / 3
13 KAZUSHIGE USUI 18/4:05.648 13.252 39.943 13.647 1 / 3
14 JACKY LAU 18/4:05.673 13.250 40.311 13.649 1 / 3
15 YOSHIHIRO NOMURA 18/4:07.684 13.096 39.865 13.760 1 / 3
ST Touring Presented by STAFF SERVICE ENGINEERING
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 JANG DONG UK 23/4:06.684 10.486 31.762 10.725 3 / 3
2 KAZUMA MORITA 23/4:07.139 10.525 31.711 10.745 3 / 3
3 KAZUSHIGE KATO 23/4:09.725 10.566 31.930 10.858 3 / 3
4 MITSUHIDE KUDOU 22/4:00.092 10.626 32.119 10.913 3 / 3
5 MOON SIHO 22/4:05.688 10.671 32.219 11.168 3 / 3
6 SYUHEI TAKANO 22/4:10.450 11.022 33.326 11.384 2 / 3
7 MASAKI YASUDA 21/4:02.056 11.118 34.037 11.526 1 / 3
8 MIKI KOBAYASHI 21/4:05.669 11.118 33.631 11.699 2 / 3
9 YUKIO MORI 21/4:08.765 11.248 34.159 11.846 1 / 3
10 YASUO IWAI 21/4:10.060 11.314 34.192 11.908 2 / 3
11 RYUHI NISHIMOTO 20/4:06.701 11.454 35.656 12.335 1 / 3
12 TOSHIKAZU HARA 18/4:16.433 11.787 38.863 14.246 1 / 3
13 TAKAHIRO NAGATA 16/4:03.184 11.514 35.340 15.199 2 / 3
World GT
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 FUMIHIRO KAMIYA 24/4:06.043 9.964 30.370 10.252 3 / 3
2 HIRO NAKATANI 24/4:07.031 10.107 30.417 10.293 3 / 3
3 YUTO TANAKA 24/4:07.119 10.042 30.388 10.297 3 / 3
4 TAKESHI HARADA 24/4:08.056 10.034 30.508 10.336 3 / 3
5 TAKAHIRO NISHIKAWA 24/4:09.815 10.099 30.446 10.409 3 / 3
6 TATSUYA HIBINO 24/4:10.334 10.114 30.620 10.431 3 / 3
7 KOUJI SHIMADA 23/4:00.481 10.123 30.638 10.456 2 / 3
8 KAZUO ASHIZAKI 23/4:01.015 10.212 30.940 10.479 2 / 3
9 KATSUHIRO SHIRAISHI 23/4:02.532 10.042 30.602 10.545 2 / 3
10 AKIRA MORITA 23/4:04.212 10.468 31.579 10.618 2 / 3
11 KOUHEI MORITA 23/4:08.221 10.589 32.002 10.792 1 / 3
12 MASAHIRO EGASHIRA 23/4:08.308 10.442 31.774 10.796 1 / 3
13 OSAMU MOROHASHI 22/4:02.899 10.844 32.738 11.041 1 / 3
14 SHINICHI SAEKI 21/4:00.342 10.889 32.991 11.445 1 / 3
15 YOSHIFUMI HAGINO 20/4:00.079 11.500 35.143 12.004 1 / 3
16 TAKAHIRO KAMIYA 3/32.402 10.490 32.402 10.801 2 / 3
17 YASUHIRO MATSUSHIMA 2/21.410 10.508 10.705 2 / 3
close X