Top Qualifier List
12Racing MOD
Pos Driver Best Result (Rnd)
Pos Driver Best Result (Rnd)
1 TOTO EBUKURO 28/4:00.343 (5)
2 TOSHI YANAGISAWA 28/4:03.005 (4)
3 HIDEO KITAZAWA 28/4:04.212 (5)
4 YOSHI YANAGISAWA 28/4:05.390 (5)
5 NAOKI KURODA 27/4:00.814 (5)
6 MASAHIRO HORI 27/4:03.578 (5)
7 HIDEHARU SETO 27/4:04.407 (5)
8 TSUTOMU IKEYA 27/4:05.670 (3)
9 HIDEYUKI KOIDE 27/4:06.642 (3)
10 ATSUSHI HASEGAWA 27/4:08.985 (5)
11 YUTAKA KANOU 26/4:06.269 (5)
12 MASAKI YOSHIDA 24/4:09.871 (1)
12Racing Stock
Pos Driver Best Result (Rnd)
Pos Driver Best Result (Rnd)
1 TAKAHIRO NISHIKAWA 26/4:03.145 (5)
2 HIRO NAKATANI 26/4:04.444 (5)
3 TAKESHI UEMURA 26/4:04.463 (5)
4 HIDEYUKI MATSUSHIMA 26/4:04.675 (3)
5 TAKAHIRO KAMIYA 26/4:05.429 (5)
6 KOUJI MATSUZAWA 26/4:07.263 (3)
7 KAZUMI KISE 26/4:09.516 (4)
8 JUNYA OZEKI 25/4:00.467 (4)
9 SHOJI BABA 25/4:02.707 (5)
10 TOSHIYUKI KITAI 25/4:03.172 (4)
11 TAKAHIRO ARIE 25/4:06.327 (1)
12 SEIICHI MITSUO 25/4:08.864 (5)
13 SEIKO KARASAWA 24/4:00.974 (5)
14 OSAMU MOROHASHI 24/4:04.723 (4)
15 TATSUYA MOTECKEY 23/4:01.483 (2)
16 MASAHIRO EGASHIRA 23/4:01.923 (5)
17 SHINICHI SAEKI 23/4:04.640 (5)
18 MASASHI YAMAGUCHI 0/0.000 (1)
Formula
Pos Driver Best Result (Rnd)
Pos Driver Best Result (Rnd)
1 AKIHIRO YOKOI 25/4:02.246 (4)
2 SHINJI OUMI 25/4:05.024 (4)
3 MAREHITO OHARA 25/4:07.656 (4)
4 FUMIO SUZUKI 24/4:00.067 (2)
5 TOSHINORI SUZUKI 24/4:03.107 (5)
6 HIRO NAKATANI 24/4:03.458 (3)
7 NORIO YAMAMOTO 23/4:02.097 (5)
8 SATOSHI OKAYAMA 23/4:02.333 (5)
9 MOTONORI MURASE 23/4:12.123 (5)
10 TATSUYA MOTECKEY 22/4:04.730 (5)
11 MAKOTO TABE 22/4:06.134 (4)
12 RYUICHI SHIGEMATSU 21/4:06.516 (2)
13 YIM SANGBIN 20/4:03.042 (3)
FWD Presented by Asian On-Road Championship
Pos Driver Best Result (Rnd)
Pos Driver Best Result (Rnd)
1 KAZUSHIGE KATO 22/4:11.152 (5)
2 DONGWAN JO 22/4:11.345 (3)
3 KANG IN-MO 21/4:01.198 (5)
4 AKIRA FURUHASHI 21/4:02.696 (5)
5 NORIHIRO KOTANI 21/4:03.144 (4)
6 SCOTTY ERNST 21/4:04.980 (4)
7 KIM SOO KYUM 21/4:05.437 (5)
8 KEIJI KOBAYASHI 21/4:06.902 (3)
9 HEO MANN 21/4:07.961 (5)
10 SATORU GOTOU 21/4:08.533 (5)
11 TAKAHIRO ARIE 21/4:10.114 (4)
12 KOUHEI MORITA 21/4:12.395 (5)
13 KAZUHISA NAGASAKI 20/4:01.589 (4)
14 SYUHEI TAKANO 20/4:02.285 (4)
15 HIDEYUKI MATSUSHIMA 20/4:02.682 (5)
16 TOMO YAMAGATA 20/4:05.817 (5)
17 KAZUO ASHIZAKI 20/4:06.156 (5)
18 TAKAHIRO NAGATA 20/4:06.696 (5)
19 MOTONORI MURASE 20/4:08.299 (2)
20 AKIRA MORITA 20/4:08.321 (5)
21 MASAKATSU KINOSHITA 20/4:10.161 (4)
22 HAJIME SHIJIKI 20/4:11.393 (5)
23 MARCO ROSARIO 18/4:00.217 (5)
24 YOSHIHIRO NOMURA 18/4:10.192 (3)
25 AYUMI GOTOU 16/4:03.255 (5)
26 KIM BAEK WAN 0/0.000 (1)
MINI
Pos Driver Best Result (Rnd)
Pos Driver Best Result (Rnd)
1 SEIJI MIZUKAMI 20/4:07.788 (4)
2 TOSHIYUKI KITAI 20/4:09.416 (4)
3 ATSUSHI WAKAMATSU 19/4:01.075 (5)
4 HEO MANN 19/4:02.641 (5)
5 HIDETOSHI SUZUKI 19/4:03.461 (5)
6 TOMO YAMAGATA 19/4:06.096 (5)
7 KEIJI KINOSHITA 19/4:07.070 (4)
8 TAKASHI HARUNO 19/4:07.477 (3)
9 MASAKATSU KINOSHITA 19/4:07.525 (5)
10 HAJIME SHIJIKI 19/4:10.830 (3)
11 YIM SANGBIN 18/4:02.232 (3)
12 YOSHIHIRO NOMURA 18/4:03.057 (1)
13 KAZUSHIGE USUI 18/4:03.316 (2)
14 TOSHIAKI KOKETSU 18/4:04.251 (5)
15 JACKY LAU 18/4:05.356 (2)
ST Touring Presented by STAFF SERVICE ENGINEERING
Pos Driver Best Result (Rnd)
Pos Driver Best Result (Rnd)
1 KAZUMA MORITA 23/4:06.580 (4)
2 JANG DONG UK 23/4:06.684 (5)
3 KAZUSHIGE KATO 23/4:09.725 (5)
4 MITSUHIDE KUDOU 22/4:00.092 (5)
5 MOON SIHO 22/4:04.716 (4)
6 SYUHEI TAKANO 22/4:10.450 (5)
7 MASAKI YASUDA 21/4:02.056 (5)
8 MIKI KOBAYASHI 21/4:02.913 (4)
9 YUKIO MORI 21/4:08.765 (5)
10 TAKAHIRO NAGATA 21/4:09.222 (2)
11 YASUO IWAI 21/4:10.060 (5)
12 RYUHI NISHIMOTO 20/4:06.701 (5)
13 TOSHIKAZU HARA 19/4:14.065 (4)
World GT
Pos Driver Best Result (Rnd)
Pos Driver Best Result (Rnd)
1 FUMIHIRO KAMIYA 24/4:05.510 (4)
2 HIRO NAKATANI 24/4:07.031 (5)
3 TAKAHIRO NISHIKAWA 24/4:07.064 (4)
4 TATSUYA HIBINO 24/4:07.068 (4)
5 YUTO TANAKA 24/4:07.119 (5)
6 TAKESHI HARADA 24/4:08.056 (5)
7 KOUJI SHIMADA 23/4:00.481 (5)
8 KAZUO ASHIZAKI 23/4:01.015 (5)
9 KATSUHIRO SHIRAISHI 23/4:02.532 (5)
10 AKIRA MORITA 23/4:04.212 (5)
11 YASUHIRO MATSUSHIMA 23/4:05.767 (2)
12 TAKAHIRO KAMIYA 23/4:06.175 (1)
13 KOUHEI MORITA 23/4:08.221 (5)
14 MASAHIRO EGASHIRA 23/4:08.308 (5)
15 OSAMU MOROHASHI 22/4:02.899 (5)
16 SHINICHI SAEKI 21/4:00.342 (5)
17 YOSHIFUMI HAGINO 20/4:00.079 (5)
close X